I den internationella masterskursen ”Innovative Entrepreneurship” som ges för för civilingenjörsprogrammen vid Linköpings universitet har vi i år ha kurstemat ”the digital animal”. Är du nyfiken på vilka lösningar och affärsidéer ingenjörsstudenter från både Sverige och länder som Kina, Indien, Pakistan och Iran tänker sig så kom och och titta, ställ frågor och ge dem feedback. Förhoppningsvis har vi några skarpa idéer som kan tas vidare i innovationssystemet.

Startar 2019-05-22 13:15
Slutar 2019-05-22 17:00

Inbjudan till årsstämma för Hushållningssällskapet Östergötland

Onsdagen den 24 april 2019 på Vreta Kluster

Program
17.00 Samling med kaffe
17.30 Årsstämma med sedvanliga förhandlingar, ordförande Michael Cornell
Föredrag av Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland
"Nya förutsättningar för de gröna näringarna"
ca 20.00 Avslutning med middag

Välkommen!

Enligt uppdrag
Bengt Pettersson
Ordförande Hushållningssällskapet

Var vänlig lämna besked antingen du kommer eller inte senast den 16 april till Hushållningssällskapet, tel 013-35 53 00 eller
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Handlingar till stämman kommer finnas i stämmolokalen. Önskas handlingar innan stämman kan dessa fås via e-post efter anmälan.

Meddela eventuell födoämnesallergi.

Startar 2019-04-24

– På Vreta Kluster, Vreta kloster, Linköping

Datum: 2019-04-10
Tid: 12.00–16.00, start med lunch
Plats:  Vreta Kluster

12.00
Lunch på Vreta Kluster

12.45
Välkomna och stämman öppnas
Magnus Börjeson, ordförande AgroÖst

Stämmoförhandlingar
Senaste nytt om Agro Sörmland, Agro Örebro och Vreta Kluster AB

Fikapaus

Affärsmöjligheter för svenskt lantbruk
Per Frankelius, docent, processledare för Agtech 2030, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

16.00 
Avslutning

 

OSA om deltagande senast den 8 april till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller tel 070-624 74 94.

Startar 2019-04-10 12:00
Slutar 2019-04-10 16:00
Plats Vreta Kluster

Spara datumet – 2 april kl 10-12 på Vreta Kluster.

Att åstadkomma och upprätthålla ett bra stallklimat för fjäderfä är en utmaning, och viktigt både för djurhälsa, arbetsmiljö och produktion. Många aktörer arbetar för att lösa detta, men det är svårt att veta vilka insatser som verkligen kan ge önskad effekt. 

I detta projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, har vi utvärderat möjligheterna att skapa ett digitalt fjäderfästall för att där kunna simulera och testa olika scenarier och åtgärder för att förbättra stallklimatet.

Deltagare i projektet är Roland Gårdhagen, forskare i mekanisk värmeteori och strömningslära vid Linköpings universitet, Max Jamieson, energirådgivare på Hushållningssällskapet Skåne, och Malin Alm, projektledare vid Vreta Kluster. 

Nu börjar projektet närma sig slutet, och i denna slutworkshop kommer vi att visa resultat från olika simuleringar och diskutera dessa. Därefter bjuder vi in till samtal om hur en sådan här simuleringsmodell med ett digitalt stall kan användas i framtiden, och vad som vore ett lämpligt nästa steg. Vi avslutar med lunch.

Välkommen!
Vi återkommer med ett mer detaljerat program.

Digitalt stall dubbel

Startar 2019-04-02 10:00
Slutar 2019-04-02 12:00
Plats Vreta Kluster

 26/3 Årsstämma Lantmännen, Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-26
Plats Vreta Kluster

20/3 Årsstämma Gullbergs Häradsallmänning
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-20
Plats Vreta Kluster

14/3 Årsstämma Södra Skog, Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-14
Plats Vreta Kluster

Välkommen till kick-off för Agtech 2030 - en lokalproducerad sammankomst som visar vägen till framtidens lantbruk!

