23
apr
2019

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

2019-04-23 13:00 -16:00

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolkning och ökande köpkraft. Business Sweden har satt som mål att till år 2030 öka exportandelen till 50 % av produktionsvärdet för livsmedelssektorn, vilket motsvarar en fördubbling av exporten till 100 miljarder kr.

Syftet för seminariet är att belysa hur livsmedelssektorns aktörer, från företag till offentlig förvaltning, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten.

24
apr
2019

Årsstämma för Hushållningssällskapet Östergötland

2019-04-24

Inbjudan till årsstämma för Hushållningssällskapet Östergötland

Onsdagen den 24 april 2019 på Vreta Kluster

Program
17.00 Samling med kaffe
17.30 Årsstämma med sedvanliga förhandlingar, ordförande Michael Cornell
Föredrag av Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland
"Nya förutsättningar för de gröna näringarna"
ca 20.00 Avslutning med middag

Välkommen!

Enligt uppdrag
Bengt Pettersson
Ordförande Hushållningssällskapet

Var vänlig lämna besked antingen du kommer eller inte senast den 16 april till Hushållningssällskapet, tel 013-35 53 00 eller
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Handlingar till stämman kommer finnas i stämmolokalen. Önskas handlingar innan stämman kan dessa fås via e-post efter anmälan.

Meddela eventuell födoämnesallergi.

08
maj
2019

EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

2019-05-08 9:30 -14:00

Skogsnäringen är viktig för Sverige. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 %. Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror (2017). Skogspolitiken är uttryckligen en fråga för medlemsländerna men beslut på andra politikområden inom EU får påverkan på skogen och skogsprodukterna. Under den senaste mandatperioden har skogsfrågorna varit mer aktuella än någonsin. Det finns flera skäl till detta. Parisavtalet och EU:s mål att minska utsläppen med minst 40 % i jämförelse med 1990 har omsatts i EU-lagstiftning. Tillväxten i den globala ekonomin skapar tryck på resursanvändningen vilket leder till en strävan efter allt mer resurseffektiva och cirkulära system.

Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period.

Onsdag den 8 maj 2019, kl 10.00–14.00 (kaffe och registrering från kl 09.30)
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: Senast den 2 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se (avbokning måste ske senast den 6 maj, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Avgift: Ingen avgift.

Frågor
Innehåll: Per Eriksson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 54 54 77 17
Anmälan: Gun Askerö, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 54 54 77 12

Webb
Seminariet sänds via länk på www.ksla.se

Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation och Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, LRF-Skogsägarna och Skogsindustrierna.

22
maj
2019

Vill du spana på framtidens digitala affärsidéer inom lantbruk?

2019-05-22 13:15 -17:00

I den internationella masterskursen ”Innovative Entrepreneurship” som ges för för civilingenjörsprogrammen vid Linköpings universitet har vi i år ha kurstemat ”the digital animal”. Är du nyfiken på vilka lösningar och affärsidéer ingenjörsstudenter från både Sverige och länder som Kina, Indien, Pakistan och Iran tänker sig så kom och och titta, ställ frågor och ge dem feedback. Förhoppningsvis har vi några skarpa idéer som kan tas vidare i innovationssystemet.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.