Framtidens landsbygd - fokus 2040 - Region Östergötland

Hur ser framtidens landsbygder ut? Vilka utmaningar och möjligheter står Östergötland inför? Hur arbetar vi gemensamt för kan vi bidra till att skapa attraktiva landsbygder i förändring?

I samband med årets Östgötadagar bjuder Region Östergötland in till seminarium och workshop med landsbygden i fokus. Region Östergötland påbörjar nu arbetet med en ny
regional utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040. I arbetet behöver vi ditt bidrag i processen att formulera målbilder om hur vi vill att samhället ska utvecklas.

Startar 2018-09-06 9:30
Slutar 2018-09-06 16:00
Plats Vreta Kluster

Välkommen till en trivsel- och mingelkväll med lite gott att äta för både LRF-medlemmar och andra intresserade på tema torka.

Representanter från inbjudna branschorganisationer inkl LRF presenterar sig och berättar vad de gör och kan bidra med

Startar 2018-08-08

Vapenflugelarver har en fantastisk potential att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder och är särskilt attraktiva som foder för fisk och fjäderfä. Vreta Kluster har nu igång en insektsbod där vapenflugelarver odlas i liten labskala. Dessa har bland annat använts till utfodring i en lokal fiskodling och vi vill gärna även testa utfodring till fjäderfä. Holland ligger i framkant på detta område och en delegation med representanter från Vreta Kluster, SLU och lantbruksföretag har varit där för att för att ta del av pågående forskning.

Startar 2018-06-19

Lokalproducerad mat, vad kan man hitta inom en 5-milsradie – och vad måste man avstå ifrån?
Kerstin Naidu Sjöswärd ville handla lokalproducerat så mycket som möjligt. Under ett år åt Kerstin endast lokalproducerade livsmedel som resulterade i en bok.

God mat, vardagsnära funderingar, små reseskildringar och vackra bilder är resultatet av Kerstin Naidu Sjöswärds rapport. Vi får vara med om midsommar, jul, påsk – och alla vardagar däremellan. Författaren har slagit ner sina bopålar i Östergötlands fagra Kindabygd.

Varmt välkommen på ett frukostseminarium där Kerstin berättar om sin bok "Rapport från en lokalist".

Startar 2018-05-30

Ny digital mätteknik för ammoniak testas i värphönsstall
- hur fungerar den i praktiken?

Hur förekomsten av ammoniak ser ut i värphönsstallar är en viktig fråga för såväl djur, människor som miljö. Ett problem idag är dock att mätning av ammoniak är tidskrävande och relativt kostsamt om man ska utföra flera mätningar. Därför kan det vara svårt att veta hur nivåerna ser ut och särskilt hur de ändras under dygnet.  

Nyligen lanserades en digital ammoniakmätare som automatiskt och kontinuerligt kan registrera ammoniakhalten i ett djurstall. Sensorn ska, tillskillnad från andra digitala mätare, klara de påfrestningar som det innebär att sitta i en stallmiljö under lång tid. En sådan mätare skulle kunna ge helt nya möjligheter att arbeta med ammoniaknivån i stallarna. Frågan är då, hur fungerar denna mätare i praktiken och ger den tillförlitliga ammoniakvärden? Detta har nu utvärderas i ett projekt vid Vreta Kluster i samarbete med HIR Skåne. Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Startar 2018-05-29

Välkommen att lyssna på Håkan Nilsson som berättar om sin bok - Folke åker till landet
Boken tog form genom projektet Att göra mer lönar sig.

Projektet drevs i nära samarbete med Landsbygdsmentorerna och 17 lanthandlare inom Finspång-, Linköping-, Mjölby-, Motala-, Vadstena- och Åtvidabergs kommuner samt från Norrköping Borgs församling i Norrköpings kommun.

Startar 2018-05-17

Obs, vi har ställt in det här seminariet!

På detta seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning .

Vidare diskuteras hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och inom rådgivningen, t.ex. inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Seminariet vänder sig till myndighetspersoner, rådgivare och bransch.

Startar 2018-04-27

Den grafiska identiteten stärker er verksamhets trovärdighet

Vreta Kluster och Linköpings universitet bjuder in dig till ett lunchseminarium om betydelsen av en grafisk identitet. Tommie Nyström, universitetsadjunkt i grafisk med ett förflutet i näringslivet och ansvarig för starten av utbildningen Grafisk design och kommunikation (GDK) vid LiU, pratar om hur en tydlig grafisk profil stärker företagets varumärke. Ta del av exempel som stärker verksamheters ansikte utåt.

