Facebook

Följ oss på Facebook

Köp boken Jordnära Innovatiosnarbete i praktiken

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.