Almedalen - Robotar, sensorer och satelliter – så ser matproduktionen ut 2030

Detaljer

Startar 2019-07-01 15:10
Slutar 2019-07-01 16:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.