Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.

Vår verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från våra ägare är att främja skogsgårdens lönsamhet genom råd och stöd för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk samt att bidra till en marknadsmässig avkastning på skogsråvaran.

Kontakt

 

Adress

Vreta Kluster
Klustervägen 13
590 76 Vreta Kloster
Våning: 1

sodra.com/sv

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.