Välkommen till Besöksnäringsdagen 2019 den 13 november

Plats: Collegium
Datum: Onsdag den 13 november kl. 11:30-17:00

Besöksnäringsdagen är ett initiativ av Visit Linköping & Co i samarbete med ALMI. Ett årligen återkommande evenemang som ska vara den självklara mötesplatsen för besöksnäringen i Linköpings kommun med omnejd.

Läs mer här

Startar 2019-11-13 11:30
Slutar 2019-11-13 17:00

Hur klarar vi vår livsmedelsförsörjning vid en kris?

Som en del i Uppsala läns handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion - Ät Uppsala län- bjuder Länsstyrelsen Uppsala län in till ett heldagsseminarium om krisberedskap i offentliga kök kopplat till upphandling och lokala livsmedel.

Syftet med dagen är att belysa olika aspekter av krisberedskap för offentliga kök, både ur ett kortsiktigt och ett längre perspektiv. 

Läs mer här

Startar 2019-11-12 9:00
Slutar 2019-11-12 16:00

Välkommen till Agrodagen – en kreativ mötesplats och utvecklingsarenaVälkommen till Agrodagen – en kreativ mötesplats och utvecklingsarenaför lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Agro Örebro bjuder in till en dagdär vi belyser regionens konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft.Fyra frågeställningar som påverkar framtidens livsmedelsproduktion i vårt länkommer att presenteras, diskuteras och utvecklas.

Läs mer här och anmälan

PROGRAM 7 NOVEMBER ÖREBRO SLOTT

8.30-8.50 Incheckning & morgonfika

8.50-9.05 Inledning av dagens moderator Per Frankelius, docent och styrelseledamot i AgroÖst

9.05-9.20 Invigning – Jennie Nilsson, Landsbygdsminister

9.20-9.30 Inledning – Maria Larsson, Länsstyrelsen Örebro län

9.30-9.45 Forskningssatsningen Mat och Hälsa vid Örebro universitet

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet

9.45-10.00 Presentation av AgroÖst och Agro Örebro – Magnus Börjeson, ordförande AgroÖst

10.00-10.15 Redovisning av nuläget för Agro Örebro – Johan Hedström, projektledare

10.15-11.30 Fyra frågeställningar

Presentation av avgörande frågor för att nå målen

i den regionala och nationella livsmedelsstrategin

Kompetens • Investeringskapital • Kunskap • Administration

11.30-11.50 Framtidens konsumenter – vad är viktigt för dem?

Agro Örebros Ungdomspanel – elever från Karl Johans Skola

11.50-12.00 Varför satsar ett japanskt globalt butikskoncept som MUJI på lokalproducerat?

MUJI – 井野 良輔 Ryosuke Ino, VD MUJI Sverige

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.15 Växa med sitt företagande Annika Bergman, företagare gröna näringar, AgroMind

13.15-14.15 Fyra utmaningar utifrån frågeställningarna – Interaktiv övning

14.15-14.45 Beyond Taste – hemligheten bakom framtidens smaker!

Johan Swahn, doktor i sensorik, grundare av smakbyrån Diaz & Swahn

14.45-15.00 Sammanfattning av Agrodagen 2019

15.00-15.30 Fika

Startar 2019-11-07 8:30
Slutar 2019-11-07 15:30

Länsstyrelsen Östergötland och Helikopterflottiljen bjuder in till en totalförsvarskonferens 24 oktober 2019.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om nya krav och behov i den återupptagnatotalförsvarsplaneringen. Totalförsvarskonferensen 2019 är en start på en återkommandeårlig konferensdag där aktuella frågor inom totalförsvarets diskuteras. Årets tema är livsmedel.

Målgrupp för inbjudan är personer i offentliga och privata sektorn som redan nueller framöver bedöms beröras av planering för krisberedskap och civilt försvar.

PLATS Flygvapenmuseum, Carl Cederströms gata 2 Linköping, cirka sju kilometer väster om Linköpings centrum.

