Forskning och Innovation Vreta Kluster

Vreta Kluster vill stödja projekt inom den nyligen framtagna Forsknings- och innovations (FoI)-agendan. Fokus är projekt och förstudier som genererats som behov och idéer ur olika aktiviteter och möten på Vreta Kluster.

Läs mer

Testbedsweden.se

- Utveckling och förstärkning av testbäddsmiljöer i Östergötland

Östergötland har en ambition att vara ett living lab, och är det också inom flera branscher. Vi har också mött internationellt intresse kring våra systemaktörer inom energi, återvinning och resurseffektivitet, exempelvis från Nederländerna och Asien.

Läs mer

Naturbeteskött

Linköpings kommun arbetar ambitiöst med naturvärden och biologisk mångfald i landskapet, av särskild betydelse är arbetet för att bevara de nationellt värdefulla eklandskapen i Tinnerö och övriga delar av kommunen och strandängarna vid Roxen. Många rödlistade arter finns enbart i sådana naturbetesmarker såsom de kommunala ansvarsarterna dårgräsfjäril, trumgräshoppa och rödspov.

Läs mer

Kampanjplattform ”Vi Gör’t”

- För ökad stolthet, kompetens och handlingsförmåga i resurseffektiva Östergötland

I Östergötland finns det bred och djup kunskap inom miljöteknik, i gröna näringar och i hållbarhetsfrågor. Kunskapen och kompetenserna finns inom lärosäten som universitet och högskolor, likaväl som ute i företag och organisationer. Östergötland är i världsklass!

Läs mer

SmartAgri

Hur kan vi uthålligt producera mer på samma jordbruksareal med minskad miljöpåverkan?

Vi vill adressera denna utmaning genom accentuerad teknikutveckling i och digitalisering av lantbruket, s.k. Precision Farming.

Läs mer

  • 1
  • 2

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sweden

Kontakta oss ››
Mina sidor
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Klicka här

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Youtube
Mynewsdesk

Med finansiering från:

eu logo

RO v neg 01

rgb linkoping dar ideer blir verklighet liggande vit text