Kurs Ekologisk odling av växthustomat

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat. Kursen, som kommer attgenomföras under 2019, vänder sig till Dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater. De fyra kursdagarna kommer att spridas över året och ta upp aktuella delar i odlingen. Kursen hålls på Vreta Kluster, i Tranås och hos odlare i närheten.

 

När? Fyra dagar under 2019, med start tisdagen 28 maj 2019

Var? Kl 10-13.15: Vreta Kluster
         Kl 13.30-16: Vreta Kluster, Drivbänk Trädgård

MÅLGRUPP
För dig som odlar eller vill börja odla ekologiska växthustomater

PRIS
Kursen finansieras av länsstyrelsen och är kostnadsfri.
Anmälningsavgift 800 kr tas ut för bekostnad av frukost/lunch/fika.

FRÅGOR OM KURSEN
Marie Hansson
Tel: 0521 – 72 55
Epost: marie.hanson@hushallningssallskapet.se

ANMÄLAN TILL
Epost: info.e@hushallningssallskapet.se 
Tel. 013-35 53 00

Eftersom vi ska dra upp plantor att ympa på till kursdag 1, behöver vi ha din anmälan senast torsdag 16/5

Välkommen!

 Se inbudan och hela kursprogrammet som pdf, tryck här!

Detaljer

Startar 2019-05-28 10:00
Slutar 2019-05-28 16:00
Plats Vreta Kluster
Attachment Inbjudan. Odling av vxthustomat kursserie 4 dgr 2.pdf

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.