Skogsmarksprisers utveckling 2018

Den högkonjunktur Sverige befinner sig i avspeglas i vad marknaden är beredd att betala för skogsmark och överlag har prisbilden varit stigande och marknaden stabil. Nu finns det tecken på att skogskonjunkturen har nått toppen och man undrar hur detta påverkar prisutvecklingen framgent. Det finns dock regionala skillnader och hur marknaden fungerar här pratar vi gärna om.

LRF Konsults Skogsmarksprisstatisk är unik eftersom vi sedan 1995 har fört statistik över utvecklingen av skogsmarkspriser i hela landet. Statistiken bygger på försäljningar av skogsfastigheter som vi på LRF Konsult förmedlat under marknadsmässiga villkor.

Program
• Skogsbarometern – Skogsägarens syn på skogen och framtiden
• Skogsmarkspriser utveckling 2018
• Aktuellt läge i skogsindustrin ifrån Södra

Du träffar
Roland Hultman LRF Konsult
Martin Sundström LRF Konsult
Andreas Johansson Södra Skog

Välkomna!

Tid: 24 Januari, Kl 09:30 – 11:00
Plats: Vreta Kluster
Klustervägen 11
590 76 Vreta Kloster

Anmälan
För anmälan senast den 21 januari och ytterligare information vänligen kontakta:
Roland Hultman, Tel: 013-37 70 48
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Detaljer

Startar 2019-01-24 9:30
Slutar 2019-01-24 11:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.