Den 22 mars bjuder Svenska Ägg in till påskfrukost
Lagom till påsken, äggets högtid, flyttar branschorganisationen Svenska Ägg in i Vreta Kluster utanför Linköping. Samtidigt tillträder Marie Lönneskog Hogstadius tjänsten som ny verksamhetsledare för Svenska Ägg. I samband med detta passar branschen på att bjuda in till äggfrukost den 22 mars för att prata äggproduktion, konsumtion, certifiering och äggets roll till påsk.

Startar 2018-03-22

Tid: 21 mars kl 9-16
Plats: Vreta Kluster, Lokal: Slätten

Startar 2018-03-21

Möte för Swedbank och Sparbankernas skog och lantbruksrådgivare
Plats: Vreta Kluster

Startar 2018-03-20

Lantmännens distriktsstämma
Tid:19 mars kl 17-22
Plats: Vreta Kluster, Lokal: Slätten

Startar 2018-03-19

Välkommen på Skogspub på Vreta Kluster torsdag 15 mars med tema Skogens produkter i en framtida marknad.

En kväll där vi lyssnar på intressanta föredrag och diskuterar den framtida avsättningen för vår skogsråvara.
Vi har bjudit in tre intressanta talare som ger sin bild och omvärldsanalys av skogsprodukternas betydelse i framtiden.

Startar 2018-03-15

Det finns visst att få tag på!
Sälj och köp lokal mat genom grossister i Östergötland

Inom ramen för livsmedelsstrategin vill Vreta Kluster bjuda in till ett arbetsmöte med fokus på grossisten som en viktig länk i livsmedelsflödet. Vi vet att det inte saknas livsmedelsproduktion i Östergötland, men tror att det går att utveckla kanalerna för att östgötska livsmedel effektivare ska nå den lokala marknaden.

Startar 2018-03-12

Konferens: Service på landsbygden i fokus 2018-03-08
Bussresa: På väg med Folkungabussen 2018-04-26

Vad kan vi gemensamt göra, stat, kommun och medborgare, för att förhindra att ännu fler lanthandlare försvinner? Hur kan vi vända trenden så att vi kan behålla den kommersiella servicen på den nivå vi har idag? Eller ännu hellre, hur kan vi utveckla verksamheterna så att ännu fler boende på landsbygden får en förbättrad service? Detta tar vi upp på konferensen.

Startar 2018-03-08

Att bo på landsbygden har många fördelar. Vacker natur, social gemenskap, ett rikt föreningsliv och ett lugnare tempo. Man kan inte kräva samma service som de stora orterna kan erbjuda, men en viss grundläggande service är en förutsättning för det goda livet på landet.

Startar 2018-03-08

Skogsbruk och vilt i balans - SLU
Kl 9-16.00

Startar 2018-03-06

Nu är automatiseringen tillgänglig även för små producenter och robotarna samarbetar med personalen. Vill du få inspiration och idéer om hur du kan använda kollaborativa robotar i din produktion är du välkommen på ett frukostseminarium den 27 februari på Vreta Kluster.

Vad: Frukostseminarium om automation
Föreläsare: Thomas Hvarvenius beskriver om möjligheter med den senaste typen av teknik
När: 27/2 Frukost från 07.30, seminarium startar 08.00-ca 9.30
Var: Vreta Kluster, lokal Loftet
Frågor: till Jesper Lindström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0708-99 33 63

Startar 2018-02-27

Efterfrågan på svenska, närproducerade produkter har ökat stadigt och snabbt under senare år. Folk vill köpa svenskt och efterfrågar svenskt – men produkterna tar i dagsläget slut för tidigt. Våra duktiga grönsaks-, frukt- och bärodlare producerar för fullt, och är kända för att erbjuda fina produkter med bästa kvalitet. MOEK har därför idag större efterfrågan än vi har produkter att sälja. Det vill vi ändra på.

Startar 2018-02-27

Välkommen till en inspirerande och lärorik lantbrukardag
den 14 februari 2018

Startar 2018-02-14

Välkommen på informationsmöte om EU-frågor.
Vi går igenom det mest aktuella inför årets EU-ansökan och olika frågeställningar.

Medverkar gör rådgivare från Hushållningssällskapet samt personal från Länsstyrelsen.

Startar 2018-02-13

På frukostmötet kommer Cecilia Wyser från Pussel Klimatkonsult att berätta om klimatklivet, vilka möjlighetersom finns för lantbruksföretagare samt hur man ansöker. Cecilia har skrivit ett trettiotal lyckade ansökningar till kunder inom bland annat lantbrukssektorn. Det kommer även att finnas möjlighet till individuell rådgivning.

Från klimatklivet kan man söka bidrag till åtgärder som minskar utsläppen av klimatgaser. För lantbruksaktörer kan det handla om att investera i en flispanna för uppvärmning, ansluta spannmålstorken till fjärrvärme eller gårdspanna, biogasproduktion, laddstolpar eller tankstationer för HVO. Naturvårdsverket, som handlägger stödet, efterlyser fler ansökningar från lantbrukssektorn inom dessa eller andra områden.

