• Vreta Kluster flexkontor
  • Vreta Kluster Temaområden
  • Vreta Kluster utvecklar de gröna näringarna
  • Vreta Kluster ger extra näring till ditt möte eller konferens

UPPTÄCK VAD VI KAN ERBJUDA DIG

intro erbjudanden

intro erbjudanden mellan

intro erbjudanden smal

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland.

Pågående projekt

Agtech 2030

Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Skogsstrategin – Östergötlands gröna hjärta

Skogsstrategin – Östergötlands gröna hjärta

Ett kommunikationsprojekt för att öka kunskapen om skogens många värden. Projektet kommer bidra till evenemang inom flera områden för att föra dialog mellan flera intressegrupper.

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.


VISA alla projekt

Facebook

Omvärldsbevakning

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2