26/3 Årsstämma Lantmännen, Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-26
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

20/3 Årsstämma Gullbergs Häradsallmänning
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-20
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

14/3 Årsstämma Södra Skog, Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-14
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

12/3 Årsstämma LRF Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Startar 2019-03-12
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-27 10:00
Slutar 2019-02-27 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Välkommen till en inspirerande lantbrukardag den 13 februari 2019

lantrbrukarkonferens19

Startar 2019-02-13 9:00
Slutar 2019-02-13 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-12 10:00
Slutar 2019-02-12 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-07 10:00
Slutar 2019-02-07 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Välkommen på premiärvisning av Växtkammaren Grow In Chamber! Det senaste 12 000 åren har jordbruket utvecklats långsamt – mycket långsamt. På 1950-talet hände det grejer då handelsgödslet kom. År 2019 tar vi ett jättekliv in i framtiden, in i Växtkammaren.

Startar 2019-02-01 10:00
Slutar 2019-02-01 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till styrelseutbildning.Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet?

Startar 2019-01-29

Torsdagen den 24 januari presenterar vi LRF Konsults aktuella statistik över skogsmarksprisernas utveckling 2018 i hela Sverige samt diskuterar marknaden och prisutvecklingen avseende vår regionala marknad.

Startar 2019-01-24 9:30
Slutar 2019-01-24 11:00

Vreta Kluster driver branschfrågor inom teknik och affärsutveckling, där Smart Farming och digitalisering är trendigt just nu. Men vad innebär digitaliseringen av de gröna näringarna och vad är egentligen på gång?

Startar 2018-11-23 11:30
Slutar 2018-11-23 13:00

Spännande analyser och slutsatser från tävlingen!
Både för dig som har tävlat och dig som följt Maltkornsmästaren på håll.

Startar 2018-11-20 10:00
Slutar 2018-11-20 16:00

VCO välkomnar kommun- och länspolitiker och tjänstepersoner samt andra intresserade aktörer till Vreta Kluster den13:e november för ett möte om ett nytt sätt att producera fisk. Denna snabbväxande näring ger nya möjligheter att producerar högkvalitativtlivsmedel lokalt.

Startar 2018-11-13 11:30
Slutar 2018-11-13 15:00

Hur påverkades du av sommarens torka? Hur ser du på framtiden för din gård? Tillsammans med experter försöker vi hitta svar på frågor som är avgörande för lantbrukets framtid.

Startar 2018-10-31 14:00
Slutar 2018-10-31 19:30
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

De senaste åren har ett antal myndigheter i Sverige utvecklat sina arbetssätt för att både uppnå högre regelefterlevnad och underlätta för företag och medborgare att göra rätt (”främjande myndighetsutövning”). Under denna inspirations- och kunskapsdag inom ramen för länets arbete med utveckling av myndighetsutövning, tillsyn och den regionala livsmedelsstrategin, får du ta del av beprövade modeller, nationell- och internationell utveckling och forskning kring myndighetsutövning och tillit samt
goda exempel på processer i stat och kommun där man har gått från ettkontrollerande- till ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv.

Startar 2018-10-25 10:00
Slutar 2018-10-25 16:00

Välkommen att delta på en fullspäckad dag med tema ekologisk spannmålsodling!

Tyngdpunkten på kursen kommer att ligga på höstvete, råg, havre, korn och vårvete.

Startar 2018-10-25 8:30
Slutar 2018-10-25 15:00

Svenska Kockars Förening, Östgötamat och Naturbeteskött från Östergötland bjuder in till   en träff med fokus på hållbart kött och hållbara människor

Startar 2018-10-02 16:00
Slutar 2018-10-02 19:30
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Vreta Kluster bjuder tillsammans med Linköpings universitet in till en frukostföreläsning med Rebecca Stenberg, räddningsforskare och lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Rebecca ger sitt perspektiv på sommarens extrema klimat med torka och skogsbränder, och talar om de civila insatser från människor på landsbygden som varit otroligt viktiga för att få stopp på skogsbränderna. Nu är sommaren över, men hur ska vi jobba framåt?

Startar 2018-09-28 9:00
Slutar 2018-09-28 10:00

Hur ser framtidens landsbygder ut? Vilka utmaningar och möjligheter står Östergötland inför? Hur arbetar vi gemensamt för kan vi bidra till att skapa attraktiva landsbygder i förändring?

I samband med årets Östgötadagar bjuder Region Östergötland in till seminarium och workshop med landsbygden i fokus. Region Östergötland påbörjar nu arbetet med en ny
regional utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040. I arbetet behöver vi ditt bidrag i processen att formulera målbilder om hur vi vill att samhället ska utvecklas.

Startar 2018-09-06 9:30
Slutar 2018-09-06 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Välkommen till en trivsel- och mingelkväll med lite gott att äta för både LRF-medlemmar och andra intresserade på tema torka.

