Årsstämma Södra Skog, Östergötland

14/3 Årsstämma Södra Skog, Östergötland
Plats: Vreta Kluster

Detaljer

Startar 2019-03-14
Plats Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.