UTVECKLINGSPROJEKT

Vid Vreta Kluster pågår många olika utvecklingsprojekt inom teknik-, metod- och affärsutveckling. Huvuddelen av projekten drivs av de olika företagen i Företagsparken. Målet är att utveckla nya produkter och tjänster och skapa tillväxt i branscherna.

Ett fåtal projekt drivs även av klusterorganisationen, vars mål huvudsakligen är att:

  • Underlätta för andra aktörer att få till stånd nya utvecklingsprojekt
  • Att bygga nätverk och bilda större partnerskap för att kunna göra större ansökningar
  • Att förmedla kontakter till potentiella finansiärer så att fler får finansiering
  • Att förmedla kontakter till personer duktiga på att skriva ansökningar och administrera projekten

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

Läs mer

Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk genom forskningsresultat från projektet Grönovation

Projektet ”Grönovation II” avslutades 2016. Syftet var att utveckla ny kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom främst lantbruket. Projektet leddes av Linköpings universitet.

Läs mer

Förstudie Affärsutveckling i hästnäringen

Sverige är det näst häst tätaste landet i Europa med drygt 350 000 hästar enl. senaste hästräkningen från 2016. Hästantalet i Region Östergötland uppgår till 15 500 hästar och i Sörmland 8 400 hästar enligt samma hästräkning.

Läs mer

Garaget

Garaget är en tillfällig yta för möten mellan människor från olika stadsdelar och kulturer. En yta för grön, hållbar stadsutveckling där närproducerad mat blir tillgänglig för fler och det skapas möten mellan kund och producent.
Garaget är en naturlig mötesplats för den som vill kreera, inspirera eller låta sig inspireras, odla egna grönsaker eller bara ta en god kopp kaffe.

Läs mer

Drivbänk

Projekt Drivbänk är ett introduktionsprogram för individer med intresse av odling och/eller för gröna näringen generellt, i syfte att öka individens möjligheter att få anställning alternativt nå vidare studier. Programmet omfattar 30 heltidsplatser (52v), med en mix av teori och praktik.

Läs mer

Fodereffektivitet i nötköttsproduktion

Projektet fodereffektivitet avser att ta fram och innovativt presentera aktuell tillväxt och fodergiva för nötköttsproducenter via webbgränssnitt och smarta telefoner.

Läs mer

Löpningsmotivation

Löpning är en stor trend men osäkerheten inför t. ex. teknik eller materialval innebär att många tvekar inför att börja. Syftet med projektet är att inspirera flera att börja träna.

Målgrupp för projektet är alla som jobbar i Vreta Kluster.

Läs mer

Ammoniakmätning hos fjäderfä

Utvärdering av digital innovation för mätning och styrning av klimat i fjäderfästallar

Kan en ny innovation inom fjäderfäbranschen bidra till ett bättre stallklimat som både gynnar djurvälfärd, produktion och miljö? Detta kommer att undersökas i ett pågående projekt vid Vreta Kluster.

Läs mer

Nutrinflow

För innovativ vattenförvaltning och ett blåare Östersjön

Väl fungerande dränering är en förutsättning för bra skördar och en effektiv jordbruksproduktion. På dränerade åkrar får växternas rötter god tillgång till syre och marken ger bra bärighet åt jordbrukets maskiner.

Läs mer

Växtzon

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

Läs mer

Fler artiklar...

  • 1
  • 2

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sweden

Kontakta oss ››
Mina sidor
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Klicka här

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Youtube
Mynewsdesk

Med finansiering från:

eu logo

RO v neg 01

rgb linkoping dar ideer blir verklighet liggande vit text