LRF Konsult

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag som finns på drygt 135 orter och som sammanlagt har 1 500 medarbetare. LRF Konsult erbjuder behovsanpassade tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Kontakt

Kristin Skeppsby
Gruppchef/Jurist
013-37 70 20

 

Adress

Vreta Kluster
Klustervägen 11
590 76 Vreta Kloster
Våning: 2

lrfkonsult.se

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.