• Vreta Kluster Konferens & Event

Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?

Den 2 december kl 13-16 arrangeras kunskapsseminariet "Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?". Seminariet genomförs som webbinarium och inte som fysisk träff. Detta på grund av den pågående pandemin. 

Skogen är en viktig del av lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas. Därför arrangeras ett antal kunskapsseminarier för att få värdefulla inspel och förslag som kan bidra i de utvecklingen.

Syftet med det här seminariet är att diskutera skogspolitikens målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå övriga mål i samhället.

  • Vad är en politik för ett hållbart skogsbruk?
  • Hur kan vi utveckla politiken för ett hållbart skogsbruk? Vilka hinder och möjligheter finns?
  • Kan vi använda till exempel Agenda 2030 bättre för att uppnå våra mål?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 18 november på den här länken>>>.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

Detaljer

Datum 2020-12-02
Slutar 2020-12-02

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2