Tävla om SKAPA-priset 2018
Sök själv eller nominera någon annan
Senast 23 april 2018

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.

Startar 2018-04-23

Hur når vi längre? - Vindkraftens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle

Regeringen har satt upp ett energipolitiskt mål om att nå 100 % förnybar elproduktion år 2040. Vindkraften står idag för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Sverige, och kommer att vara en viktig del även framöver för att uppnå detta mål. Utbyggnaden av vindkraft kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men hänsyn måste tas till frågor som rör bland annat lokalisering och utformning. Därför är det viktigt att främja samverkan och samarbeten mellan olika aktörer och intresseorganisationer.

Startar 2018-04-11

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om livsmedelsförsörjning och beredskap. Målet är att öka kunskapen om vad som kan göras enskilt och tillsammans för att minska risker och öka förmågan att hantera en störning under såväl fredstida kriser som höjd beredskap. Frågor som kommer diskuteras under dagen är: Hur påverkas försörjningskedjan när strömmen försvinner och tranportlogistiken inte fungerar? Vad är vi beroende av för att upprätthålla verksamheten? Vems ansvar är det att försörja människor vid en större samhällsstörning? Vilken beredskap finns och vad kan göras för att öka beredskapen?

Startar 2018-04-10

Samtalssalong om mat – Den 7 april 2018 kl. 13.00-14.30 på YdreKompaniet

Över en kaffe samtalar vi för att utväxla idéer och erfarenheter om mat och matproduktion. På plats finns Bernhard Jensen, projektledare livsmedelsstrategi i Ydre och Lars Lindström, företagare och fårbonde från Baggemålen. Ingen föranmälan krävs utan det är bara att dyka upp. Vi bjuder på kaffe och fika finns att köpa på YdreKompaniet.

Vi riktar oss till invånare, månskensbönder, producenter, handlare, restaurangägare eller vem som helst med ett matintresse.

Startar 2018-04-07

Omvärlden förändras snabbt och trender kommer och går. Att ha en ”hållbar” affär är ingen trend - det är en hygienfaktor. De företag som inte bemästrar det hamnar på efterkälken. Det handlar inte om att sopsortera eller köra miljöbil, det handlar om att kunna visa kunder, medarbetare, investerare och samhälle att ett hållbart tänk finns inbyggt i företagets DNA därför att det blir en mer lönsam affär.

Startar 2018-03-16

EDAY (tidigare E-WEEK) är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under en fullspäckad dag ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. EDAY är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid.

Startar 2018-03-15

Food Tech 2018 är eventet där du får smaka, känna, lyssna och ta del av framtiden - den självklara mötesplatsen för dig i branschen

Innovation är avgörande för att driva världen framåt och idag ser vi hur digitaliserade och tekniska lösningar tar allt större plats även inom Food Tech industrin.

Startar 2018-03-14

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som ansvarar för eller arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Startar 2018-03-13

För första gången anordnas Växtzon Venture Summit.
En dag där vi nio inkubatorer och science parks bjuder in startups, scaleups, investerare och entreprenörvänner till ett fullspäckat program.

Startar 2018-03-08
Naturbeteskött från Östergötland bjuder in till Betesworkshop den 6/3 på Vårdsnäs Stiftsgård kl 10.00 – 15.00

Vi lyssnar till två verkligt inspirerande och nytänkande föreläsare och diskuterar betesdriftens fördelar och utmaningar ur ett Östgötaperspektiv.

Startar 2018-03-06

Rätt Fokus i styrelsearbetet SME (små och medelstora företag)

StyrelseAkademiens styrelseutbildning med certifiering* kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet.

Startar 2018-02-27

Vi hälsar alla mathantverkare, lantbrukare, trädgårdsodlare, fiskare och alla övriga intresserade i Östergötland välkommen till en Mathantverksdag med temat: Mathantverkets Råvaror.

