• Vreta Kluster Konferens & Event

Tips externt event

30
jan
2020

SamZoner - detta vet vi nu!

2020-01-30 9:30 -15:35

Vi har kallat de multifunktionella skyddszonerna för SamZoner. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter från det fyra-åriga EIP-agri-projektet, finansierat från landsbygdsprogrammet, där vi testat olika ört- och gräsblandningar. Vi kommer att ställa ett antal frågor till experter, forskare och lantbrukare, samt myndigheter om olika ämnen som hör till SamZonerna.

13
feb
2020

Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk

2020-02-13 8:30 -12:00

Är du intresserad av att hitta nya innovativa hållbara idéer och affärslösningar för jord- och skogsbruk? Hur vi kan vi öka kolinlagringen i både skog och jord i länet?

Vi vill träffa er som arbetar med projekt och initiativ inom området för att ta del av era erfarenheter, framtida behov och satsningar för att kunna skapa effektiva former för samverkan här i länet. Under förmiddagen får ni ta del av en rad inspirationsföreläsningar samt delta i workshops

14
feb
2020

Linköpings Näringslivsdag 2020

2020-02-14 8:00 -14:00

Den 14 februari är det dags för Näringslivsdagen 2020. Då bjuds du in till en förmiddag fylld av dialog, kunskap och inspiration. Näringslivsdagen vänder sig till företag, entreprenörer och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping.

Det blir ett intressant och fullmatat program från scenen på temat Platsen där du möter framtiden. Du får gott om tid att knyta nya kontakter och har möjlighet diskutera dina tankar kring Linköpings näringsliv med politiker och kommunens tjänstepersoner som finns på plats hela förmiddagen.

05
mar
2020

Workshop Skogsskadegörarnas konsekvenser - KSLA

2020-03-05 10:00 -15:00

Denna workshop är starten för KSLA:s Kommitté för skador på skog, med uppdrag att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen.

En viktig del av arbetet med att minimera negativa verkningar av skador i skogen är att uppskatta deras ekonomiska, inkl. skoglig tillväxt, ekologiska och sociala betydelse. Ett systematiskt helhetsgrepp om en sådan värdeuppskattning har egentligen inte tagits.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2