Skogsnäringen är viktig för Sverige. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 %. Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror (2017). Skogspolitiken är uttryckligen en fråga för medlemsländerna men beslut på andra politikområden inom EU får påverkan på skogen och skogsprodukterna. Under den senaste mandatperioden har skogsfrågorna varit mer aktuella än någonsin. Det finns flera skäl till detta. Parisavtalet och EU:s mål att minska utsläppen med minst 40 % i jämförelse med 1990 har omsatts i EU-lagstiftning. Tillväxten i den globala ekonomin skapar tryck på resursanvändningen vilket leder till en strävan efter allt mer resurseffektiva och cirkulära system.

Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period.

Onsdag den 8 maj 2019, kl 10.00–14.00 (kaffe och registrering från kl 09.30)
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: Senast den 2 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se (avbokning måste ske senast den 6 maj, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Avgift: Ingen avgift.

Frågor
Innehåll: Per Eriksson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 54 54 77 17
Anmälan: Gun Askerö, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 54 54 77 12

Webb
Seminariet sänds via länk på www.ksla.se

Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation och Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, LRF-Skogsägarna och Skogsindustrierna.

Startar 2019-05-08 9:30
Slutar 2019-05-08 14:00

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolkning och ökande köpkraft. Business Sweden har satt som mål att till år 2030 öka exportandelen till 50 % av produktionsvärdet för livsmedelssektorn, vilket motsvarar en fördubbling av exporten till 100 miljarder kr.

Syftet för seminariet är att belysa hur livsmedelssektorns aktörer, från företag till offentlig förvaltning, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten.

Startar 2019-04-23 13:00
Slutar 2019-04-23 16:00

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla.

Startar 2019-04-03 8:30
Slutar 2019-04-03 16:15

HUR FÅNGAR VI UPP RÄTT TEKNIK FÖR EFFEKTIV OCH HÅLLBAR DJURHÅLLNING?

Precision Livestock Farming (PLF) är hett i Europa och utvecklingen går i ett rasande tempo. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter frågan och bjuder in dig med intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion. Behovet av kunskapsutbyte om digital teknik mellan lantbruksforskning och företag inom de gröna näringarna är stort.

Vi vill träffa dig för att föra dialogen och utvecklingen framåt. Det digitala djuret är en seminarieserie med fokus på teknisk kompetens och aktuell forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd.

Startar 2019-03-27 9:30
Slutar 2019-03-27 16:00

Aquaculture is said to be the world’s fastest growing food enterprise. It supplies a growing global population with nutritious food from aquatic animals and plants. However, the production forecasts to 2050 show that global aquaculture production will remain dominated by Asia (~80–90% of world production) while the rest of the world shows very little or no growth. Hyperinflation of the global growth of aquaculture outside of Asia confuses policy-makers, journalists, and the public and may lead to misperceptions that aquaculture is growing massively everywhere and must be severely regulated.

Startar 2019-03-21 10:30
Slutar 2019-03-21 16:30

Välkommen till seminariet EXPORT AV LIVSMEDEL - marknad och möjligheter!

Regeringen gör den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Det är en viktig del i genomförandet av livsmedelsstrategin som handlar om jobb och tillväxt, och att öka den svenska livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt.

 

Måndag 25 februari kl. 12.15 - 16.15, Grinda Gårdsglass utanför Malmköping

Seminariet riktar sig till både större och mindre lantbruksföretag.

Anmälan http://simplesignup.se/private_event/146926/daac2f58c0 eller via hemsidan www.agrosormland.se

pdfLadda hem inbjudan/program

Startar 2019-02-25 12:15
Slutar 2019-02-25 16:15

Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Östergötland och dess angränsande län är dock en av Sveriges starkaste jordbruksregioner, vi har vidare ett starkt näringsliv med stor industriell kapacitet och många framstående företag. Dessutom har vi ett universitet med framstående forskning inom områden som innovation, teknologi, hållbar utveckling och management.

Startar 2019-01-28 11:00
Slutar 2019-01-28 13:00

almi logo

När vi pratar tillväxt i bolag diskuteras ofta lönsamhet, finanser, försäljning och skalbarhet. Men en av de viktigaste faktorerna för långsiktig framgång är förmågan att attrahera och behålla stark kompetens. Lyssna på hur det går att lyckas med en stark utveckling med moderna metoder, anpassad för tillväxtbolag.

Startar 2019-01-23 8:30
Slutar 2019-01-23 10:30

Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop? Välkommen till en heldag som ger dig grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet. Programmet innehåller bland annat hur växterna använder fosfor, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier, några domstolsutlåtanden med huvudfrågan om fosforgödsling och hur man kan hitta riskområden som kan ge fosforförluster med mera. Vi avslutar dagen med en diskussion ledd av Annika Åhnberg, med frågan om det går att kombinera ökad produktivitet med minskad miljöbelastning.

Startar 2019-01-17 9:00
Slutar 2019-01-17 16:45

Välkommen till en fördjupande kurs om vallodling! Kursen utgår från ett helhetsperspektiv och innehåller delar från såväl odling som utfodring. Kursen passar dig som vill jobba aktivt för att få ett bra vallfoder oavsett djurslag och produktion.