DATUM OCH TID 24 oktober 2019 9.00-15.00

OSA Anmälan sker via länk:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/totalforsvarskonferens
Senast 4 oktober 2019
Meddela i samband med anmälan namn, organisation, befattning, mail samt önskemål om specialkost.

PROGRAM
Torsdagen 24 oktober Moderator: Annika Nordgren Christensen

08.45 Kaffe och förmiddagsfika
09.00 Inledning av Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län och JonasNellsjö, Garnison chef Linköping
09.10 Regeringens styrning av totalförsvaretJan-Olof Lind, Statssekreterare, Försvarsdepartementet
09.40 Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet ifråga om försvarsmaterial Elisabeth Nilsson, Särskild utredare och även tidigare landshövding i Östergötland
10.20 Totalförsvaret på nationell nivåBrigadgeneral Gabor Nagy, Chef totalförsvarsavdelningen Försvarsmakten

10.40 Paus

10.50 Vad ska vi planera för? Östergötland vid höjd beredskapJan Pålsson, Chef Militärregion syd
11.10 En tillbakablick i historianSamuel Palmblad, Smålands kulturpark
11.30 Vilka livsmedelsresurser finns det i Östergötland? Peter Borring, Ordförande LRF Östergötland
11.50 Lunch
12.40 Livsmedelsförsörjning i totalförsvarsarbetet Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket
13.00 Diskussion och frågestund med dagens föreläsare
13.50 Kaffe och eftermiddagsfika
14.15 Försvarsberedningens rapporter, Motståndskraft och Värnkraft - Hurgår vi vidare? Inklusive frågor Beatrice Ask, Ordförande i riksdagens försvarsutskott
14.50 Avslutning

Startar 2019-10-24 9:00
Slutar 2019-10-24 15:00

Kunskap, fordon och drivmedel finns för att ställa krav vid inköp och köra fossilfritt. Trots detta går det som helhet trögt att ställa om transporter till förnybara och fossilfria lösningar. Varför är det så? Vad krävs för att skapa förutsättningar för en snabbare omställning för att nå vägtrafikens utsläppsmål?


Öka din kunskap, dela erfarenheter och skaffa ett uppdaterat beslutsunderlag. Vi bjuder in till ett kunskapsseminarium om fossilfria transporter. Seminariet riktas till företag och offentliga organisationer som genomför eller köper distributionstjänster (tunga och lätta fordon) och bolag med många servicefordon. Ur programmet:

• Omvärldsbevakning
• Biofuel update - aktuell kunskap om alla operativa biodrivmedel
• Fördomar och myter om biodrivmedel
• Upphandlare och inköpare - det här är det vi vill köpa!
• Goda exempel - erfarenhetsutbyte
• Summering - Är det okej att ”vänta och se” eller bör alla ställa om nu?

Medverkar gör drivmedelsföretag, företag som köper och åkare som kör på biodrivmedel, allt för att vi ska kunna svara på alla frågor och diskutera alla knäckfrågor.


Välkomna till ett kostnadsfritt lunchseminarium som anordnas av det fristående företagsnätverket Östgötautmaningen.

TID: 23 oktober, 1130-1330, lunch serveras
PLATS: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping
 
Startar 2019-10-23 11:30
Slutar 2019-10-23 13:30

Speed dejta

Välkommen till avdelningen för maskinkonstruktion på LinköpingsVälkommen till avdelningen för maskinkonstruktion på Linköpingsuniversitet! Vi forskar inom nya former för produktframtagning ochmaskinteknik. Dessutom utbildar vi era framtida medarbetare inomprogrammen i Maskinteknik, Design och Produktutveckling ochIndustriell ekonomi samt på högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik.Vi vill gärna knyta närmare band med företagen inomområdet. Syftet är att skapa kontakter och samarbetar inom bådeindustriella och akademiska projekt. Vid detta tillfälle vill vi gärnavisa er ett tvärsnitt av vårt arbete och våra samarbetsformer.Dagen avslutas med ett gemensamt mingel.

Anmälan sker till Simon Schütte [Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.].
Att speeddejta en forskare är helt gratis!