Den höga kvalitén och den rika smaken hos mathantverket är beroende av både hur förädlingen går till och att råvaran är av allra bästa sort. Därför känns det extra viktigt och väldigt roligt att vi nu kan satsa på mötet mellan råvaruproducenten och mathantverkaren. Vi kommer att hålla till på Värna-Grebo bygdegård den 21 februari, obs notera att det är ändrad lokal.  Det fullständiga programmet är bifogat. Är du intresserad av delta under dagen, program och anmälan hittar du här
http://www.eldrimner.com/mathantverksdagar/43474.mathantverksdag_i_ostergotland_2018.html

Startar 2018-02-21

Växtkraft Kinda och Företagarna Kinda/Ydre bjuder in…

”Den nya dataskyddsförordningen ”GDPR”, gäller den även min verksamhet?”

”Hur ska jag hinna sätta mig in i nya regler, jag som knappt känner till de gamla…”

”Hur viktigt är det – vilken risk tar jag om vi gör misstag?”

…”GDPR – VAD, VARFÖR, VEM, HUR?”

Startar 2018-02-08

Globaliseringen skapar nya marknader, klimatförändringar ändrar förutsättningarna för odling och ny teknik skapar möjligheter. Har Du rätt verktyg och strategi för att utveckla Din verksamhet?

Startar 2018-02-06

Hästkraftig innovationsdag

Föreläsningar, lunch, fika, mingel och nätverkande.
Vill du inspireras och utvecklas? Kom på vår nätverksträff för hästrelaterade företagare. Det blir en upplevelse med inspiration, nyttig information, god mat och spännande diskussioner. Hela paketet för endast 450 sek ink moms. Specialkost finnes.

Startar 2018-01-31

 Under 2017 har Alfred Nobel Science park tillsammans med Robotdalen arbetat i projektet
”Automatisering av jordbruket”.

Syftet har varit undersöka potenti len för effektivare lantbruk med hjälp av automatisering. Projektet har delfinansierats av Länsstyrelsen.

Läs mer här

Startar 2018-01-23

Temadag 18 januari 2018
Vatten i balans!

2017 går till historien som ett tufft produktionsår. För mycket och för lite skämmer allt är ett gammalt ordspråk som passar in på vattnets roll i växtodlingen. 

  • Hur säkrar jag tillgången på vatten?
  • Hur klarar jag dränera bort vatten?
  • Vatten av rätt kvalitet - de vatten som cirkulerar i lantbruket ska heller inte leda till negativ påverkan i miljön
Startar 2018-01-18

Välkommen till ett kunskapsseminarium som ger svar på:

Hur påverkas din verksamhet av nya förutsättningar för biodrivmedel?
Hur skapar man en drivmedelstrategi?
Hur gör andra företag och hur ser de på framtiden?

Startar 2018-01-12

Cleantech Östergötland och LEAD kör en AW tillsammans på temat Hållbarhet driver lönsamhet. Missa inte chansen att mingla med spännande entreprenörsföretag och Cleantech-medlemmar!

Startar 2017-12-07

De nya affärsmöjligheterna – Fina fiskar fast på land. studiebesök och Seminarium för nyfikna i Östergötland, Sörmland och hela Östra Mellansverige

Efterfrågan på fisk ökar nu kraftigt. Men förutsättningarna förändras.

Startar 2017-11-27

Växtkraft Kinda bjuder in…
DIG som hanterar livsmedel i restaurang, butik, café, kiosk, catering, bed & breakfast eller liknande verksamhet med hantering eller servering av livsmedel.

Halvdagskurs i ”Grundläggande livsmedelshygien”
Uppdatera och förnya dina kunskaper om livsmedelshygien. Utbildningen ger dig användbara kunskaper och inblick i det som är viktigt att veta om livsmedelhygien. Utöver kursplanen resonerar vi kring aktuella frågor som plasthandskar, hantering av överbliven mat, datummärkning och dokumentation i din egenkontroll. Grupperna kommer att bli små för att ge möjlighet till diskussioner. Kursen är baserad på Livsmedelsverkets riktlinjer.

Startar 2017-11-21

Växtkraft Kinda bjuder in…
DIG som serverar måltider i restaurang, café, kiosk, catering, bed & breakfast, boende i olika former, eller liknande verksamhet – eller - bara vill lära dig mer.

