Biototal

Biototal

Biototal arbetar med långsiktigt hållbara kvalitetslösningar för att skapa ett renare kretslopp. De företag som Biototal arbetar med har ofta ett överskott av bi- och restprodukter i sina processer, som inte ingår i deras huvudsakliga slutprodukt. Biototal tar här ett ansvar gentemot producenten att på ett miljömässigt och ekonomiskt bästa sätt ombesörja omhändertagandet av bi- och restprodukten. Lantbruket är ett exempel, där Biototals produkter ofta används för gödsling och jordförbättring.

2006 lades grunden till Biototal och målet var från början att kunden skulle ha stort inflytande och samtidigt ha kul på vägen – tankar som än idag genomsyrar företaget. 2007 blev Biototal antaget som medlem i företagsinkubatorn LEAD och satt i deras lokaler i Linköping fram till 2011. Idag arbetar 16 personer på företaget och de har sina lokaler på Vreta Kluster samt ett antal mindre kontor i övriga landet.

Växtzon och Biototal

Biototal har varit involverade i Växtzonsprojektet i cirka ett år, och blir formellt antagna vid årsskiftet 17/18. Det är främst Per Lindahl som har stöttat företaget, och också den person som kommer vara involverad framåt. Växtzon bidrar med värdefulla råd och insatser, knyter kompetens till verksamheten inom nya och outforskade områden, samt stöttar i tillväxten. Den kompetens som Växtzon bidrar med är främst inom områdena affärs- och marknadsutveckling.

”Vi har fått bra stöttning genom Växtzon och etablerat många nya kontakter, och vi ser verkligen fram mot det stora, spännande arbetet vi har framför oss och utvecklingen av Biototal.”
-
Maria Hjortmark, vd, Biototal

Växtzon är ett samverkansprojekt mellan fem län i Östra Mellansverige (ÖMS) -  Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala. Projektets syfte är utveckla en gemensam struktur för att stödja tillväxtföretag. Projektet drivs av nio företagsinkubatorer och Science Parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro.

 

Läs mer om Biototal

Läs mer om Växtzon

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sverige

Kontakta oss
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Klicka här

 

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Mynewsdesk