Facebook

Vreta Kluster har lagt till 2 nya foton.

Nu lansering av sex podar om skogen och dess värdekedja i Östergötland. På scen just nu Anna Hamilton - Skogsstyrelsen, Mikael Norén -Länsstyrelsen Östergötland och Peter Karlsson - Region Östergötland.
... See moreSee less

Läs mer på Facebook
Följ oss på Facebook

Aquaagri slutkonferens annons webb

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.