CyStellar

peter bunus nasa1

Peter Bunus, vd

CyStellar har en mycket stark koppling till rymdteknik och rymdforskning genom grundaren Peter Bunus som tidigare har arbetat mycket med NASA och ESA (European Space Agency). Nu har CyStellar blivit antagna till European Space Agency Business Incubator (ESA-BIC Sweden) med huvuduppgift att anpassa rymdteknik och rymdforskning för mer jordnära ändamål.

”Vi på CyStellar har en stark bakgrund inom rymdteknologi och rymdforskning. För oss är det en del av vardagen att titta upp mot stjärnorna, men på CyStellar kommer vi att titta ner på jorden först. Vår vision är att vara en del av framtidens lantbruk och lantbruksförsäkring genom vårt sätt att aggregera och bearbeta stora mängder data från satelliter, drönare och markbaserade sensorer”, säger Peter Bunus.

CyStellar säljer en molnbaserad dataplattform som kan urskilja mönster och samband i stora datamängder och utgöra beslutstöd till lantbrukaren. Analysen sker med hjälp av självlärande algoritmer, maskininlärning, big data analytics och artificiell intelligens. Med hjälp från Vreta Kluster anpassar CyStellar rymdteknologi till det smarta jordbruket. Vreta Klusters viktigaste uppgift i samarbetet är att formulera kravspecifikationer för nya och innovativa lösningar som kan möjliggöra att råvaruproducenter inom den gröna näringen kan få nya verktyg till ett ännu mer systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt. Resultatet blir ett antal konkreta, "operationella" användningar av rymdutvecklad spjutspetsteknologi, inom precisionsjordbruk, skogsindustri, fiskeri eller kedjor för förädling och distribution av livsmedel.

”Att vi fått Vreta Kluster som strategisk samarbetspartnern gör att vi nu tillsammans kan utveckla verksamheten i Sverige vilket vi är mycket glada för. Vreta Kluster är en utmärkt samarbetspartner, dels genom sin syn på hållbart och digitaliserat jordbruk, dels genom den kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen”, säger Peter Bunus, vd för CyStellar.

Att vi har fått möjlighet att stötta CyStellar, innebär ett spännande tillskott för oss som arbetar med utveckling av gröna näringar, säger Per Lindahl, projektledare på Vreta Kluster. Det här är ett fantastiskt möte mellan absolut spjutspetskunskap inom datavetenskap och sensorteknik, och det högproduktiva jordbruket.

CyStellars marknad är global och kontor finns i Linköping, Cambridge MA (USA) och London.   

CyStellar och Växtzon

Växtzon är ett samverkansprojekt mellan innovationsaktörer i Östra Mellansverige med syfte att stötta tillväxtföretag. CyStellar har varit involverade i Växtzon sedan augusti 2017. Genom projektet är det framförallt Per Frankelius, innovationsforskare från Linköpings Universitet som agerar bollplank till CyStellar. Per samarbetar via sitt projekt Grönovation med Vreta Kluster och bidrar med kunskap inom gröna näringar i form av rådgivning och konsultstöd inom marknadsföring och tjänster. Per har kunskap om vilka typer av behov som finns hos jordbrukarna, vilket CyStellar i sin tur kan utveckla lösningar för. Fokus för utvecklingen ligger på tjänster till odlingsföretag. I planen ligger också att Vreta Kluster ska medverka till CyStellars arbete med att utveckla och verifiera lösningar för Blockkedjeteknik (blockchain). En teknik som i kombination med sakernas internet (IoT) ökar transparensen, säkerheten och spårbarheten i livsmedelskedjor.

Växtzon är ett samverkansprojekt mellan fem län i Östra Mellansverige (ÖMS) -  Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala. Projektets syfte är utveckla en gemensam struktur för att stödja tillväxtföretag. Projektet drivs av nio företagsinkubatorer och Science Parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro.


Läs mer om CyStellar

Läs mer om Växtzon

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sverige

Kontakta oss
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Klicka här

 

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Mynewsdesk