Årsstämma Gullbergs Häradsallmänning

20/3 Årsstämma Gullbergs Häradsallmänning
Plats: Vreta Kluster

Detaljer

Startar 2019-03-20
Plats Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.