Startar 2019-10-22 13:00
Slutar 2019-10-22 17:00

Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala

Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en hållbar, hälsosam och konkurrenskraftig livsmedelskedja. I år gör vi hela resan från det personliga till det globala.

 

PÅ AGENDAN:

·  I forskningsfronten - så mår vi av den nya kosten

·  Produktutveckling och innovation - från hunger till hälsa

·  Så påverkar klimatförändringarna livsmedelssektorn.

·  När maten reser över världen - distribution idag och imorgon

·  Efter valet- så blir EU:s livsmedelspolitik

·  Sveriges roll i världen – så är vi en del av lösningen
Anmäl dig till vårt Early Bird pris!
Du som bokar innan 22 augusti får 1000:- rabatt på biljetten.

 

Läs mer här

Startar 2019-10-22 8:30
Slutar 2019-10-22 18:00

– så kan vi vara en del av lösningen

Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både globalt och lokalt och världen söker efter nya hållbara lösningar. Vad betyder det för svenskt näringsliv? Hur kan produktionen öka samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar? Vad säger den senaste forskningen om hur kosten behöver förändras?

Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, workshops och diskussioner.

 

Program och anmälan - Klicka här

Startar 2019-10-22 8:30
Slutar 2019-10-22 17:00

Papper som leder ström, elastiska cellulosasensorer eller gigantiska batterier baserade på trämaterial är några exempel på vad forskare på Laboratoriet för Organisk Elektronik sysslar med inom ramen för den nationella samverkansplattformen Treesearch. Jenny Joensuu, vice föreståndare Treesearch, berättar om forskningen som förädlar skogen till hållbara biobaserade innovationer.

LUNCHKLUBBEN är ett nätverk för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter och en välsmakande lunch. Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

130 kr inkl lunch, betalas på plats.

Anmäl dig här >>> 

Program
11.30 Incheckning och mingel
11.45 Lunch och kaffe
12.30 Föredrag
13.00 Avslut

Tid
mån, oktober 21, 2019
11:30 – 13:00

Plats
Norrköping Visualiseringscenter
54 Kungsgatan
602 33 Norrköping

Startar 2019-10-21 11:30
Slutar 2019-10-21 13:00

Tid och plats

Måndag 14 oktober 2019 kl 09.00 - 15.00, Aulan, Alnarpsgården Sundsvägen 6, Alnarp

Deltagaravgift

Konferensen kostar 350 kr, faktureras i efterhand

Anmälan

Anmälan görs här >>>, senast 9 oktober

Mer info

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) och LRF Skåne

 

 

Program

09.00

Registrering, kaffe med fralla

09.30

Inledning

09.40

Erfarenhetsinsamling från system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor.

 

Anne-Charlotte Olsson och Sarah-Lina Schild, BT/SLU

10.10

Själv har jag valt ESF till mina dräktiga suggor, men det finns andra alternativ.

 

Jens Ole Laustsen, grisproducent och J-O Stalldesign & Management AB

10.40

Ny utforming av grisningsboxen?

 

Petra Lindblad, produktionschef djur, Esplunda Grisen AB

11.10

Bensträckare

11.20

Om förändringar av djurskyddsföreskrifter och rutiner för förprövning

 

Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare Jordbruksverket

11.50

Frågestund

12.00

LUNCH

13.10

Vad innebär förprövningen och hur går den till?

 

Göran Olai och Anna Agné, förprövningshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götalands län

13.40

Behövs förprövningen?

 

Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

14.10

Bensträckare

14.20

Förprövningen behövs!

 

Johan Beck-Friis, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen

14.50

Avslutande frågor, reflektioner och avtackning

15.00

Kaffe

Startar 2019-10-14 9:00
Slutar 2019-10-14 15:00

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-09-28 9:30
Slutar 2019-09-28 14:30

Välkommen till Sjöstadsmorgon

Den populära politikerutfrågningen är tillbaka!


