• Vreta Kluster Konferens & Event

Hur kan biologisk mångfald bidra till min affär?

mangfaldBiologisk mångfald får allt större utrymme i debatt, lagstiftning och projekt. För företag och kommuner innebär detta att mer och mer arbete idag läggs på att hantera frågor som exempelvis hur hänsyn tas till naturvärden vid exploatering eller hur ekosystemtjänster kan integreras som mervärde i planer eller fastighetsbestånd. 

För aktörer där påverkan på den biologiska mångfalden är en viktig miljöaspekt, är det också en utmaning att hitta modeller och metoder för att kompensera för den påverkan på biologisk mångfald som verksamheten ger upphov till. Med rätt kunskap finns dock stora möjligheter att få utveckling av den egna verksamheten och hänsyn till den biologiska mångfalden att gå hand i hand.

Den 2/11 arrangerar Linköpings Naturcentrum, Calluna och Cleantech Östergötland ett kunskapsseminarium i ämnet.

Vi möter exempel på hur Cementa identifierat åtgärder som kan bidra till bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden trots ökad exploatering. Vi får höra hur gröna värden  blivit en bärande del av Riksbyggens affärsstrategi och om utvecklingen av en ny och innovativ handelsplattform för samtidig klimat- och ekologisk kompensation i svensk natur. 

Anmäl dig till seminariet här.

Program 

  • Arrangörerna hälsar välkommen – inflygning i ämnet. Lotta LindströmLinköpings NaturcentrumFredrik StrömCallunaJohan Rydberg,Cleantech Östergötland
  • Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster – vilka fördelar ger det? Hannah Lindblad, Hållbarhetsspecialist Riksbyggen
  • Exploatera och samtidigt stärka den biologiska mångfalden – Biologisk mångfald som förutsättning för Cementas verksamhet. Joshua PrenticeHållbarhetsansvarig – HeidelbergCement Sweden
  • EcoComp – att skapa en handelsplattform för ekologisk kompensation och kollager i svensk natur, Maria ThorellCalluna
  • Paneldiskussion: ”Spaning – hur tar sig gröna värden in i den miljödrivna affärsutvecklingen?” under ledning av Anders CarlssonCalluna

Detaljer

Datum 2020-11-02
Slutar 2020-11-02

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2