• Vreta Kluster Konferens & Event

Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?

Den 5 november kl 13-16 arrangeras kunskapsseminariet "Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?". Seminariet genomförs i form av webbinarium istället för fysisk träff. Detta på grund av den pågående pandemin. 

Skogen är en viktig del av lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas. Därför arrangeras ett antal kunskapsseminarier för att få värdefulla inspel och förslag som kan bidra i de utvecklingen.

Syftet med den här dagen är att diskutera hur miljömålen kan nås och samtidigt värna och stärka äganderätt och brukanderätt.

  • Agenda 2030 och de svenska miljömålen?
  • Hur kan äganderätt och brukanderätt värnas och stärkas? Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Hur kan vi effektivare nå miljömålen som rör skogen. Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Hur skapar vi incitament för att målen nås?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 22 oktober på den här länken>>>.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

Detaljer

Datum 2020-11-05
Slutar 2020-11-05

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2