Startar 2019-03-13 16:30
Slutar 2019-03-13 19:30

12/3 Årsstämma LRF Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-12
Plats Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-27 10:00
Slutar 2019-02-27 16:00
Plats Vreta Kluster

Välkommen till en inspirerande lantbrukardag den 13 februari 2019

lantrbrukarkonferens19

Startar 2019-02-13 9:00
Slutar 2019-02-13 16:00
Plats Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-12 10:00
Slutar 2019-02-12 16:00
Plats Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-07 10:00
Slutar 2019-02-07 16:00
Plats Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-01 10:00
Slutar 2019-02-01 16:00
Plats Vreta Kluster
Styrelseutbildningar Östergötland

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till styrelseutbildning.Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet?

Startar 2019-01-29

Torsdagen den 24 januari presenterar vi LRF Konsults aktuella statistik över skogsmarksprisernas utveckling 2018 i hela Sverige samt diskuterar marknaden och prisutvecklingen avseende vår regionala marknad.

Startar 2019-01-24 9:30
Slutar 2019-01-24 11:00
Välkommen på en digital lunch

Vreta Kluster driver branschfrågor inom teknik och affärsutveckling, där Smart Farming och digitalisering är trendigt just nu. Men vad innebär digitaliseringen av de gröna näringarna och vad är egentligen på gång?

Startar 2018-11-23 11:30
Slutar 2018-11-23 13:00
Maltkorns mästardagen

Spännande analyser och slutsatser från tävlingen!
Både för dig som har tävlat och dig som följt Maltkornsmästaren på håll.

Startar 2018-11-20 10:00
Slutar 2018-11-20 16:00
Informationsmöte om fiskodling på land

VCO välkomnar kommun- och länspolitiker och tjänstepersoner samt andra intresserade aktörer till Vreta Kluster den13:e november för ett möte om ett nytt sätt att producera fisk. Denna snabbväxande näring ger nya möjligheter att producerar högkvalitativtlivsmedel lokalt.

Startar 2018-11-13 11:30
Slutar 2018-11-13 15:00
Välkommen till Klimatdagen

Hur påverkades du av sommarens torka? Hur ser du på framtiden för din gård? Tillsammans med experter försöker vi hitta svar på frågor som är avgörande för lantbrukets framtid.

Startar 2018-10-31 14:00
Slutar 2018-10-31 19:30
Plats Vreta Kluster
(Hur) kan myndighetsutövning vara främjande?

De senaste åren har ett antal myndigheter i Sverige utvecklat sina arbetssätt för att både uppnå högre regelefterlevnad och underlätta för företag och medborgare att göra rätt (”främjande myndighetsutövning”). Under denna inspirations- och kunskapsdag inom ramen för länets arbete med utveckling av myndighetsutövning, tillsyn och den regionala livsmedelsstrategin, får du ta del av beprövade modeller, nationell- och internationell utveckling och forskning kring myndighetsutövning och tillit samt
goda exempel på processer i stat och kommun där man har gått från ettkontrollerande- till ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv.

Startar 2018-10-25 10:00
Slutar 2018-10-25 16:00
Kurs i ekologisk spannmålsodling

Välkommen att delta på en fullspäckad dag med tema ekologisk spannmålsodling!

Tyngdpunkten på kursen kommer att ligga på höstvete, råg, havre, korn och vårvete.

Startar 2018-10-25 8:30
Slutar 2018-10-25 15:00

Svenska Kockars Förening, Östgötamat och Naturbeteskött från Östergötland bjuder in till   en träff med fokus på hållbart kött och hållbara människor

Startar 2018-10-02 16:00
Slutar 2018-10-02 19:30
Plats Vreta Kluster
Från krishantering till motståndskraft och innovation - Linköpings Universitet

Vreta Kluster bjuder tillsammans med Linköpings universitet in till en frukostföreläsning med Rebecca Stenberg, räddningsforskare och lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Rebecca ger sitt perspektiv på sommarens extrema klimat med torka och skogsbränder, och talar om de civila insatser från människor på landsbygden som varit otroligt viktiga för att få stopp på skogsbränderna. Nu är sommaren över, men hur ska vi jobba framåt?

