UTVECKLINGSPROJEKT

Vid Vreta Kluster pågår många olika utvecklingsprojekt inom teknik-, metod- och affärsutveckling. Huvuddelen av projekten drivs av de olika företagen i Företagsparken. Målet är att utveckla nya produkter och tjänster och skapa tillväxt i branscherna.

Ett fåtal projekt drivs även av klusterorganisationen, vars mål huvudsakligen är att:

  • Underlätta för andra aktörer att få till stånd nya utvecklingsprojekt
  • Att bygga nätverk och bilda större partnerskap för att kunna göra större ansökningar
  • Att förmedla kontakter till potentiella finansiärer så att fler får finansiering
  • Att förmedla kontakter till personer duktiga på att skriva ansökningar och administrera projekten

Löpningsmotivation

Löpning är en stor trend men osäkerheten inför t. ex. teknik eller materialval innebär att många tvekar inför att börja. Syftet med projektet är att inspirera flera att börja träna.

Målgrupp för projektet är alla som jobbar i Vreta Kluster.

Läs mer

Ammoniakmätning hos fjäderfä

Utvärdering av digital innovation för mätning och styrning av klimat i fjäderfästallar

Kan en ny innovation inom fjäderfäbranschen bidra till ett bättre stallklimat som både gynnar djurvälfärd, produktion och miljö? Detta kommer att undersökas i ett pågående projekt vid Vreta Kluster.

Läs mer

Nutrinflow

För innovativ vattenförvaltning och ett blåare Östersjön

Väl fungerande dränering är en förutsättning för bra skördar och en effektiv jordbruksproduktion. På dränerade åkrar får växternas rötter god tillgång till syre och marken ger bra bärighet åt jordbrukets maskiner.

Läs mer

Växtzon

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

Läs mer

AquaAgri

Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse har i samverkan utlyst medel till forskning om effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sweden

Kontakta oss ››
Mina sidor
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Klicka här

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Youtube
Mynewsdesk

eu logo