När: Tisdagen 11 december kl. 08.30-ca 15.30
Var: Loftet, Vreta Kluster
Anmälan:  Senast 6 december till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller på telefon 013- 3553 00

Mer information hittar du här...

Startar 2018-12-11 8:30
Slutar 2018-12-11 15:30
Plats Vreta Kluster
Möjligheterna med fossilfritt lantbruk

Vilken roll har lantbruket i omställningen till fossilfritt? Hur långt har man kommit och vad är på gång? Vad har lantbruket/skogsbruket för möjlighet att binda ännu mer koldioxid från atmosfären och på så sätt bidra till lösningen på klimatfrågan?

Startar 2018-11-22 13:00
Slutar 2018-11-22 15:00

Besöksnäringsdagen är ett initiativ av Visit Linköping & Co i samarbete med ALMI. Ett årligen återkommande evenemang som ska vara den självklara mötesplatsen för besöksnäringen i Linköpings kommun med omnejd.

Startar 2018-11-09 11:30
Slutar 2018-11-09 16:00

Totalförsvar, hur påverkar det min organisation?
Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanland och näringslivets säkerhetsdelegation bjuder in till en totalförsvarskonferens i Norrköping den 25 oktober 2018.

Syftet med totalförsvarskonferensen är att höja kunskapen och att öka medvetenheten om totalförsvarsfrågor. Dagen kommer att behandla återuppbyggandet av totalförsvaret lokalt, regionalt, nationellt samt näringslivet roll i återuppbyggandet.

Målgrupp för inbjudan är ledningsföreträdare inom näringslivet som redan nu eller framöver bedöms beröras av frågor som berör totalförsvarsplaneringen samt det Regionala rådet för krisberedskap och olyckor i Östergötlands län och Södermanlands län.

Startar 2018-10-25 8:45
Slutar 2018-10-25 15:30
Attachment Inbjudan Totalfrsvarskonferens 2018.pdf

Hur vi ska säkerställa maten vi äter i framtidens Norden?

Sessionen innefattar behovet av att anpassa jordbruksproduktionen och begränsa sårbarheten, vilken typ av mat- och hur mycket mat vi behöver, potentialen att producera mat utanför jordbrukssektorn och beroendet av import. Sessionen vänder sig till en bred grupp av aktörer och innehåller korta presentationer från myndigheter, intresseorganisationer samt forskare, varvat med gruppdiskussioner.

Startar 2018-10-25 8:30
Slutar 2018-10-25 12:00
Hästföretagardag om foder och ekonomi

Hästföretagardag om foder och ekonomi

Välkommen på hästföretagardag den 24 oktober i Kumla. Inspirerande föreläsare berättar hur du kan optimera foderförburkningen och utveckla ekonomin i ditt hästföretag. Sommarens extrema torka gör kursen extra relevant. Det är också ett tillfälle att knyta kontakter och prata med andra hästföretagare som står inför liknande utmaningar som du.

Startar 2018-10-24 9:30
Slutar 2018-10-24 15:00

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri
ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Startar 2018-10-23 12:00
Slutar 2018-10-23 16:30
Plats IVA Konferenscenter, Stockholm

Smart Farming - Utveckla företagande
Teknikutveckling, hållbar tillväxt, och nya trender ger spännande möjligheter, men är också utmaningar som ställer höga krav på dig som företagsledare.
Smart Farming 2018 erbjuder bland annat gårdspresentation, trendspaning, kunskap kring strategier, innovation och förändringsarbete samt det senaste inom teknikbaserat beslutsstöd.

Startar 2018-10-11 8:30
Slutar 2018-10-11 16:00
Miljönätverket, Nyströmska gymnasieskolan samt CoOperate Coffice bjuder in till ett föredrag med VEGAFISH

Föredraget hålls av Matilda Olstorpe, Assoc. Prof. Microbiology och VD på Vegafish. Sedan 2010 har Mathilda haft visionen att odla jätteräkor på ett miljövänligt sätt i Sverige. Efterfrågan på livsmedel från hav och sjö är kraftigt växande och bör tillfredsställas på ett för samhället och miljön positivt sätt. Mathilda kommer berätta om sin verksamhet och även berätta om utmaningar kopplat till att starta den här typen av företag. 

Startar 2018-10-08 12:15
Slutar 2018-10-08 14:10
  • Har det hänt att du känt dig olustig efter en dispyt med en kund?
  • Hur viktigt är det med en nöjd kund och hur förödande kan det bli med en missnöjd kund?
  • Vilka specifika kunskaper, färdigheter och beteenden behöver dina kunder möta, för att komma tillbaka och sprida ert goda rykte?

Bli än bättre på att möta dina kunder – skaffa dig nya kunskaper, färdigheter och medvetet beteende!

