Den cirkulära skogen

Klimatnytta och skogens många produkter

I Sverige är 70% av ytan täckt av skog, i Östergötland är 65% av landarealen täckt av skog, och tillväxten är dubbelt så stor som avverkningen. Man räknar med att svenska skogar tar upp mer än 80% av landets koldioxidutsläpp. Dessutom kan allt som görs av olja idag göras av trä i morgon. Ju mer fossila material och råvaror vi ersätter med skog desto bättre. Den cirkulära skogen gör att vi kan bruka utan att förbruka då en avverkad skog ersätts med ny skog och dess produkter ingår i ett kretslopp.

kolupptagning

TID: 11 november 14.00 - 16.00
PLATS: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster Hitta hit
PRIS: Kostnadsfritt

AGENDA

14.00 - Skogens klimatnytta. Hur kan vi bäst sköta skogen och använda skogsråvaran optimalt?
Johan Bergh, professor på Linnéuniversitetet

14:40 - Fika och mingel

15:00 - Grön infrastruktur, skogens naturvärden och biologiska mångfald genom ett skogsbestånds hela livscykel.
Mikael Norén Enhetschef Enheten för naturskydd på Länsstyrelsen Östergötland

15:30 - Tänk om skogen är lösningen? Vad skogsindustrin kan bidra med för att lösa globala och nationella utmaningar.
Eva-Lena Strömberg, Sektionschef PM10 och TM1 på BillerudKorsnäs Skärblacka

Anmäl er här

gron infrastruktur

Skogsstrategi deltagarloggir

Detaljer

Startar 2019-11-11 14:00
Slutar 2019-11-11 16:00
Plats Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.