Fredag 27 september ställer MVT:s vassa reporter Lina Handberg än en gång den lokala politiken mot väggen. Ett år efter valet kommer våra folkvalda att frågas ut i ämnen som företagsklimat, förutsättningarna för näringsliv på landsbygden och bostadsbyggande. Det bjuds även på en duell i det högaktuella ämnet: konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Näringslivsfrågorna får extra fokus med Företagarnas regionschef Frida Boklund på scenen.

Morgonen bjuder, som alltid under Sjöstadsmorgon, på frukost och gott om mingeltid för nya relationer och affärer. 

Inbjudan riktar sig till dig som är företagare, företagsrepresentant, entreprenör, student, tjänsteman eller politiker i Östergötland. 

Välkommen önskar Tillväxt Motala AB, Företagarna Motala & Vadstena samt MVT.

Anmäl dig här!

 
Startar 2019-09-27 7:30
Slutar 2019-09-27 9:30

Välkommen till seminarium i Skara där forskare, teknikutvecklingsföretag och lantbrukare möts för att diskutera och utbyta kunskaper om digitalisering kopplat till animalieproduktion.

För att möta utmaningarna inför morgondagen behöver vi ta steget in i den nya digitala världen. Här gäller det som enskild företagare att hänga med och ta till sig ny teknik.
Vi behöver mötesplatser där vi kan överbrygga kunskapsbrister och tillsammans finna ut nya, ännu bättre lösningar med hjälp av framtidens teknik.
Dessutom behöver vi en dialog kring hur vi i denna förändringsprocess fortsatt håller god djurvälfärd och en bra arbetsmiljö.
Vi inom SLU Campusområdet i Skara vill på detta tema lyfta fram pågående, viktiga utvecklingsinsatser och även inspirera till nya!

I seminariet 25 september vill vi kombinera dessa två utgångspunkter: Hur kan digital teknik öka djurvälfärd och hälsa?

Anmäl dig via evenemanget och länken här senast 19 september >>> Klicka här!

Där laddar du även ner inbjudan i pdf-format.
Sprid gärna inbjudan vidare till intressenter.

Programmet 25 september

Plats: Götala Herrgård, Skara

09.30 Registrering med fika

09.50 Inledning – Det digitala djuret för hälsa och djurvälfärd
Oleksiy Guzhva, SLU, inleder om hur långt vi hittills kommit inom dagens temaområde.

10.10 Hur påverkas djurvälfärd och arbetsmiljö av ökad digitalisering i lantbruket
Från teknikföretag till tjänsteföretag – från teknikfokus till fokus på folk och fä/ Joakim Mattson, Lely
Hur kan ny digital teknik bidra till ökad djurvälfärd?/ Lotta Berg, SLU
Hur påverkas arbetsmiljön i djurhållningen av ökad digitalisering?/Christina Lundström, SLU

11.10 Samtal om ny teknik och behovet av kompetensutveckling

11.20 Besök på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning med fokus på digital teknik och validering
Presentation av pågående forskning av Victor Almqvist, Niclas Högberg, Anna Hessle, Frida Dahlström och Jonas Dahl vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

12.10 Lunch Götala Herrgård

13.10 Ny teknik som stöd för ökad djurvälfärd
Intelligent övervakningssystem för betande djur/ Erik Öhlund, Viktor Andersson, Svarta Räven
System med automatisk kontroll av tillväxt och hälsa på individnivå/ Henric Österlund, Hencol
Norskt system med virituella stängsel/ Silje Eftang, Nofence
Kamerateknik över hästars beteendemönster/ Linus Jernbom, Videquus
Noshörningsteknik för svenskt lantbruk/ Fredrik Gustafsson, LIU

15.15 Kaffepaus

15.40 Hur väljer vi rätt teknik utifrån behoven och hur säkerställer vi önskad effekt?
Diskussion

16.00 Dra nytta av ny teknik vid planering av framtidens animalieproduktion avseende djurskötsel och arbetsmiljö
Niclas Högberg tillsammans med Oleksiy Guzhva, SLU, sammanfattar hur vi förhåller oss till den nya tekniken, djurskötarens nya roll och en fortsatt hög djurvälfärd imorgon och i framtiden.

