Innovation & Development

A leading site for innovation and development

The objective of Vreta Kluster is to contribute to new innovations, development,  more jobs and growth within the green industries in Östergötland. We achieve this through organising and running:

Business networks, seminars and workshops on:

  • Building networks and partnerships 
  • Generating new ideas
  • Contributing to new development projects
  • Helping more businesses find funding
  • Helping more people make new contacts and business opportunities.

Process leadership

  • Leading processes from concept to project
  • Helping to ensure that project results are tested and applied.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.