Fossilfria transporter är du redo att ställa om?

Kunskap, fordon och drivmedel finns för att ställa krav vid inköp och köra fossilfritt. Trots detta går det som helhet trögt att ställa om transporter till förnybara och fossilfria lösningar. Varför är det så? Vad krävs för att skapa förutsättningar för en snabbare omställning för att nå vägtrafikens utsläppsmål?


Öka din kunskap, dela erfarenheter och skaffa ett uppdaterat beslutsunderlag. Vi bjuder in till ett kunskapsseminarium om fossilfria transporter. Seminariet riktas till företag och offentliga organisationer som genomför eller köper distributionstjänster (tunga och lätta fordon) och bolag med många servicefordon. Ur programmet:

• Omvärldsbevakning
• Biofuel update - aktuell kunskap om alla operativa biodrivmedel
• Fördomar och myter om biodrivmedel
• Upphandlare och inköpare - det här är det vi vill köpa!
• Goda exempel - erfarenhetsutbyte
• Summering - Är det okej att ”vänta och se” eller bör alla ställa om nu?

Medverkar gör drivmedelsföretag, företag som köper och åkare som kör på biodrivmedel, allt för att vi ska kunna svara på alla frågor och diskutera alla knäckfrågor.


Välkomna till ett kostnadsfritt lunchseminarium som anordnas av det fristående företagsnätverket Östgötautmaningen.

TID: 23 oktober, 1130-1330, lunch serveras
PLATS: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping
 

Detaljer

Startar 2019-10-23 11:30
Slutar 2019-10-23 13:30

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.