Green Investment Day - Kapitalanskaffning till företag inom Cleantech och Gröna Näringar

I Östergötland finns många små och medelstora företag med en hållbar affärsmodell och stor tillväxtpotential. Ibland kan tillväxt kräva kapitaltillskott, men många företagare känner sig avvaktande inför att ta in externt kapital, kanske för att man är rädd att släppa kontrollen?

Samtidigt växer intresset för hållbarhetsfrågor hos kunder och finansiärer lavinartat, vilket är en möjlighet för dem som har redan har en hållbar affärsmodell på plats.

För att öka kunskap i frågor som berör kapitaltillskott i olika former så ordnar Cleantech Östergötland och Vreta Kluster ett seminarium där vi vill visa möjligheter i  olika former av kapitaltillskott till små och växande bolag. Vi vill avdramatisera och synliggöra traditionella möjligheter till kapitaltillskott, men också utmana med nya idéer, t ex där kunder och småsparare är de nya ”riskkapitalisterna”.

Under dagen kommer vi att fördjupa oss i följande frågeställningar:
·       Företagarperspektivet – I vilka situationer kan kapitaltillskott hjälpa mig?
·       Vad ställer det för krav på ett företag att ta in externt kapital? Hur påverkar det mig som ägare?
·       Kan jag leta efter annat än pengar, t ex kunskap och nätverk?
·       De traditionella möjligheterna – Almi, Banken, Affärsänglar, Riskkapitalbolag
·       De nya möjligheterna, sk Crowdfunding, på lite olika sätt.

På temat Crowdfunding får vi bland annat lyssna på erfarenheter från Regionalwert Freiburg, ett medborgarägt aktiebolag som investerar i lokal livsmedelsproduktion på ett innovativt sätt.

DATUM: 12 september 2019
PLATS: Vreta Kluster
KLOCKSLAG: 09:30-15:30

Programmet kommer att färdigställas under juni månad. Vill du redan nu reservera en plats som åhörare anmäl dig här:
Varmt välkommen!

 Anmäl dig här

ScaelUp Cleantech VretaKluster

Detaljer

Startar 2019-09-12 9:30
Slutar 2019-09-12 15:30

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.