Temanätverk

Odla ditt kontaktnät för bättre affärer

Vår företagspark är en mötesplats och en utvecklingsarena för alla som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. Att främja samverkan, kunskapsutbyte, nya kontakter och affärer är ett av Vreta Klusters främsta syften. Här får du tillgång till ett unikt affärsnätverk bestående av regionens mest drivande aktörer inom de gröna näringarna. Vi anordnar och deltar i en mängd nätverksbyggande aktiviteter och samverkar med ett stort antal aktörer inom forskning och utveckling.

Genom oss kan du ta del av bland annat:

  • Frukostmöten
  • Konferenser
  • Gemensamt mässdeltagande
  • Föredrag, seminarier, workshops
  • Internationella kontakter i t.ex. Silicon Valley och Barcelona

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.