Startar 2018-09-28 9:00
Slutar 2018-09-28 10:00
Framtidens landsbygd - fokus 2040 - Region Östergötland

Hur ser framtidens landsbygder ut? Vilka utmaningar och möjligheter står Östergötland inför? Hur arbetar vi gemensamt för kan vi bidra till att skapa attraktiva landsbygder i förändring?

I samband med årets Östgötadagar bjuder Region Östergötland in till seminarium och workshop med landsbygden i fokus. Region Östergötland påbörjar nu arbetet med en ny
regional utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040. I arbetet behöver vi ditt bidrag i processen att formulera målbilder om hur vi vill att samhället ska utvecklas.

Startar 2018-09-06 9:30
Slutar 2018-09-06 16:00
Plats Vreta Kluster

Välkommen till en trivsel- och mingelkväll med lite gott att äta för både LRF-medlemmar och andra intresserade på tema torka.

Representanter från inbjudna branschorganisationer inkl LRF presenterar sig och berättar vad de gör och kan bidra med

Startar 2018-08-08

Vapenflugelarver har en fantastisk potential att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder och är särskilt attraktiva som foder för fisk och fjäderfä. Vreta Kluster har nu igång en insektsbod där vapenflugelarver odlas i liten labskala. Dessa har bland annat använts till utfodring i en lokal fiskodling och vi vill gärna även testa utfodring till fjäderfä. Holland ligger i framkant på detta område och en delegation med representanter från Vreta Kluster, SLU och lantbruksföretag har varit där för att för att ta del av pågående forskning.

Startar 2018-06-19

Lokalproducerad mat, vad kan man hitta inom en 5-milsradie – och vad måste man avstå ifrån?
Kerstin Naidu Sjöswärd ville handla lokalproducerat så mycket som möjligt. Under ett år åt Kerstin endast lokalproducerade livsmedel som resulterade i en bok.

God mat, vardagsnära funderingar, små reseskildringar och vackra bilder är resultatet av Kerstin Naidu Sjöswärds rapport. Vi får vara med om midsommar, jul, påsk – och alla vardagar däremellan. Författaren har slagit ner sina bopålar i Östergötlands fagra Kindabygd.

Varmt välkommen på ett frukostseminarium där Kerstin berättar om sin bok "Rapport från en lokalist".

Startar 2018-05-30

Ny digital mätteknik för ammoniak testas i värphönsstall
- hur fungerar den i praktiken?

Hur förekomsten av ammoniak ser ut i värphönsstallar är en viktig fråga för såväl djur, människor som miljö. Ett problem idag är dock att mätning av ammoniak är tidskrävande och relativt kostsamt om man ska utföra flera mätningar. Därför kan det vara svårt att veta hur nivåerna ser ut och särskilt hur de ändras under dygnet.  

Nyligen lanserades en digital ammoniakmätare som automatiskt och kontinuerligt kan registrera ammoniakhalten i ett djurstall. Sensorn ska, tillskillnad från andra digitala mätare, klara de påfrestningar som det innebär att sitta i en stallmiljö under lång tid. En sådan mätare skulle kunna ge helt nya möjligheter att arbeta med ammoniaknivån i stallarna. Frågan är då, hur fungerar denna mätare i praktiken och ger den tillförlitliga ammoniakvärden? Detta har nu utvärderas i ett projekt vid Vreta Kluster i samarbete med HIR Skåne. Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Startar 2018-05-29

Välkommen att lyssna på Håkan Nilsson som berättar om sin bok - Folke åker till landet
Boken tog form genom projektet Att göra mer lönar sig.

Projektet drevs i nära samarbete med Landsbygdsmentorerna och 17 lanthandlare inom Finspång-, Linköping-, Mjölby-, Motala-, Vadstena- och Åtvidabergs kommuner samt från Norrköping Borgs församling i Norrköpings kommun.

Startar 2018-05-17

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.