Startar 2018-02-02

OBS. Frukostmötet är inställt pga för få deltagare. Vi gör ett nytt försök framöver.
Frukostmöte med Frida Gustafsson, framgångsrik UF-företagare och entreprenör

Entreprenören Frida Gustafsson kommer hit och delar med sig av sin framgångsrika företagsresa. Hon fick en idé när hon jobbade inom restaurangbranschen att designa ett handtag som gör det mer ergonomiskt att bära drickabackar. Idén blev sedan starten av UF företaget TrayHold. Företaget vann pris titeln Årets Tillväxt-företag på SM i Ung Företagsamhet 2016.

Startar 2018-01-26

Välkommen på bondefika med LRF Konsult - Skogsmarksprisers utveckling 2017

Torsdagen den 25 januari presenterar vi LRF Konsults aktuella statistik över skogsmarksprisernas utveckling 2017 i hela Sverige samt diskuterar marknaden och prisutvecklingen avseende vår regionala marknad.

Startar 2018-01-25

Undvik de vanligaste fallgroparna
Under januari kommer vi på Hushållningssällskapet att hålla två grundkurser i ekologisk produktion. Kurserna riktar sig till dig som funderar på, ska, eller precis har lagt om till ekologisk produktion. På kurserna kommer vi att ta upp några av de viktigaste ämnena vid omställning så att du kan undvika de vanligaste fallgroparna och få en grund att stå på i din nya produktionsinriktning.
Båda kurserna har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller!
Vid frågor, kontakta Louice Lejon på mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller telefon 0723- 85 12 56

Startar 2018-01-16

Davood Ayobi är en av de många ensamkommande ungdomar som kom till Sverige hösten 2015. Nu drygt två år senare är han fortfarande i asylprocess, går i skolan i Linköping, jobbar som diskare på ett café, och som lantarbetare i Klockrike. Välkommen att höra honom berätta sin historia och om sin väg till Östgötaslätten!

Startar 2017-12-20

Är du intresserad av köttproduktion på Naturbetesmark? Vill du sälja Naturbeteskött i butik, på restaurang eller direkt från gården?

LRF Östergötland, Naturbeteskött i Sverige och Östgötamat driver under tre år projektet Naturbeteskött från Östergötland.

Projektet kommer att arbeta med uppfödare, livsmedelsföretag, butiker, restauranger och offentliga kök för att paketera, kommunicera och marknadsföra det Östgötska naturbetesköttet på en lokal marknad. Tillsammans hittar vi vägar till ökad lönsamhet i produktionen. Under problemlösande workshops möts lantbrukare, rådgivare och forskare för att tillsammans identifiera och lösa upp naturbetesdriftens praktiska flaskhalsar. Rådgivning och innovationer utmynnar i praktiska handfasta råd som kan användas av alla led i produktionen.

Startar 2017-12-11

Antalet solelinstallationer har ökat kraftigt tack vare att kostnaderna för solpaneler minskat. Solel kan öka lönsamheten genom minskade energikostnader och intäkter från försäljning av solel. Solel kan även användas i hållbarhetsarbetet, marknadsföringen och för att stärka företagets varumärke. Detta seminarium visar hur detta kan ske och kommer ge dig konkreta verktyg att jobba med i ditt eget företag samt möjlighet att knyta nya kontakter.

Startar 2017-12-06

Konferensen Ökad svensk ekologisk produktion hålls på Vreta Kluster den 5 december.

Den svenska ekomarknaden har vuxit kraftigt de senaste åren. För den med intresse och förutsättningar kan ekologisk produktion vara en utvecklingsväg för förtaget.

LRF vill med denna konferensdag bidra till en faktabaserad information för dig som funderar på att ställa om till ekologisk produktion eller utöka din befintliga ekoproduktion. Lantbrukare, rådgivare och intresserade från hela landet är välkomna!

Kom och lyssna på de senaste analyserna om marknaden för svenska ekoråvaror. Konferensen blir också en mötesplats för dig som överväger ekologisk produktion.

