• Vreta Kluster Konferens & Event

Knäck hållbarhetskoden - Östsvenska Handelskammaren

BYGG IN ETT HÅLLBART TÄNK I FÖRETAGETS DNA

Omvärlden förändras snabbt och trender kommer och går. Att ha en ”hållbar” affär är ingen trend - det är en hygienfaktor. De företag som inte bemästrar det hamnar på efterkälken. Det handlar inte om att sopsortera eller köra miljöbil, det handlar om att kunna visa kunder, medarbetare, investerare och samhälle att ett hållbart tänk finns inbyggt i företagets DNA därför att det blir en mer lönsam affär. 

Välkommen till fyra förmiddagar där du får kunskap och konkreta exempel på vad du kan göra, hur du gör det och hur du följer upp och redovisar ditt hållbarhetsarbete.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med miljö, hållbarhet eller har en ledande position i ditt företag. Anmäl gärna flera från företagsledningen för att få en gemensam referensram och bästa förutsättningar att lyckas i arbetet framåt.  

Läs mer här>>

 

Detaljer

Datum 2018-03-16

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2