Startar 2018-04-24

Snart står växthuset klart
Om ni haft vägarna förbi Vreta Kluster har ni kanske sett Växthuset som håller på att byggas. Det är projekt Drivbänk som bygger det för att kunna lära ut teoretiska och praktiska moment inom odling.

Drivbänk bjuder in till frukostmöte torsdag den 12 april för att berätta mer om växthuset och deras framtidsplaner.

Startar 2018-04-12

Över 100 studenter från Civilekonomprogrammet på LiU presenterar ca 25 konkreta situationer där snabb service har varit guld värt, till exempel sten i tröskan mitt under skörd. Vi kommer vi att diskutera konkreta exempel såsom tröskor, traktorer, fältmaskiner av annat slag, mjölkrobotar och gödselsystem.

Förutom att diskutera orsaker som kan ligga bakom produktionsstörningar, vilka effekter de får och hur de har hanterats kommer vi bland annat att diskutera nya former för remote service, exempelvis uppkopplade VR-glasögon. Vilka innovationer kan bana väg för mindre störningar i det viktiga lantbruket?

Startar 2018-03-27

Välkommen på en genomgång hur nya förordningen GDPR på ett positivt sätt bygger förtroende för er organisation och er verksamhet. Fokusera på de möjligheter och positiva följder som GDPR-förordningen ger.

Startar 2018-03-23

Den 22 mars bjuder Svenska Ägg in till påskfrukost
Lagom till påsken, äggets högtid, flyttar branschorganisationen Svenska Ägg in i Vreta Kluster utanför Linköping. Samtidigt tillträder Marie Lönneskog Hogstadius tjänsten som ny verksamhetsledare för Svenska Ägg. I samband med detta passar branschen på att bjuda in till äggfrukost den 22 mars för att prata äggproduktion, konsumtion, certifiering och äggets roll till påsk.

Startar 2018-03-22

Tid: 21 mars kl 9-16
Plats: Vreta Kluster, Lokal: Slätten

Startar 2018-03-21

Möte för Swedbank och Sparbankernas skog och lantbruksrådgivare
Plats: Vreta Kluster

Startar 2018-03-20

Lantmännens distriktsstämma
Tid:19 mars kl 17-22
Plats: Vreta Kluster, Lokal: Slätten

Startar 2018-03-19

Välkommen på Skogspub på Vreta Kluster torsdag 15 mars med tema Skogens produkter i en framtida marknad.

En kväll där vi lyssnar på intressanta föredrag och diskuterar den framtida avsättningen för vår skogsråvara.
Vi har bjudit in tre intressanta talare som ger sin bild och omvärldsanalys av skogsprodukternas betydelse i framtiden.

Startar 2018-03-15

Det finns visst att få tag på!
Sälj och köp lokal mat genom grossister i Östergötland

Inom ramen för livsmedelsstrategin vill Vreta Kluster bjuda in till ett arbetsmöte med fokus på grossisten som en viktig länk i livsmedelsflödet. Vi vet att det inte saknas livsmedelsproduktion i Östergötland, men tror att det går att utveckla kanalerna för att östgötska livsmedel effektivare ska nå den lokala marknaden.

Startar 2018-03-12

Konferens: Service på landsbygden i fokus 2018-03-08
Bussresa: På väg med Folkungabussen 2018-04-26

Vad kan vi gemensamt göra, stat, kommun och medborgare, för att förhindra att ännu fler lanthandlare försvinner? Hur kan vi vända trenden så att vi kan behålla den kommersiella servicen på den nivå vi har idag? Eller ännu hellre, hur kan vi utveckla verksamheterna så att ännu fler boende på landsbygden får en förbättrad service? Detta tar vi upp på konferensen.

Startar 2018-03-08

Att bo på landsbygden har många fördelar. Vacker natur, social gemenskap, ett rikt föreningsliv och ett lugnare tempo. Man kan inte kräva samma service som de stora orterna kan erbjuda, men en viss grundläggande service är en förutsättning för det goda livet på landet.

