• Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Forskning, Rådgivning och Praktiska exempel på hur jordbruket bidrar till att nå klimatmålen 2020-03-13
Bondförnuft – inte bara för bönder? 2020-03-11
Organisk bioelektronik – den uppkopplade naturen 2020-03-11
Marknadslyftet - Grundläggande utbildning varumärke 2020-03-10
Workshop Skogsskadegörarnas konsekvenser - KSLA 2020-03-05
Invigning av jobblabb - Arbetets Museum 2020-02-14
Linköpings Näringslivsdag 2020 2020-02-14
Välkommen till informationsträff/uppstartsträff Östgötadagarna 2020-02-13
Seminarium med studenter + näringsliv - kålrotschips, betaglukan och vetestärkelse 2020-02-13
Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk 2020-02-13
Välkommen till Hagdahlsakademiens högtidssammankomst 2020-02-06
Branschrådsträff i Agtech 2030 - för projektparter 2020-01-30
SamZoner - detta vet vi nu! 2020-01-30
Lönsamma gröna företag 2020-01-30
Marknadslyftet 2020-01-29
Ignite Agtech 2020-01-24
Alnarpskonferensen 2020 2020-01-23
Gröna Möten 22-23 januari Lundsbrunn 2020-01-22
Lunchklubben - Bolagisera mera? 2020-01-20
Sveriges blåa åkrar - Ett hav av möjligheter 2020-01-16
Skogen som samhällsbyggare 2019-12-11
Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i livsmedelsstrategin 2019-12-06
Välkommen på framåtsyftande dialogmöte kring resursen jordbruksmark 2019-11-29
Maten som gör din hälsa och världen lite bättre 2019-11-20
Tillväxtledarskapsdagen – utmaningar och möjligheter 2019-11-19
Besöksnäringsdagen 2019 2019-11-13
Hur kan maten vi äter produceras mer hållbart? 2019-11-13
Hur klarar vi vår livsmedels­förörjning vid en kris? 2019-11-12
Den cirkulära skogen 2019-11-11
Agrodagen 2019 2019-11-07

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2