16.30 Avslutning

Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst och seminariet 25 september sker inom ramen för flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Startar 2019-09-25 9:30
Slutar 2019-09-25 16:30

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-09-21 9:30
Slutar 2019-09-21 14:30

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-09-14 9:30
Slutar 2019-09-14 14:30

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-09-07 9:30
Slutar 2019-09-07 14:30

ÖstgötaDagarna 2019

7-8 september 2019 är det återigen dags för öppet hus på den östgötska landsbygden.
Östgötadagarna lockar varje år tusentals besökare till den östgötska landsbygden, välkommen du med!
 
 
Startar 2019-09-07
Slutar 2019-07-08

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-08-31 9:30
Slutar 2019-08-31 14:30

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-08-24 9:30
Slutar 2019-08-24 14:30

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-08-17 9:30
Slutar 2019-08-17 14:30

Säsongspremiär för Bondens egen Marknad i Linköping.
Kom och handla lokal mat direkt av producenterna!

Plats: Yttre borggården, Linköping

Värd: Östgötamat

Startar 2019-08-10 9:30
Slutar 2019-08-10 14:30

3-4 juli 2019 kommer Agtech 2030 närvara på Brunnby lantbruksdagar tillsammans med AgroÖst, Agro Sörmland och i samarbete med Hushållningssällskapet.

Läs mer här om Brunnby Lantbruksdagar

Startar 2019-07-03 9:00
Slutar 2019-07-04 17:00
Välkommen till kursen: Småskalig slakt och förädling

Det finns många skäl att återskapa lokal livsmedelsförsörjning. Det är inte hållbart att vi importerar mat från andra sidan jordklotet samtidigt som vi har extremt goda förutsättningar att producera kvalitetsmat på hemmaplan.

Den här kursen handlar om att skapa förförståelse för hur uppbyggnad av småskalig slakt och chark kan gå till. Kursens syfte är att orientera deltagarna kring vilka utmaningar man ställs inför vid ett slakteribygge, både vad gäller de tekniska sidorna, kvaliteter i produktionen, ägande och försäljning av produkterna.

TID: 15-16 juni (lördag och söndag)
PLATS:  Krogen Kalvefalls Gård i Ydre
 
KURSLEDNING:  Thorsten Laxvik.
KURSANORDNARE:  Föreningen förädla i Ydre
DELTAGARE:  Personer som vill se ökad lokal förädling av kött.
KOSTNAD:  2 000 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG:  3/6 
 
Boende: Kalvefall eller andra anläggningar vi kan rekommendera.
Förberedelser: Läs boken "Rött kött på rätt sätt". Den sänds ut vid anmälan. Läs gärna på hemsidorna: slaktarn.nu, rafnaslakt.se och norrbete.se.
Information: Thorsten, vad gäller innehållet i kursen 070-5200761. Thorsten arbetar i Slaktarn i Östersund AB.
 
Lördag den 15 juni
09.30 Fika och samling, presentationer, genomgång av kursen och tydliggörande av förväntningar.
10.30 Lokalsamhällenas återkomst. Om behovet av att återskapa ett nytt byaväsende ur ekologisk, ekonomisk och social betydelse. Regenerativa jordbruk och relationsmat. 
11.00 Tröskel 1 – Varför och hur? (affärsidé)
Vad ska produceras? Varifrån kommer råvaran? Vilka kvaliteter ska råvaran hålla, vilka kvaliteter ska komma ut ur verksamheten? Hur stor ska verksamheten bli? Vem ska sälja, vem ska köpa? När är det dags att bygga? Vilka ska arbeta i verksamheten? Vem gör kalkylerna?
12.00 Lunch
13.00 Tröskel 2 - Byggnaden
Tekniska specifikationer på ett bygge, kyla, ventilation, avlopp, fettavskiljare, blod, liggande slakt eller hängande, flöden, HACCP, mottagningsstall, mörningsprocessen, parterade eller halva djur i mörhallen, personalutrymmen, bäckenhängning, veterinärens krav, insaltning av hudar, flöden i slakteriet mm.
15.00 Fika
15.30 Studiebesök
17.00 Avslut på dagsprogrammet
18.00 Middag
 

