• Vreta Kluster Konferens & Event

29
jan
2020

Marknadslyftet

2020-01-29

Vill du lära dig mer om marknadsföring och varumärken?

Är du aktiv inom lantbruk eller livsmedelsproduktion och är intresserad av att lyfta fram och berätta vad du gör?  Du kanske producerar, förädlar och säljer från gården eller så har du en fantastisk produktion som du vill att fler skall få ta del av. Men hur skall man nå ut till sin målgrupp och vad ska man berätta? Om fler kunde beskriva hur dagens jordbruk fungerar och vilka fantastiska produkter och tjänster som svenskt lantbruk åstadkommer skulle vi tillsammans kunna lyfta hela den gröna näringen.

30
jan
2020

SamZoner - detta vet vi nu!

2020-01-30 9:30 -15:35

Vi har kallat de multifunktionella skyddszonerna för SamZoner. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter från det fyra-åriga EIP-agri-projektet, finansierat från landsbygdsprogrammet, där vi testat olika ört- och gräsblandningar. Vi kommer att ställa ett antal frågor till experter, forskare och lantbrukare, samt myndigheter om olika ämnen som hör till SamZonerna.

30
jan
2020

Branschrådsträff i Agtech 2030 - för projektparter

2020-01-30 12:00 -16:00

Till projektparter i Agtech 2030

Välkommen på branschrådsträff!

Nu har det gått 9 månader sedan vi samlades på kick-off för Agtech 2030. Det har hunnit hända en hel del sedan dess, och vi vill gärna samla alla projektparter igen för en uppdatering av läget, och få in era tankar och inspel på vägen framåt.

13
feb
2020

Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk

2020-02-13 8:30 -12:00

Är du intresserad av att hitta nya innovativa hållbara idéer och affärslösningar för jord- och skogsbruk? Hur vi kan vi öka kolinlagringen i både skog och jord i länet?

Vi vill träffa er som arbetar med projekt och initiativ inom området för att ta del av era erfarenheter, framtida behov och satsningar för att kunna skapa effektiva former för samverkan här i länet. Under förmiddagen får ni ta del av en rad inspirationsföreläsningar samt delta i workshops

13
feb
2020

Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk

2020-02-13 8:30 -13:00

Är du intresserad av att hitta nya innovativa hållbara idéer och affärslösningar för jord- och skogsbruk? Delta på ett seminarium med fokus på hur vi kan vi öka kolinlagringen i både skog och jord i länet och samtidigt hitta lönsamma affärslösningar.

14
feb
2020

Linköpings Näringslivsdag 2020

2020-02-14 8:00 -14:00

Den 14 februari är det dags för Näringslivsdagen 2020. Då bjuds du in till en förmiddag fylld av dialog, kunskap och inspiration. Näringslivsdagen vänder sig till företag, entreprenörer och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping.

Det blir ett intressant och fullmatat program från scenen på temat Platsen där du möter framtiden. Du får gott om tid att knyta nya kontakter och har möjlighet diskutera dina tankar kring Linköpings näringsliv med politiker och kommunens tjänstepersoner som finns på plats hela förmiddagen.

05
mar
2020

Workshop Skogsskadegörarnas konsekvenser - KSLA

2020-03-05 10:00 -15:00

Denna workshop är starten för KSLA:s Kommitté för skador på skog, med uppdrag att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen.

En viktig del av arbetet med att minimera negativa verkningar av skador i skogen är att uppskatta deras ekonomiska, inkl. skoglig tillväxt, ekologiska och sociala betydelse. Ett systematiskt helhetsgrepp om en sådan värdeuppskattning har egentligen inte tagits.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2