Startar 2018-10-04 12:00
Slutar 2018-10-04 16:00
Bondens egen Marknad - 11/8-29/9

Handla mat av bästa kvalitet direkt från bönder i Östergötland
Östgötamat finns på Yttre Borggården i Linköping i år igen mellan kl 9.30-14.00 from 11 aug till den 29 sept. Hit kan du komma och botanisera bland närodlade grönsaker, kryddor, kött, ostar, honung och mycket annat gott. Östgötamat är en förening bildad av Bondens egen Marknad och Regional matkultur med syfte att genom ett starkt nätverk kunna leverera mat av hög kvalitet till såväl konsumenter som restauranger.  

 

Startar 2018-09-29
Plats Borggården
Bonden berättar - Bli matsmart med blockchain

Vi bryr oss allt mer om varifrån maten kommer och hur den produceras. Med hjälp av blockchain och visualisering kan vi spåra och kontrollera maten genom hela livsmedelskedjan. Hur kan den nya tekniken gynna svensk livsmedelsproduktion?

Startar 2018-09-20 11:30
Slutar 2018-09-20 13:00
Personligt ledarskap - Växtkraft Kinda

Välkommen till ”Personligt ledarskap” ett intensivt och praktiskt ledarskapsprogram!

Fantastiskt nöjda deltagare vid två tidigare kurstillfällen gör att vi erbjuder möjligheten en tredje gång!
Programmet omfattar 3 heldagar med några veckors mellanrum och genomförs i Kinda.
Kursledare Susanne Vanselius, har mer än 26 års erfarenhet som Franschisee, Instruktör och Coach för Dale Carnegie Training i Sverige men driver sedan 2015 sitt eget företag True Potential AB.

Startar 2018-09-03
Vretadagen

Vretadagen arrangeras den 1:a september 2018 mitt i hjärtat av Östergötland på Vretagymnasiet som också är samarbetspart i direkt anslutning till Vreta Kluster utanför Linköping. Här samlas jägaren, lantbrukaren, hundägaren och den skogsintresserade för en späckad dag i naturens tecken. Vretadagen är fyllt med något för alla!

Startar 2018-09-01 9:00
Slutar 2018-09-02 14:00
Plats Vreta Utbildningscentrum

Välkommen att besöka Vreta Kluster och Vreta Utbildningscentrum i  monter S55 på Borgeby Fältdagar!

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning.

Mässan erbjuder en lyckad och unik kombination av utställande företag för lantbruk och trädgård, demoodlingar och Gropen, praktiska maskindemonstrationer och seminarier.

Hitta till vår monter S55>>

Läs mer om Borgeby Fältdagar här.

Startar 2018-06-27

Är du nyfiken på den smarta animalieproduktionen?
Välkommen till seminarium vid SLU i Uppsala 19 juni klockan 13–17.
På SLU forskar vi om ”smart animalieproduktion” – så som Big Data och sensorteknologi. Lär dig mer om vad som är på gång inom digitaliseringen av animalieproduktionen. Denna gång ligger fokus på idisslarna.

Startar 2018-06-19

Vill du lära dig hur ditt företag kan bli effektivare och mer framgångsrikt på nätet? Utveckla din verksamhet och lär dig allt om digitaliseringens möjligheter. Anmäl dig till utbildningarna redan idag! Genom Digitalakademin kan du som företagare lära dig hur ditt företag blir mer framgångsrikt på nätet.

Digitalakademin är ett initiativ av Google och Almi. Syftet är att utbilda svenska företag till att bättre ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Läs mer om Digitalakademin här >>

Startar 2018-05-29

Välkommen till Öppet Hus! Vi erbjuder visning av vårt nya växthus, trädgård och lokaler, försäljning av sommarblommor och annat grönt.

Det är en stor dag för oss som nu arbetat med Drivbänk under ett par års tid. Med en pedagogiskt utformad trädgård, växthus och egna studielokaler är Drivbänk ett begrepp som vi är stolta över.

Startar 2018-05-26
Slutar 2018-05-27

Det är en stor dag för oss som nu arbetat med Drivbänk under ett par års tid. Med en pedagogiskt utformad trädgård, växthus och egna studielokaler är Drivbänk ett begrepp som vi är stolta över.

Under fredagens Öppet hus berättar vi om våra framtidsplaner och visar lokalerna och trädgården. Café Drivbänk, som drivs parallellt enligt samma koncept i Linköping, flyttar dagen till ära ut till Trädgården och bjuder på tilltugg.

Startar 2018-05-25

Prodelox bjuder in till frukostseminarium om produktutveckling hos Östsvenska Handelskammaren

Så blir din nya produkt lönsam!
Bra produkter skapar affärsnytta, bygger varumärket och ger lönsamhet. Vill du lyckas med dina produkter och tjäna pengar på dem?
Det finns många olika skäl till att nyutvecklade produkter inte når sina mål. De flesta misstag går att undvika om man tänker rätt från start.
– Utgå från kundens behov
– Sätt rätt krav och håll fast vid dem
– Arbeta lagom strukturerat

Startar 2018-05-22

Under maj månad kommer Soldagarna 2018 till Örebro län.

Solcellssafari - 7 maj

Solel för nybörjare - 8 maj

Energi- och klimatrådgivningen informerar om solel - 16 maj

Startar 2018-05-16

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.