Representanter från inbjudna branschorganisationer inkl LRF presenterar sig och berättar vad de gör och kan bidra med

Startar 2018-08-08

Vapenflugelarver har en fantastisk potential att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder och är särskilt attraktiva som foder för fisk och fjäderfä. Vreta Kluster har nu igång en insektsbod där vapenflugelarver odlas i liten labskala. Dessa har bland annat använts till utfodring i en lokal fiskodling och vi vill gärna även testa utfodring till fjäderfä. Holland ligger i framkant på detta område och en delegation med representanter från Vreta Kluster, SLU och lantbruksföretag har varit där för att för att ta del av pågående forskning.

Startar 2018-06-19

Lokalproducerad mat, vad kan man hitta inom en 5-milsradie – och vad måste man avstå ifrån?
Kerstin Naidu Sjöswärd ville handla lokalproducerat så mycket som möjligt. Under ett år åt Kerstin endast lokalproducerade livsmedel som resulterade i en bok.

God mat, vardagsnära funderingar, små reseskildringar och vackra bilder är resultatet av Kerstin Naidu Sjöswärds rapport. Vi får vara med om midsommar, jul, påsk – och alla vardagar däremellan. Författaren har slagit ner sina bopålar i Östergötlands fagra Kindabygd.

Varmt välkommen på ett frukostseminarium där Kerstin berättar om sin bok "Rapport från en lokalist".

Startar 2018-05-30

Ny digital mätteknik för ammoniak testas i värphönsstall
- hur fungerar den i praktiken?

Hur förekomsten av ammoniak ser ut i värphönsstallar är en viktig fråga för såväl djur, människor som miljö. Ett problem idag är dock att mätning av ammoniak är tidskrävande och relativt kostsamt om man ska utföra flera mätningar. Därför kan det vara svårt att veta hur nivåerna ser ut och särskilt hur de ändras under dygnet.  

Nyligen lanserades en digital ammoniakmätare som automatiskt och kontinuerligt kan registrera ammoniakhalten i ett djurstall. Sensorn ska, tillskillnad från andra digitala mätare, klara de påfrestningar som det innebär att sitta i en stallmiljö under lång tid. En sådan mätare skulle kunna ge helt nya möjligheter att arbeta med ammoniaknivån i stallarna. Frågan är då, hur fungerar denna mätare i praktiken och ger den tillförlitliga ammoniakvärden? Detta har nu utvärderas i ett projekt vid Vreta Kluster i samarbete med HIR Skåne. Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Startar 2018-05-29

Välkommen att lyssna på Håkan Nilsson som berättar om sin bok - Folke åker till landet
Boken tog form genom projektet Att göra mer lönar sig.

Projektet drevs i nära samarbete med Landsbygdsmentorerna och 17 lanthandlare inom Finspång-, Linköping-, Mjölby-, Motala-, Vadstena- och Åtvidabergs kommuner samt från Norrköping Borgs församling i Norrköpings kommun.

Startar 2018-05-17

Obs, vi har ställt in det här seminariet!

På detta seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning .

Vidare diskuteras hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och inom rådgivningen, t.ex. inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Seminariet vänder sig till myndighetspersoner, rådgivare och bransch.

Startar 2018-04-27

Den grafiska identiteten stärker er verksamhets trovärdighet

Vreta Kluster och Linköpings universitet bjuder in dig till ett lunchseminarium om betydelsen av en grafisk identitet. Tommie Nyström, universitetsadjunkt i grafisk med ett förflutet i näringslivet och ansvarig för starten av utbildningen Grafisk design och kommunikation (GDK) vid LiU, pratar om hur en tydlig grafisk profil stärker företagets varumärke. Ta del av exempel som stärker verksamheters ansikte utåt.

Startar 2018-04-24

Snart står växthuset klart
Om ni haft vägarna förbi Vreta Kluster har ni kanske sett Växthuset som håller på att byggas. Det är projekt Drivbänk som bygger det för att kunna lära ut teoretiska och praktiska moment inom odling.

Drivbänk bjuder in till frukostmöte torsdag den 12 april för att berätta mer om växthuset och deras framtidsplaner.

Startar 2018-04-12

Över 100 studenter från Civilekonomprogrammet på LiU presenterar ca 25 konkreta situationer där snabb service har varit guld värt, till exempel sten i tröskan mitt under skörd. Vi kommer vi att diskutera konkreta exempel såsom tröskor, traktorer, fältmaskiner av annat slag, mjölkrobotar och gödselsystem.

Förutom att diskutera orsaker som kan ligga bakom produktionsstörningar, vilka effekter de får och hur de har hanterats kommer vi bland annat att diskutera nya former för remote service, exempelvis uppkopplade VR-glasögon. Vilka innovationer kan bana väg för mindre störningar i det viktiga lantbruket?

Startar 2018-03-27

Välkommen på en genomgång hur nya förordningen GDPR på ett positivt sätt bygger förtroende för er organisation och er verksamhet. Fokusera på de möjligheter och positiva följder som GDPR-förordningen ger.

Startar 2018-03-23

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.