Slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag

Program

Forskning föder framtiden

- presentation av resultaten från forskningsprogrammet AquaAgri och framtidsdiskussion

Moderator: Annika Åhnberg

12.00   Registrering & Lunch - mingel bland postrar och utställning

12.50   Välkommen

13.00   Livsmedelsstrategin blir verklighet genom samverkan
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena (tbc)
 
13.10   Så kan samverkan ge värdefulla synergieffekter
Mistra, Formas, Lantmännens Forskningsstiftelse

13.30   Local to global ocean food systems for global sustianability 
Barry Costa-Pierce, Executive Director, UNE NORTH: The Institute for North Atlantic Studies, Wallenberg professor, SWEMARC, Göteborgs universitet

14.00   Hållbar matproduktion i cirkulära system
 
14.00 – 14.20 Nya arter för hållbar odling - havskatt och hummer
Innovativa löningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet
Kristina Snuttan Sundell, professor, Institutionen för biologi och miljövertenskap, Göteborgs universitet
 
14.20 – 14.40 Utfodring med hållbara råvaror
Mjölk på gräs och biprodukter 
- Kjell Holtenius, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

 14.40   Kaffe & posterutställning

15.10   Resurseffektiv odling
Bättre utbyte av skördepotentialen och minskad miljöpåverkan genom precisionsodling
- Bo Stenberg, forskningsledare, Institutionen för mark och miljö, SLU

15.30   Innovativa grödor
Fleråriga spannmålssorter kan bli viktiga komponenter i robusta och hållbara produktionssystem
- Anna Westerbergh, forskningsledare, Institutionen för växtbiologi, SLU

 15.50   Utveckling av en ny näring - hinder och möjligheter
Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige
Henrik Pavia, professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

16.10   Vägar framåt för fortsatt utveckling
Paneldiskussion med finansiärer, sakkunniga och politiker om nästa steg.


DAG:
Tisdag 23 oktober
TID: kl. 12.00 - 16.30
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm
ANMÄLAN: Läs mer och anmäl dig här>>

Detaljer

Startar 2018-10-23

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sverige

Kontakta oss
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Klicka här

 

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Mynewsdesk