Här möts branschens kreativa krafter

Gemensamt för alla hyresgäster är att de arbetar med fokus på de gröna näringarna, dvs jord, skog, energi, mat och fiske. I mötet mellan olika verksamheter och företag skapas synergieffekter och nya idéer vilket ger högre utväxling för alla medverkande. Målet är att detta ska leda till utveckling av grön FoU, ny teknik och nya affärer. Därför är önskemålet att du som hyresgäst har en stark utvecklingsambition och ser nyttiggörande och samverkan som tillväxtfaktorer.

Här nedan hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra hyresgäster.

Advokaterna
AgriOpt
Bengt Johansson med firma
Biototal
Creative Optimization
Dataväxt
Distriktsveterinärerna
Drivbänk
Enudd AB
Folkungaland
Fyrklövern
Gård & Djurhälsan
GGI Sweden
Gideskog & Samuelsson
H&N Sweden
Holmen Skog AB
HS Certifiering
Hushållningssällskapet
JL Utveckling
Jordbruksaktuellt
Lantbruksit.se
Lely
Linköpings universitet
LRF Konsult
LRF Östergötland
M.E.R-service
Naturbruksgymnasiet Östergötland
Östgötamat
Södra
Svenska Ägg
Svenska kyrkan
Swedbank
VÄXA Sverige
VCO

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.