Facebook

Följ oss på Facebook

Nyheter

Visa fler artiklar

Omvärldsbevakning

Aquaagri slutkonferens annons webb

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.