23
okt
2018

2018-10-23 12:00 -16:30
IVA Konferenscenter, Stockholm
IVA Konferenscenter, Stockholm
Grev Turegatan16, Stockholm

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri
ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

24
okt
2018

2018-10-24 9:30 -15:00

Hästföretagardag om foder och ekonomi

Välkommen på hästföretagardag den 24 oktober i Kumla. Inspirerande föreläsare berättar hur du kan optimera foderförburkningen och utveckla ekonomin i ditt hästföretag. Sommarens extrema torka gör kursen extra relevant. Det är också ett tillfälle att knyta kontakter och prata med andra hästföretagare som står inför liknande utmaningar som du.

25
okt
2018

2018-10-25 8:30 -12:00

Hur vi ska säkerställa maten vi äter i framtidens Norden?

Sessionen innefattar behovet av att anpassa jordbruksproduktionen och begränsa sårbarheten, vilken typ av mat- och hur mycket mat vi behöver, potentialen att producera mat utanför jordbrukssektorn och beroendet av import. Sessionen vänder sig till en bred grupp av aktörer och innehåller korta presentationer från myndigheter, intresseorganisationer samt forskare, varvat med gruppdiskussioner.

25
okt
2018

2018-10-25 8:30 -15:00

Välkommen att delta på en fullspäckad dag med tema ekologisk spannmålsodling!

Tyngdpunkten på kursen kommer att ligga på höstvete, råg, havre, korn och vårvete.

25
okt
2018

2018-10-25 8:45 -15:30

Totalförsvar, hur påverkar det min organisation?
Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanland och näringslivets säkerhetsdelegation bjuder in till en totalförsvarskonferens i Norrköping den 25 oktober 2018.

Syftet med totalförsvarskonferensen är att höja kunskapen och att öka medvetenheten om totalförsvarsfrågor. Dagen kommer att behandla återuppbyggandet av totalförsvaret lokalt, regionalt, nationellt samt näringslivet roll i återuppbyggandet.

Målgrupp för inbjudan är ledningsföreträdare inom näringslivet som redan nu eller framöver bedöms beröras av frågor som berör totalförsvarsplaneringen samt det Regionala rådet för krisberedskap och olyckor i Östergötlands län och Södermanlands län.

25
okt
2018

2018-10-25 10:00 -16:00

De senaste åren har ett antal myndigheter i Sverige utvecklat sina arbetssätt för att både uppnå högre regelefterlevnad och underlätta för företag och medborgare att göra rätt (”främjande myndighetsutövning”). Under denna inspirations- och kunskapsdag inom ramen för länets arbete med utveckling av myndighetsutövning, tillsyn och den regionala livsmedelsstrategin, får du ta del av beprövade modeller, nationell- och internationell utveckling och forskning kring myndighetsutövning och tillit samt
goda exempel på processer i stat och kommun där man har gått från ettkontrollerande- till ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv.

31
okt
2018

2018-10-31 14:00 -19:30
Vreta Kluster
Vreta Kluster
Klustervägen 11

Hur påverkades du av sommarens torka? Hur ser du på framtiden för din gård? Tillsammans med experter försöker vi hitta svar på frågor som är avgörande för lantbrukets framtid.

09
nov
2018

2018-11-09 11:30 -16:00

Besöksnäringsdagen är ett initiativ av Visit Linköping & Co i samarbete med ALMI. Ett årligen återkommande evenemang som ska vara den självklara mötesplatsen för besöksnäringen i Linköpings kommun med omnejd.

29
jan
2019

2019-01-29

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till styrelseutbildning.Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet?

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.