19
nov
2019

Tillväxtledarskapsdagen – utmaningar och möjligheter

2019-11-19 8:35 -14:30

Välkommen till en dag fylld med företagsberättelser, häpnadsväckande resultat, erfarenheter och lärdomar om ledarskapets betydelse i företag med tillväxtambitioner.

Detta är en inspirationsdag för dig som ägare, ledare och beslutsfattare i företag som växer.
Under förmiddagen presenterar vi slutsatser och lärdomar ifrån programmet Tillväxtledarskap där ca 100 företag har deltagit.
På scenen kommer företagsledare, forskare, konsulter och beslutsfattare intervjuas för att reflektera kring vad som krävs av morgondagens ledarskap.

20
nov
2019

Maten som gör din hälsa och världen lite bättre

2019-11-20 18:00 -20:00

– välkommen till en helkväll om hur maten kan bidra till bättre hälsa och klimat

Kvällens huvudföreläsare är Fredrik Paulún, Sveriges mest kände näringsfysiolog som arbetat med kost och hälsa sedan mitten av 90-talet. Han är uppdaterad kring den senaste forskningen och försöker förklara för konsumenterna hur enkelt det är att äta nyttigt. Fredriks har skrivit ett 20-tal böcker och den senaste heter ”Biohack – maten som gör ditt liv bättre”. På plats finns även Östgötamat och Hagdahlsakademien som visar upp sin verksamhet.

TID: 20 november kl 18.00 - 20.00
PLATS: Linköpings stadsbibliotek, Östgötagatan 5 i Linköping

PROGRAM

18.00 Maten som gör din hälsa och världen lite bättre – Fredrik Paulún
19.00 Lättare tilltugg serveras av Café Drivbänk
19.20 Efter säsong, från oss och våra grannar – Hermelins gårdsbutik
19.30 Naturbeteskött i Sverige – Ann Sellbrink
19.45 Proteinskola med Svenska Ägg – Svenska Marie Lönneskog Hogstadius
19.45 Frågestund

Se programmet i pdf

06
dec
2019

Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i livsmedelsstrategin

2019-12-06 8:30 -13:00
Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i livsmedelsstrategin

I januari 2018 fick Vreta Kluster uppdraget av Region Östergötland att vara ett nav för arbetet med att uppnå målen i Östergötlands regionala livsmedelsstrategi, dvs mer östgötsk mat på både åker och tallrik. Många aktörer är igång, och offentliga aktörer är nyckelaktörer för att få fart på detta arbete. I detta seminarium får vi ta del av pågående arbete och goda emepel på nationell, regional och kommunal nivå. 

TID: Fredag 6 december 2019 kl 08.30-13.00
PLATS: Vreta Kluster MAP VK

Anmal dig

PROGRAM

08.30 KAFFE OCH REGISTRERING
09.00  Välkommen och introduktion
- Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland med ansvar för livsmedelsstrategin
09.10 Riksdagens arbete för livsmedelsproduktionen
- Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD)
09.30 Presentation av de fyra insatsområdena
- Helene Oscarsson, Vreta Kluster, tillika dagens moderator
09.40 Kund & konsument – goda exempel på pågående arbete
- Louise Ridderström, Östgötamat / Vreta Kluster
10.00 Goda exempel med Food for Life-konceptet i praktiken, kopplat till agenda 2030
- Christina Enudd Nordström, temaledare Vreta Kluster
- Eva-Lott Blixt, kostchef Söderköping
- Anna Lundstedt, kostchef Vadstena och Boxholm
- Espen Rognstad, kostchef Ödeshög
- Lovisa Andersson, kostchef Ydre. 
10.30 BENSTRÄCKARE
10.45 Offentlig mat - inköp och uppföljning
- Merja Willman, Kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun
- Åsa Kullberg, kostchef Linköpings kommun
11.05 Positivt med samarbete mellan kommuner
- Jenny Pettersson, kostchef Åtvidaberg
- Anki Bexell, kostchef, Kinda
11.25 Nya riktlinjer för offentliga kök
- Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket
11.45 Konkurrenskraft och krisberedskap - omfattning av länets produktion
- Peter Borring, ordf LRF Östergötland
12.15 Reflektioner
- Landshövding Carl-Fredrik Graf, tillika ordförande i strategigruppen för livsmedelsstrategins genomförande.
12.30 LUNCH

Ladda ner program här>>>

11
dec
2019

Skogen som samhällsbyggare

2019-12-11 9:00 -12:00
Skogen som samhällsbyggare

Trähus - ett sätt att nå klimatmålen vid bostadsproduktion

Om Sverige ska bli klimatneutralt behöver vi se över materialvalen i våra hus. Byggprocessen står för 70-80 procent[i] av en byggnads klimatpåverkan, och att bygga i trä kan reducera klimatpåverkan i den fasen med mer än 50%. Det beror bland annat på att trähus lagrar den bundna koldioxiden. Dessutom är trä en förnyelsebar råvara!

Men hur kan vi bygga snygga, smarta, hållfasta och klimatsmarta flerbostadshus och kontorsbyggnader i trä? Hur kommer vi igång? Vilka är utmaningarna – och möjligheterna?

Många av svaren får du i det här seminariet, där vi lyfter in olika perspektiv på byggande i trä. Hur tänker byggherrar, hur har framgångsrika kommuner resonerat för att styra mot ett mer klimatsmart byggande och vad säger arkitekterna? Och inte minst – vilka möjligheter ger de nya smarta alternativen som CLT massivträ?

Vårt seminarium vänder sig till dig som jobbar med samhällsbyggnad, fastigheter eller byggnation, men också dig som är inriktad på klimatlösningar, skog eller bioråvara. Kort sagt, alla som vill se ett mer klimatsmart byggande!

Seminariet anordnas inom projektet Regionala insatser för Skogsstrategin i Östergötland - läs mer här >>>

TID: 9:00 - 12:00
PLATS: Vreta Kluster MAP VK

 Anmal dig

Agenda

Valla Berså – Linköpings första flerbostadshus i KL-trä
Eva Lindstén, Lindstén Fastigheter
Växjö – Europas första moderna trästad
Johan Thorsell - Växjö kommun
Att bygga med CLT byggsystem
Urban Blomster - Södra
Trä som ett byggmaterial vid flerbostadshus
Barbara Vogt, White Arkitekter
Paneldiskussion
LUNCH

Moderator på seminariet är Tomas Nord, doktor och lektor i industriell ekonomi på Liu

Efter seminariet erbjudslunch till självkostnadspris.

 

 

[i] IVL Svenska Miljöinstitutet AB. (2016). Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.