Speed-dejta en forskare

Speed dejta

Välkommen till avdelningen för maskinkonstruktion på LinköpingsVälkommen till avdelningen för maskinkonstruktion på Linköpingsuniversitet! Vi forskar inom nya former för produktframtagning ochmaskinteknik. Dessutom utbildar vi era framtida medarbetare inomprogrammen i Maskinteknik, Design och Produktutveckling ochIndustriell ekonomi samt på högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik.Vi vill gärna knyta närmare band med företagen inomområdet. Syftet är att skapa kontakter och samarbetar inom bådeindustriella och akademiska projekt. Vid detta tillfälle vill vi gärnavisa er ett tvärsnitt av vårt arbete och våra samarbetsformer.Dagen avslutas med ett gemensamt mingel.

Anmälan sker till Simon Schütte [simon.schutte@liu.se].
Att speeddejta en forskare är helt gratis!

Detaljer

Startar 2019-10-22 13:00
Slutar 2019-10-22 17:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.