• Vreta Kluster Konferens & Event

Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk

Inom ramen för forskningsprogrammet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” ger SLU möjlighet att lära sig mer om och höra de senaste resultaten från de fem pågående projekten kopplade till mjölk.

Moderator är Ann-Helen Meyer von Bremenjournalist, författare och debattör inom lantbruk, livsmedel och mat, senast aktuell med boken Kornas planet. Ann-Helen leder diskussionen och sätter projekten i ett större sammanhang.

Seminariet sker online via Zoom (länk skickas ut via e-post till de som anmält sig ungefär en vecka innan seminariet) 

Varmt välkomna! 

Projekten

Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar 
Mikaela Lindberg, SLU

Förbättrad hållbarhet inom mjölkproduktion genom förbättrad fodereffektivitet 
Pekka Huhtanen, SLU

Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion 
Christel Cederberg, Chalmers

Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet 
Pernilla Tidåker, SLU

Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter i livscykelanalyser av livsmedelsprodukter- Slutrapport 
Ulf Sonesson, RISE

Tid: 13 oktober klockan 9:00-12:00
Ort: Online
Anmälan sker via Akademikonferens webbplats >

Detaljer

Datum 2020-10-13
Slutar 2020-10-13

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2