Halvdagskurs ”Servera specialkost - vad gäller?”
På restaurang blir det allt vanligare med främst önskemål om gluten- och laktosfria måltider. Ibland är det av medicinska skäl där fel mat ger långvariga konsekvenser och i vissa fall ett tillfälligt önskemål. Båda fallen måste skötas noggrant av restaurangen för att inte måltiden ska göra gästen sjuk eller ge besvär. Servering av specialkost innebär säker livsmedelshantering som alla inblandade i verksamheten måste ha kunskaper om för att vägleda gästen rätt.
Kursen ger dig trygghet i köket/serveringen när du möter en gäst med behov av specialkost. Behöver DU lära dig mer om specialkost?

Startar 2017-11-21
Att minska svinnet i livsmedlens värdekedja är en trend som vuxit till att numera ingå i flera myndigheters uppdrag. Minskat matsvinn ingår också som ett uttalat delmål för hållbar konsumtion och produktion i de globala hållbarhetsmålen.

Samtidigt ger beteckningen Matsvinn en negativ bild av livsmedelskedjan. Faktum är att de flesta aktörer strävar efter att optimera sitt resursutnyttjande med oftast goda resultat. Men alla exempel där bara hälften av det som odlas hamnar i våra magar, visar att det fortfarande finns mycket att göra. Målet måste vara att även med tillgång till väl fungerande återvinning så bör en så stor andel som möjligt av det vi producerar för att ätas också bli konsumerat som mat. Sidoströmmar bör också tas om hand på ett sådant sätt att de kan ge mesta möjliga mervärde till hela kedjan.

Startar 2017-11-20

Just nu pågår klimatmötet i Bonn (COP23). Ta chansen att lyssna på en av Sveriges främsta klimatforskare, Björn-Ola Linner, som rapporterar direkt från mötet på fredag 17 november. Mötet är kritiskt eftersom världens länder snabbt måste öka takten i omställningsarbetet för att ha en chans att nå upp till målen som fastlades för två år sedan i Paris (nuvarande åtaganden motsvarar bara en tredjedel av vad som behövs göras). Den svenska delegationen, som leds av klimatminister Isabella Lövin, har som mål att världens länder ska höja sina ambitioner för klimatarbetet. Björn-Ola rapporterar till oss under mötets sista dag och kommer att kunna berätta hur det går med de höjda ambitionerna och om det blir någon verkstad efter allt snack i Paris.   

Startar 2017-11-17

En dag om Hållbarhet - CAM-dagen 2017 

Välkommen till årets CAM-dag. I år genomförs CAM-dagen tillsammans med Almi och projektet VäxtHUS som En Dag Om Hållbarhet
CAM-dagen har under eftermiddagen temat - Hållbarhet som Tillväxtmotor.  

Startar 2017-11-16

Det var ett tag sedan vi öppnade upp dörrarna till vår verksamhet. Därför säger vi nu välkommen till dig - ny som gammal bekantskap - på öppet hus. Vi vill gärna dela med oss av och belysa några pågående projekt i studion. Du får möjlighet att mingla, testa olika demos och utbyta idéer och erfarenheter med oss. Vi bjuder på enklare tilltugg. Drop in från klockan 14-17

Startar 2017-11-15

Den 15 november fylls Ulls hus och Undervisningshuset på Ultuna med företag och organisationer från olika branschområden inom de gröna näringarna.

Näringslivsdagen är en möjlighet att vidga din kännedom om olika företag och organisationer som verkar inom de gröna näringarna. Utforska dina olika karriärmöjligheter, både under studietiden som inför framtida yrkesliv. Diskutera praktik, examensarbete, sommarjobb eller framtida anställning och få inspiration till dina fortsatta studier.

Startar 2017-11-15

Den 15 november genomförs Besöksnäringsdagen i Lnköping för sjunde året i rad. Vi är glada att återigen få presentera ett fullspäckat program med intressanta föreläsare som låter dig inspireras, ger dig nya infallsvinklar och ny kunskap. Ta chansen att mingla och träffa nya samarbetspartners.

Vad sägs om föreläsare som Linda Hörnfeldt från Influencers of Sweden som ger en inblick i bloggvärlden, Johan Johansson från Outfox ger verktyg för användning av data och som avslutning har vi bjudit hit en favorit i repris från förra året - Jerry Engström som i år ska prata om marknadsföring.

Nytt för i år är en mindre leverantörsmässa som genomförs i samband med Besöksnäringsdagen samt att ALMI går in som samarbetspartner i arrangemanget.

Startar 2017-11-15

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.