Framtidsspaning i fält - med Hushållningssällskapet

Välkommen till vår årliga försöksfältvandring

Framtidsspaning i fält, den 4 juni kl 17:30 på Glyttinge

Program

  • Halva ytan, minimerad bearbetning med radhackning,mellangrödor och radsprutning.
  • Havre, en framtidsgröda. Hushållningssällskapet provar1200 havrelinjer. Lantmännen berättar om varför de harinvesterat i havreanläggningen i Kimstad.
  • Gödsling, restkväve efter 2018. Stora möjligheter att mätaGödsling, restkväve efter 2018. Stora möjligheter att mätakvävebehovet med ny teknik. Hushållningssällskapet visarolika metoder som finns att tillgå.

Samling vid ladugården på Glyttinge, 585 99 Linköping

Varmt välkomna, ingen anmälan krävs!

Läs mer här!

Detaljer

Startar 2019-06-04 17:30
Slutar 2019-06-04 20:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.