Spana på framtidens digitala affärsidéer inom lantbruk

I den internationella masterskursen ”Innovative Entrepreneurship” som ges för för civilin- genjörsprogrammen vid Linköpings universitet har vi i år haft kurstemat ”the digital animal”.

Studenterna, som vid kursens start fick en inspirationsföreläsning med bland andra nötbonden Sofia Person från Vita Fall och sensorinformatikprofessorn Fredrik Gustafsson, uppmanades att utveckla affärsidéer för lantbruket som bygger på internet of things, sensorer, digitala plattformar, drönare, robotik, AI och allt vad den nya tekniken kan erbjuda.

Den 22 maj får vi i form av en minimässa på Vreta Kluster ta del av vad ett 20-tal grupper utvecklat under kursens gång. Så är du nyfiken på vilka lösningar och affärsidéer ingenjörsstudenter från både Sverige och länder som Kina, Indien, Pakistan och Iran tänker sig så kom och och titta, ställ frågor och ge dem feedback. Förhoppningsvis har vi några skarpa idéer som kan tas vidare i innovations- systemet och kanske till sist hamna på en gård nära dig! Varmt välkommen!

Dag: 22 maj
Tid: 13:15-17:00
Plats: Vreta Kluster

Ladda ner inbjudan här »

Anmälan senast 15 maj här »

Har du frågor så maila: charlotte.norrman@liu.se

agtlogo liten

Detaljer

Startar 2019-05-22 13:15
Slutar 2019-05-22 17:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.