Skogen som samhällsbyggare

Trähus - ett sätt att nå klimatmålen vid bostadsproduktion

Om Sverige ska bli klimatneutralt behöver vi se över materialvalen i våra hus. Byggprocessen står för 70-80 procent[i] av en byggnads klimatpåverkan, och att bygga i trä kan reducera klimatpåverkan i den fasen med mer än 50%. Det beror bland annat på att trähus lagrar den bundna koldioxiden. Dessutom är trä en förnyelsebar råvara!

Men hur kan vi bygga snygga, smarta, hållfasta och klimatsmarta flerbostadshus och kontorsbyggnader i trä? Hur kommer vi igång? Vilka är utmaningarna – och möjligheterna?

Många av svaren får du i det här seminariet, där vi lyfter in olika perspektiv på byggande i trä. Hur tänker byggherrar, hur har framgångsrika kommuner resonerat för att styra mot ett mer klimatsmart byggande och vad säger arkitekterna? Och inte minst – vilka möjligheter ger de nya smarta alternativen som CLT massivträ?

Vårt seminarium vänder sig till dig som jobbar med samhällsbyggnad, fastigheter eller byggnation, men också dig som är inriktad på klimatlösningar, skog eller bioråvara. Kort sagt, alla som vill se ett mer klimatsmart byggande!

Seminariet anordnas inom projektet Regionala insatser för Skogsstrategin i Östergötland - läs mer här >>>

TID: 9:00 - 12:00
PLATS: Vreta Kluster MAP VK

 Anmal dig

Agenda

Valla Berså – Linköpings första flerbostadshus i KL-trä
Eva Lindstén, Lindstén Fastigheter
Växjö – Europas första moderna trästad
Johan Thorsell - Växjö kommun
Att bygga med CLT byggsystem
Urban Blomster - Södra
Trä som ett byggmaterial vid flerbostadshus
Barbara Vogt, White Arkitekter
Paneldiskussion
LUNCH

Moderator på seminariet är Tomas Nord, doktor och lektor i industriell ekonomi på Liu

Efter seminariet erbjudslunch till självkostnadspris.

 

 

[i] IVL Svenska Miljöinstitutet AB. (2016). Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä.

Detaljer

Startar 2019-12-11 9:00
Slutar 2019-12-11 12:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.