EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

Skogsnäringen är viktig för Sverige. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 %. Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror (2017). 80 % av produkterna exporteras, exportvärdet 2018 var 145 miljarder kronor. 120 000 är sysselsatta i skogsnäringen, som anställda eller som underleverantörer. Hälften av skogsmarken ägs av drygt 300 000 privata skogsägare.

Skogspolitiken är uttryckligen en fråga för medlemsländerna men beslut på andra politikområden inom EU får påverkan på skogen och skogsprodukterna. Under den senaste mandatperioden har skogsfrågorna varit mer aktuella än någonsin. Det finns flera skäl till detta. Parisavtalet och EU:s mål att minska utsläppen med minst 40 % i jämförelse med 1990 har omsatts i EU-lagstiftning. Tillväxten i den globala ekonomin skapar tryck på resursanvändningen vilket leder till en strävan efter allt mer resurseffektiva och cirkulära system.

Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period.

Vid seminariet presenteras några av de lagförslag som under den senaste 5-årsperioden beslutats inom EU. Därefter diskuterar involverade svenska EU-parlamentariker: Vad var det som hände? Inom vilka områden nådde Sverige framgång? Vilka var framgångsrecepten? Vad gick mindre bra? Avslutningsvis talar vi om vilka frågor av betydelse för skogsnäringen vi ser på radarskärmen för nästa mandatperiod. Kandidater till EU-parlamentet inbjuds för att diskutera och reflektera över kommande utmaningar och möjligheter.

Seminariet arrangeras av KSLA:s internationella utskott.

Onsdag den 8 maj 2019, kl 10.00–14.00 (kaffe och registrering från kl 09.30)
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: Senast den 2 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se (avbokning måste ske senast den 6 maj, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Avgift: Ingen avgift.

Frågor
Innehåll: Per Eriksson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 54 54 77 17
Anmälan: Gun Askerö, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 54 54 77 12

Webb
Seminariet sänds via länk på www.ksla.se


Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation och Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, LRF-Skogsägarna och Skogsindustrierna.

Detaljer

Startar 2019-05-08 9:30
Slutar 2019-05-08 14:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.