Slutworkshop för projektet Digitalt Fjäderfästall

Att åstadkomma och upprätthålla ett bra stallklimat för fjäderfä är en utmaning, och viktigt både för djurhälsa, arbetsmiljö och produktion. Många aktörer arbetar för att lösa detta, men det är svårt att veta vilka insatser som verkligen kan ge önskad effekt. 

I detta projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, har vi utvärderat möjligheterna att skapa ett digitalt fjäderfästall för att där kunna simulera och testa olika scenarier och åtgärder för att förbättra stallklimatet.

Deltagare i projektet är Roland Gårdhagen, forskare i mekanisk värmeteori och strömningslära vid Linköpings universitet, Max Jamieson, energirådgivare på Hushållningssällskapet Skåne, och Malin Alm, projektledare vid Vreta Kluster. 

Nu börjar projektet närma sig slutet, och i denna slutworkshop kommer vi att visa resultat från olika simuleringar och diskutera dessa. Därefter bjuder vi in till samtal om hur en sådan här simuleringsmodell med ett digitalt stall kan användas i framtiden, och vad som vore ett lämpligt nästa steg. Vi avslutar med lunch.

Digitalt stall dubbel

Detaljer

Startar 2019-04-02 10:00
Slutar 2019-04-02 12:00
Plats Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.