Välkommen till kursen: Småskalig slakt och förädling

Det finns många skäl att återskapa lokal livsmedelsförsörjning. Det är inte hållbart att vi importerar mat från andra sidan jordklotet samtidigt som vi har extremt goda förutsättningar att producera kvalitetsmat på hemmaplan.

Den här kursen handlar om att skapa förförståelse för hur uppbyggnad av småskalig slakt och chark kan gå till. Kursens syfte är att orientera deltagarna kring vilka utmaningar man ställs inför vid ett slakteribygge, både vad gäller de tekniska sidorna, kvaliteter i produktionen, ägande och försäljning av produkterna.

TID: 15-16 juni (lördag och söndag)
PLATS:  Krogen Kalvefalls Gård i Ydre
 
KURSLEDNING:  Thorsten Laxvik.
KURSANORDNARE:  Föreningen förädla i Ydre
DELTAGARE:  Personer som vill se ökad lokal förädling av kött.
KOSTNAD:  2 000 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG:  3/6 
 
Boende: Kalvefall eller andra anläggningar vi kan rekommendera.
Förberedelser: Läs boken "Rött kött på rätt sätt". Den sänds ut vid anmälan. Läs gärna på hemsidorna: slaktarn.nu, rafnaslakt.se och norrbete.se.
Information: Thorsten, vad gäller innehållet i kursen 070-5200761. Thorsten arbetar i Slaktarn i Östersund AB.
 
Lördag den 15 juni
09.30 Fika och samling, presentationer, genomgång av kursen och tydliggörande av förväntningar.
10.30 Lokalsamhällenas återkomst. Om behovet av att återskapa ett nytt byaväsende ur ekologisk, ekonomisk och social betydelse. Regenerativa jordbruk och relationsmat. 
11.00 Tröskel 1 – Varför och hur? (affärsidé)
Vad ska produceras? Varifrån kommer råvaran? Vilka kvaliteter ska råvaran hålla, vilka kvaliteter ska komma ut ur verksamheten? Hur stor ska verksamheten bli? Vem ska sälja, vem ska köpa? När är det dags att bygga? Vilka ska arbeta i verksamheten? Vem gör kalkylerna?
12.00 Lunch
13.00 Tröskel 2 - Byggnaden
Tekniska specifikationer på ett bygge, kyla, ventilation, avlopp, fettavskiljare, blod, liggande slakt eller hängande, flöden, HACCP, mottagningsstall, mörningsprocessen, parterade eller halva djur i mörhallen, personalutrymmen, bäckenhängning, veterinärens krav, insaltning av hudar, flöden i slakteriet mm.
15.00 Fika
15.30 Studiebesök
17.00 Avslut på dagsprogrammet
18.00 Middag
 

Söndag den 16 juni
07.30 Frukost
08.30 Samling. Reflektioner över gårdagen. Nytillkomna frågor.
09.30 Tröskel 3 - Ägande och drift.
För och nackdelar med olika former av ägande. Finansiering. Kalkyler. Den magiska posten oförutsedda utgifter. Förstudie.
11.00 Tröskel 4 - Vem ska sälja, vem ska köpa?
Marknad eller relationsmat? Säljkanaler. Samarbete med någon grossist?
12.00 Lunch
13.00 Vi bygger ett fantasislakteri.
14.00 Nästa steg över tröskeln för dem som vill gå vidare. Förstudie, studiebesök, praktik på slakterier och charkuterier, Eldrimners kurser, Rafnaslakts kurser. Vad kan vi hjälpa till med?
15.00 avslut och kaffe.
 
Thorsten Laxvik har varit med och byggt upp Nipakademin, Norrbete, Rafnaslakt, Slaktarn i Östersund AB, Norrländsk skogsgris, kursen Gröna Entreprenörer, utbildat slaktare genom arbetsförmedlingen, skrivit böcker om Bärande relationer, demokrati med mera. Han är nu aktiv i Byakademin och Sparkassan Sparkossan.
 
ANMÄLAN: Avgiften om 2 000 kronor betalas in vid anmälan.
info@atur.se eller 0140-91133  0706-488 328 

Välkommen!

Detaljer

Startar 2019-06-15 9:30
Slutar 2019-06-16 15:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.