Startar 2017-12-05

Årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

Program
09.30 Samling och kaffe
10.00 Välkommen hälsar Anna Carlsson, ordförande
Presentation av EU-projektet Inno4Grass,
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Inst. för växtproduktionsekologi
10.20 Vallproduktion med nya grepp,
Nicolaus Cederblad, lantbrukare med nötköttsproduktion
Margareta Dahlberg, rådgivare, MD Lantbruksråd
11.20 Bete om hästen får välja – smaklighet och produktion
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad
12.00 Lunch
12.50 4D4F – presentation av ett EU-projekt om sensorer
i produktion och nyttjande av grovfoder
Margareta Emanuelson, SLU, Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap
13.20 Teknik och tidpunkt för vallinsådd
Per Ståhl, Hushållningssällskapet, Östergötland
14.00 Visning av såmaskinen Cameleon, Gothia redskap AB
14.30 Kaffe
14.45 Årsmöte – Svenska Vallföreningen
15.25 Avslutning

Startar 2017-11-28

Välkommen till Gristräff på Vreta Kluster och lyssna på intressanta föreläsningar inom svensk grisproduktion

Program
12.00 Lunch
12.45 Introduktion (aktuellt från G&D)
12.50 Dysenteriläget i Sverige: vad gör vi? Carl-Johan Ehlorsson G&D
13.30 Vaccination – Optimering: Anna-Carin Lieber, MSD
13.50 Hur långt räcker råmjölken? – Fakta om råmjölk och andra tips för ökad spädgrisöverlevnad, Rebecca Westin G&D
14.50 Flugan är en insekt men insekter är ingen fluga. – Kan insektsprotein bli foder i grisnäringen? Per Lindahl, Vreta Kluster
15.00 Fika
15.30 Ta hand om dina sinsuggor – utfodring & management,Camilla Hallgren G&D
16.15 Från verkligheten, Lars-Erik Nilsson, Brynstorp Gård
16.30-17.00 Avslut - frågestund

Startar 2017-11-27

Branschdialog livsmedelsupphandling

En mötesplats där alla aktörer tillsammans bidrar till positiv förändring på vägen mot sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Branschdialogerna syftar till att samla målgrupper inom hela livsmedelskedjan kring aktuella teman som utgör speciella utmaningar för livsmedelsupphandling.

Tema: Strategi och dialog – Upphandling som ett strategiskt verktyg och dialog som nyckeln till utvecklande affärer.

Startar 2017-11-23

Gården Byter Ägare genomförs i år för nionde gången. Vi på LRF Konsult bjuder in dig och din familj att delta på någon av våra 60 träffar runt om i landet med fördjupning inom skatt, ekonomi och juridik, som är de viktigaste områdena för ett lyckat ägarskifte.

Hur lyckas du med ditt generationsskifte på bästa sätt? Hur får du alla i familjen att bli nöjda? Vi på LRF Konsult vet vad som avgör och vi hjälper er gärna. Ta med alla dina familjemedlemmar och kom till en kostnadsfri informationskväll på temat generationsskifte.

Startar 2017-11-16
4art
Ta del av SLU's event: Mer baljväxter på åkern och tallriken - hur kommer vi dit?
via videolänk på Vreta Kluster

Vad finns det för möjligheter att utöka både svensk produktion och konsumtion av baljväxter? Hur nyttigt är det att äta baljväxter och hur miljövänliga är de egentligen? Detta och lite till får du svar på vid seminariet. Målgrupp är alla som är intresserade av baljväxter för humankonsumtion.

Startar 2017-11-08

Frida Södermark tar med dig på den resa hon själv gjort. Från att hon sent i livet löpte sin första mil till att få representera Sveriges landslag inom ultralöpning och att bli egen företagare. Låt dig inspireras till att se möjligheterna och våga förändra din vardag. De framgångsfaktorer som bland annat tagit Frida till VM kan alla ha nytta av då man vill uppnå sina mål – både på jobbet och privat – och med en positiv inställning kan alla uträtta stordåd.

Lär dig hur du hittar tiden och motivationen till träning och hur rätt inställning enkelt gör detta till en del av din vardag. Frida inspirerar dig till att komma igång och vad du kan uppleva på vägen samt delar med sig av sina bästa tips. 

Startar 2017-11-01

Välkommen att lyssna på Naturbruksgymnasiet

Naturbruksprogrammet – Möjligheternas program

Gymnasiets yrkesprogram har på senare år tappat marknadsandelar därför att ungdomar som ska söka till gymnasiet och deras föräldrar har en felaktig bild av yrkesprogrammens möjligheter.

Startar 2017-10-19
Välkommen på frukostmöte: Hur kan visualiseringsteknik stärka din verksamhet?

Nina Lemon och Amanda Sundberg från RISE Interactive Norrköping ger en inblick i studions arbete och bjuder upp till diskussion om hur vi kan samverka för att stärka era verksamheter.

Vi ger exempel på tidigare projekt där visualiseringsteknik effektiviserat processer, bidragit till bättre arbetsmiljö, gett insyn i komplicerade modeller och system, och skapat bättre kundupplevelser. Vi kommer bland annat att visa hur vi hjälpte Storbildsfabriken i Linköping med ett digitalt showroom för att minska deras miljöpåverkan och göra deras kundupplevelse större samtidigt som deras kostnader minskade. Ett andra exempel kommer ifrån Toyota i Mjölby där vi löste deras problem med arbetsmiljön för truckförare genom att montera kamera och bildskärm på deras truckar innan leverans till kund.

Startar 2017-10-13

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.