Alnarps Grisdag

Tid och plats

Måndag 14 oktober 2019 kl 09.00 - 15.00, Aulan, Alnarpsgården Sundsvägen 6, Alnarp

Deltagaravgift

Konferensen kostar 350 kr, faktureras i efterhand

Anmälan

Anmälan görs här >>>, senast 9 oktober

Mer info

Anne-Charlotte Olsson

Arrangör

Dagen arrangeras i samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för Biosystem och Teknologi (BT) och LRF Skåne

 

 

Program

09.00

Registrering, kaffe med fralla

09.30

Inledning

09.40

Erfarenhetsinsamling från system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor.

 

Anne-Charlotte Olsson och Sarah-Lina Schild, BT/SLU

10.10

Själv har jag valt ESF till mina dräktiga suggor, men det finns andra alternativ.

 

Jens Ole Laustsen, grisproducent och J-O Stalldesign & Management AB

10.40

Ny utforming av grisningsboxen?

 

Petra Lindblad, produktionschef djur, Esplunda Grisen AB

11.10

Bensträckare

11.20

Om förändringar av djurskyddsföreskrifter och rutiner för förprövning

 

Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare Jordbruksverket

11.50

Frågestund

12.00

LUNCH

13.10

Vad innebär förprövningen och hur går den till?

 

Göran Olai och Anna Agné, förprövningshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götalands län

13.40

Behövs förprövningen?

 

Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

14.10

Bensträckare

14.20

Förprövningen behövs!

 

Johan Beck-Friis, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen

14.50

Avslutande frågor, reflektioner och avtackning

15.00

Kaffe

Detaljer

Startar 2019-10-14 9:00
Slutar 2019-10-14 15:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.