INSTÄLLT: Videosändning av KSLA's event: Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

Obs, vi har ställt in det här seminariet!

På detta seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning .

Vidare diskuteras hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och inom rådgivningen, t.ex. inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Seminariet vänder sig till myndighetspersoner, rådgivare och bransch.

Program

10.00 Välkomna
Lisa Sennerby Forsse, ordförande MISTRA EviEM och preses, KSLA

10.10 Varför ska vi bry oss om markens kolinnehåll?
Håkan Wallander, professor, Lunds universitet

10.40 Vad säger forskningen? Det internationella kunskapsläget om organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från utvärderingarna.
Katarina Hedlund, professor, Lunds universitet

11.00 Bensträckare

11.10 Potentialen av plöjningsfri odling för kolinlagring överskattas om man inte beaktar hur markens densitet ändras.
Katharina Meurer, postdoktor, SLU

11.20 Nationell forskning om kolinlagring i mark.
Thomas Kätterer, professor, SLU

11.40 Andra pågående systematiska kartläggningar/utvärderingar om jordbruksfrågor och varför vi valt denna metod (Presentation på engelska) (Other ongoing systematic maps/reviews on agricultural issues and why we chose this method).
Neal Haddaway, research fellow, EviEM vid Stockholm Environment Institute

12.00 Lunch (betalas på plats med kort)

13.00 Från forskning till beslutsfattande
EU:s gemensamma jordbrukspolitik: Hur kopplar kolinlagring till åtgärder inom CAP och vad vet vi om klimatåtgärder inom CAP efter 2020?
Per Bodin, Jordbruksverket

13.20 Näringen greppar kolet – om mark, mull och miljö.
Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen

13.40 Kolfångst ger många fördelar.
Gustaf Ramel, lantbrukare, Gårdstånga Nygård

14.00 Behov av sammanställningar och utvärderingar kring jordbruksfrågor.
Gruppdiskussion. Förslag via Menti/mobiltelefoner

14.30 Avslutning

Tid: Fredag 27 april kl 10.00 - 14.30. Fika serveras från kl 9.30.
Plats: Videolänk Vreta Kluster, Lokal: Loftet

Kostnad: Lunchen kostar 135 kr som betalas på plats med kort.
Anmälan: Anmäl dig här senast 23/4 >>
Kontakt:
Vid frågor hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Detaljer

Startar 2018-04-27

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.