26
jun
2019

Borgeby fältdagar - Innovationer inom bevattning - vart är vi på väg?

2019-06-26 11:00 -12:00

Borgeby Vattenseminarium2019

Bevattning vs. innovationer - stora problem och storslagna lösningar!

Kom till seminarietältet Axet på Borgeby fältdagar den 26 juni

11.00            Innovationer inom bevattning - vart är vi på väg?

                      Per Frankelius, Linköpings Universitet med gäster

 Personer på scen är:

  • Jacob Bennet, Slättängs gods
  • Erik Ernerud, SMHI
  • Per Frankelius, Linköpings universitet, Agtech 2030
  • Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, Agtech 2030
  • Peter Malm, HIR Skåne
  • Charlotte Norrman, Linköpings universitet, Agtech 2030
  • Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp

Med inspel från:

  • Karola Reuterström, Stora Lövhulta, AgroÖst
  • Uno Wennergren, Linköpings universitet, Agtech 2030
  • Olle Ytterberg, Saab

Läs mer om Borgeby fältdagar här

03
jul
2019

Brunnby lantbruksdagar - Agtech 2030

2019-07-03 9:00 - 2019-07-04 17:00

3-4 juli 2019 kommer Agtech 2030 närvara på Brunnby lantbruksdagar tillsammans med AgroÖst, Agro Sörmland och i samarbete med Hushållningssällskapet.

Läs mer här om Brunnby Lantbruksdagar

12
sep
2019

Green Investment Day - Kapitalanskaffning till företag inom Cleantech och Gröna Näringar

2019-09-12 9:30 -15:30

I Östergötland finns många små och medelstora företag med en hållbar affärsmodell och stor tillväxtpotential. Ibland kan tillväxt kräva kapitaltillskott, men många företagare känner sig avvaktande inför att ta in externt kapital, kanske för att man är rädd att släppa kontrollen?

Samtidigt växer intresset för hållbarhetsfrågor hos kunder och finansiärer lavinartat, vilket är en möjlighet för dem som har redan har en hållbar affärsmodell på plats.

För att öka kunskap i frågor som berör kapitaltillskott i olika former så ordnar Cleantech Östergötland och Vreta Kluster ett seminarium där vi vill visa möjligheter i  olika former av kapitaltillskott till små och växande bolag. Vi vill avdramatisera och synliggöra traditionella möjligheter till kapitaltillskott, men också utmana med nya idéer, t ex där kunder och småsparare är de nya ”riskkapitalisterna”.

Under dagen kommer vi att fördjupa oss i följande frågeställningar:
·       Företagarperspektivet – I vilka situationer kan kapitaltillskott hjälpa mig?
·       Vad ställer det för krav på ett företag att ta in externt kapital? Hur påverkar det mig som ägare?
·       Kan jag leta efter annat än pengar, t ex kunskap och nätverk?
·       De traditionella möjligheterna – Almi, Banken, Affärsänglar, Riskkapitalbolag
·       De nya möjligheterna, sk Crowdfunding, på lite olika sätt.

På temat Crowdfunding får vi bland annat lyssna på erfarenheter från Regionalwert Freiburg, ett medborgarägt aktiebolag som investerar i lokal livsmedelsproduktion på ett innovativt sätt.

DATUM: 9 september 2019
PLATS: Vreta Kluster
KLOCKSLAG: 09:30-15:30

Programmet kommer att färdigställas under juni månad. Vill du redan nu reservera en plats som åhörare anmäl dig här:
Varmt välkommen!

 Anmäl dig här

ScaelUp Cleantech VretaKluster

22
okt
2019

Livsmedelsforum Konferens

2019-10-22 8:30 -18:00

Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala

Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en hållbar, hälsosam och konkurrenskraftig livsmedelskedja. I år gör vi hela resan från det personliga till det globala.

 

PÅ AGENDAN:

·  I forskningsfronten - så mår vi av den nya kosten

·  Produktutveckling och innovation - från hunger till hälsa

·  Så påverkar klimatförändringarna livsmedelssektorn.

·  När maten reser över världen - distribution idag och imorgon

·  Efter valet- så blir EU:s livsmedelspolitik

·  Sveriges roll i världen – så är vi en del av lösningen
Anmäl dig till vårt Early Bird pris!
Du som bokar innan 22 augusti får 1000:- rabatt på biljetten.

 

Läs mer här

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.