Startar 2018-03-08

Skogsbruk och vilt i balans - SLU
Kl 9-16.00

Startar 2018-03-06

Nu är automatiseringen tillgänglig även för små producenter och robotarna samarbetar med personalen. Vill du få inspiration och idéer om hur du kan använda kollaborativa robotar i din produktion är du välkommen på ett frukostseminarium den 27 februari på Vreta Kluster.

Vad: Frukostseminarium om automation
Föreläsare: Thomas Hvarvenius beskriver om möjligheter med den senaste typen av teknik
När: 27/2 Frukost från 07.30, seminarium startar 08.00-ca 9.30
Var: Vreta Kluster, lokal Loftet
Frågor: till Jesper Lindström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0708-99 33 63

Startar 2018-02-27

Efterfrågan på svenska, närproducerade produkter har ökat stadigt och snabbt under senare år. Folk vill köpa svenskt och efterfrågar svenskt – men produkterna tar i dagsläget slut för tidigt. Våra duktiga grönsaks-, frukt- och bärodlare producerar för fullt, och är kända för att erbjuda fina produkter med bästa kvalitet. MOEK har därför idag större efterfrågan än vi har produkter att sälja. Det vill vi ändra på.

Startar 2018-02-27

Välkommen till en inspirerande och lärorik lantbrukardag
den 14 februari 2018

Startar 2018-02-14

Välkommen på informationsmöte om EU-frågor.
Vi går igenom det mest aktuella inför årets EU-ansökan och olika frågeställningar.

Medverkar gör rådgivare från Hushållningssällskapet samt personal från Länsstyrelsen.

Startar 2018-02-13

På frukostmötet kommer Cecilia Wyser från Pussel Klimatkonsult att berätta om klimatklivet, vilka möjlighetersom finns för lantbruksföretagare samt hur man ansöker. Cecilia har skrivit ett trettiotal lyckade ansökningar till kunder inom bland annat lantbrukssektorn. Det kommer även att finnas möjlighet till individuell rådgivning.

Från klimatklivet kan man söka bidrag till åtgärder som minskar utsläppen av klimatgaser. För lantbruksaktörer kan det handla om att investera i en flispanna för uppvärmning, ansluta spannmålstorken till fjärrvärme eller gårdspanna, biogasproduktion, laddstolpar eller tankstationer för HVO. Naturvårdsverket, som handlägger stödet, efterlyser fler ansökningar från lantbrukssektorn inom dessa eller andra områden.

Startar 2018-02-02

OBS. Frukostmötet är inställt pga för få deltagare. Vi gör ett nytt försök framöver.
Frukostmöte med Frida Gustafsson, framgångsrik UF-företagare och entreprenör

Entreprenören Frida Gustafsson kommer hit och delar med sig av sin framgångsrika företagsresa. Hon fick en idé när hon jobbade inom restaurangbranschen att designa ett handtag som gör det mer ergonomiskt att bära drickabackar. Idén blev sedan starten av UF företaget TrayHold. Företaget vann pris titeln Årets Tillväxt-företag på SM i Ung Företagsamhet 2016.

Startar 2018-01-26

Välkommen på bondefika med LRF Konsult - Skogsmarksprisers utveckling 2017

Torsdagen den 25 januari presenterar vi LRF Konsults aktuella statistik över skogsmarksprisernas utveckling 2017 i hela Sverige samt diskuterar marknaden och prisutvecklingen avseende vår regionala marknad.

Startar 2018-01-25

Undvik de vanligaste fallgroparna
Under januari kommer vi på Hushållningssällskapet att hålla två grundkurser i ekologisk produktion. Kurserna riktar sig till dig som funderar på, ska, eller precis har lagt om till ekologisk produktion. På kurserna kommer vi att ta upp några av de viktigaste ämnena vid omställning så att du kan undvika de vanligaste fallgroparna och få en grund att stå på i din nya produktionsinriktning.
Båda kurserna har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller!
Vid frågor, kontakta Louice Lejon på mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller telefon 0723- 85 12 56

Startar 2018-01-16

Davood Ayobi är en av de många ensamkommande ungdomar som kom till Sverige hösten 2015. Nu drygt två år senare är han fortfarande i asylprocess, går i skolan i Linköping, jobbar som diskare på ett café, och som lantarbetare i Klockrike. Välkommen att höra honom berätta sin historia och om sin väg till Östgötaslätten!

Startar 2017-12-20

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.