Söndag den 16 juni
07.30 Frukost
08.30 Samling. Reflektioner över gårdagen. Nytillkomna frågor.
09.30 Tröskel 3 - Ägande och drift.
För och nackdelar med olika former av ägande. Finansiering. Kalkyler. Den magiska posten oförutsedda utgifter. Förstudie.
11.00 Tröskel 4 - Vem ska sälja, vem ska köpa?
Marknad eller relationsmat? Säljkanaler. Samarbete med någon grossist?
12.00 Lunch
13.00 Vi bygger ett fantasislakteri.
14.00 Nästa steg över tröskeln för dem som vill gå vidare. Förstudie, studiebesök, praktik på slakterier och charkuterier, Eldrimners kurser, Rafnaslakts kurser. Vad kan vi hjälpa till med?
15.00 avslut och kaffe.
 
Thorsten Laxvik har varit med och byggt upp Nipakademin, Norrbete, Rafnaslakt, Slaktarn i Östersund AB, Norrländsk skogsgris, kursen Gröna Entreprenörer, utbildat slaktare genom arbetsförmedlingen, skrivit böcker om Bärande relationer, demokrati med mera. Han är nu aktiv i Byakademin och Sparkassan Sparkossan.
 
ANMÄLAN: Avgiften om 2 000 kronor betalas in vid anmälan.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0140-91133  0706-488 328 

Välkommen!

Startar 2019-06-15 9:30
Slutar 2019-06-16 15:00
12 juni, 2019
 
Ort: Vreta Kloster, Klostergården
Arrangör: Hushållningssällskapet Östergötland, Jordbruksverket och Länsstyrelsen
 

Välkommen på en fältdag med något matnyttigt för alla, både ekologiska och konventionella! Vi bjuder på en heldag späckad med teori och praktik kring tyngre jordbearbetning, kemiskt och mekaniskt vallbrott, energiförbrukning vid jordbearbetning, biologisk mångfald och växtnäringsläckage.

Lunch och kaffe serveras ca kl. 12-13 till självkostnadspris.

Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet Östergötland och Jordbruksverket i samarbete med Länsstyrelsen.

För mer information: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För mer information, läs här!

Startar 2019-06-12 9:00
Slutar 2019-06-12 15:00

Välkommen till vår årliga försöksfältvandring

Framtidsspaning i fält, den 4 juni kl 17:30 på Glyttinge

Program

  • Halva ytan, minimerad bearbetning med radhackning,mellangrödor och radsprutning.
  • Havre, en framtidsgröda. Hushållningssällskapet provar1200 havrelinjer. Lantmännen berättar om varför de harinvesterat i havreanläggningen i Kimstad.
  • Gödsling, restkväve efter 2018. Stora möjligheter att mätaGödsling, restkväve efter 2018. Stora möjligheter att mätakvävebehovet med ny teknik. Hushållningssällskapet visarolika metoder som finns att tillgå.

Samling vid ladugården på Glyttinge, 585 99 Linköping

Varmt välkomna, ingen anmälan krävs!

Läs mer här!

Startar 2019-06-04 17:30
Slutar 2019-06-04 20:00

macklean event

Välkommen på release-frukost den 4/6 på Courtyard by Marriott Stockholm!

123 miljarder kronor i försäljningsökning till 2030 – en potential som är möjlig att realisera, men som bygger på att branschens tillväxt accelererar rejält. Insikter #11 förklarar vad som bromsar tillväxttakten och hur de svenska livsmedelsföretagen kan växla upp sitt tillväxtarbete.

Vill du få djupare insikt i hur vi accelererar tillväxttakten i svensk livsmedelsindustri?
Då är du varmt välkommen att delta på vårt frukostevent.

När: 4/6 kl. 07:30-09:00 (frukost serveras 07:30-08:00)

Var: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm

Anmälan sker via formulär (OBS: begränsat antal platser!) - Klicka här!

Startar 2019-06-04 7:30
Slutar 2019-06-04 9:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.