Hållbara energisystem - inte en utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet

Det går att skapa hållbara energisystem, genom en systemsyn på tillförsel och användning, till och med med ökad lönsamhet. Men vilken vision arbetar vi efter för att tillsammans nå de mål vi ställer upp och hur förhåller vi oss till att mål idag ofta sätts efter vad vi tror vi kan uppnå istället för vad vi behöver uppnå? 

louise odlund

Professor i energisystem, Louise Ödlund berättar om forskningsprojektet ”Hållbar Region” där man tillsammans med näringslivet jobbar med åtgärder för att göra Linköping/Norrköping till en stark, resurseffektiv region.

Hållbar Region är ett näringslivsnära forskningsprojekt där Linköpings universitet arbetar med fastighets- och energibolag för att tillsammans hitta åtgärder som stärker Linköping/Norrköpingsregionen. I gemensamma workshops diskuteras hur utmaningar och möjligheter som företagen står inför kan landa i forskningsfrågor med ett övergripande systemperspektiv.
 
Tillsammans lyfts frågor som exempelvis hur olika energimål i en region kan samverka, affärsmodeller för fjärrvärme, vilka klimatvinster olika effektiviseringsåtgärder leder till och hur klimatet påverkas av ett byte från fjärrvärme till värmepump. Projektet har pågått sedan 2014 och är nu inne på en tredje etapp.

MÅNDAG 27 MAJ
Tid: 11.30 –13.00 – Visualiseringscenter C, Norrköping
Kostnad: 130 kr per tillfälle inkl lunch (betalas på plats).

ANMÄL DIG HÄR  »
Ej avbokad biljett faktureras med 250 kr

 

ARRANGÖRER
Lunchklubben i Norrköping arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet,
Norrköping Science Park, Visualiseringscenter C och Region Östergötland.

Detaljer

Startar 2019-05-27 11:30
Slutar 2019-05-27 13:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.