Gården Byter Ägare genomförs i år för nionde gången. Vi på LRF Konsult bjuder in dig och din familj att delta på någon av våra 60 träffar runt om i landet med fördjupning inom skatt, ekonomi och juridik, som är de viktigaste områdena för ett lyckat ägarskifte.

Hur lyckas du med ditt generationsskifte på bästa sätt? Hur får du alla i familjen att bli nöjda? Vi på LRF Konsult vet vad som avgör och vi hjälper er gärna. Ta med alla dina familjemedlemmar och kom till en kostnadsfri informationskväll på temat generationsskifte.

Startar 2017-11-16
4art
Ta del av SLU's event: Mer baljväxter på åkern och tallriken - hur kommer vi dit?
via videolänk på Vreta Kluster

Vad finns det för möjligheter att utöka både svensk produktion och konsumtion av baljväxter? Hur nyttigt är det att äta baljväxter och hur miljövänliga är de egentligen? Detta och lite till får du svar på vid seminariet. Målgrupp är alla som är intresserade av baljväxter för humankonsumtion.

Startar 2017-11-08

Frida Södermark tar med dig på den resa hon själv gjort. Från att hon sent i livet löpte sin första mil till att få representera Sveriges landslag inom ultralöpning och att bli egen företagare. Låt dig inspireras till att se möjligheterna och våga förändra din vardag. De framgångsfaktorer som bland annat tagit Frida till VM kan alla ha nytta av då man vill uppnå sina mål – både på jobbet och privat – och med en positiv inställning kan alla uträtta stordåd.

Lär dig hur du hittar tiden och motivationen till träning och hur rätt inställning enkelt gör detta till en del av din vardag. Frida inspirerar dig till att komma igång och vad du kan uppleva på vägen samt delar med sig av sina bästa tips. 

Startar 2017-11-01

Välkommen att lyssna på Naturbruksgymnasiet

Naturbruksprogrammet – Möjligheternas program

Gymnasiets yrkesprogram har på senare år tappat marknadsandelar därför att ungdomar som ska söka till gymnasiet och deras föräldrar har en felaktig bild av yrkesprogrammens möjligheter.

Startar 2017-10-19
Välkommen på frukostmöte: Hur kan visualiseringsteknik stärka din verksamhet?

Nina Lemon och Amanda Sundberg från RISE Interactive Norrköping ger en inblick i studions arbete och bjuder upp till diskussion om hur vi kan samverka för att stärka era verksamheter.

Vi ger exempel på tidigare projekt där visualiseringsteknik effektiviserat processer, bidragit till bättre arbetsmiljö, gett insyn i komplicerade modeller och system, och skapat bättre kundupplevelser. Vi kommer bland annat att visa hur vi hjälpte Storbildsfabriken i Linköping med ett digitalt showroom för att minska deras miljöpåverkan och göra deras kundupplevelse större samtidigt som deras kostnader minskade. Ett andra exempel kommer ifrån Toyota i Mjölby där vi löste deras problem med arbetsmiljön för truckförare genom att montera kamera och bildskärm på deras truckar innan leverans till kund.

Startar 2017-10-13

http://i.vretakluster.eclub.se/open/image/cropimage?baseImageId=4ff6bbe2-8400-481a-b15a-a80300e63dab&width=1200&height=400&startX=0&startY=0&endX=800&endY=267

Allt oftare talas det om insekter som framtidens proteinkälla. De är nyttiga, lätta att producera och extremt effektiva foderomvandlare. Från den 1 juli i år blev det tillåtet att använda vissa insektsarter som foder till fisk. Vreta Kluster kommer under 2018 att genomföra ett pilotprojekt för att titta på en ökad användning av insekter som foder, bland annat inom fjäderfäbranschen.

Fredag 13 oktober bjuder Vreta Kluster in till lunchträff med frågeställningen ”Är insekter nästa fluga i foderindustrin?”. Denna dag är det också Äggets Dag, därför presenterar också Svenska Ägg den nya certifieringen av äggbranschen och vad den rosa checken på äggen egentligen betyder.

Startar 2017-10-13

Östgötamässan Häst – Jakt – Lantliv
16 - 17 september är det dags igen! Välkommen som besökare eller utställare på mässan för alla som gillar hästsport, jakt, lantliv, och allt som hör till
.

I år gör vi mässan större och mer attraktiv. Ett femtiotal aktiviteter finns att lyssna och lära av, testa eller engagera sig i. Bland annat kommer hundtränaren, instruktören, föreläsaren och problemlösaren Peter Ekeström dela med sig av sina erfarenheter under seminariet ”Signaler - Hundens språk”. Vi lär våra hundar att förstå oss men ofta handlar det om ett språk som vi bestämmer över, istället för att vi lär oss att se deras signaler, förstå dem och använda dem när vi kommunicerar med våra hundar för att vara tydliga. Ett annat intressant och inspirerande seminarium är riktat mot dig som ska köpa eller sälja hästar. Sissi Lilja driver sedan många år utbildning av ryttare och hästar på gården Sundby utanför Mantorp. Sissi, med sin stora passion för hästar, har vigt hela sitt liv åt just ridutbildning.

Startar 2017-09-16

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTMÖTE
Lähäckar, alléodlingar och vedartade buffertzoner - ett sätt att både hantera ett extremare klimat och ge ökad biologisk mångfald?

Startar 2017-09-15

Välkommen på seminarium:
Bilder av en region – med landsbygden i fokus

Tid: Torsdag den 31 augusti 2017 kl 09:30-14:30
Plats: Vreta kluster, Klustervägen 13, Vreta Kloster

Hur kan både stad och land växa? Vilken är bilden av landsbygden idag? Vad vet vi om förutsättningarna för olika platser? Hur kan vi bidra till att skapa en attraktiv landsbygd?

Startar 2017-08-31

Nordiska Rådet kommer till Vreta Kluster på studiebesök mellan klockan 10-14.

Startar 2017-06-26

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Region Östergötland har fått ett uppdrag från Näringsdepartementet att lämna in en handlingsplan för regionen och jobbar med att integrera energi-, miljö- och klimatarbetet i arbetet med attraktionskraft. En regional skogsstrategi skulle kunna passa i detta. Från aktörer aktiva inom hela värdekedjan från skogsbruk, företagande, produktion, förädling och utveckling m.m., vill vi nu ha input i vad en sådan strategi skulle kunna innehålla.

Startar 2017-06-02

Allt oftare talas det om insekter som framtidens proteinkälla och en del i lösningen för att mätta en växande befolkning. Vare sig man tänker sig insekter på sin egen tallrik, i läkemedel eller som ett foderinslag till produktionsdjur, är det svårt att bortse från insekternas rätt fantastiska egenskaper. De är nyttiga, extremt effektiva foderomvandlare och har många egenskaper som gör dem lätta att producera. De har också en fantastisk förmåga att omvandla rester och avfall till mer användbara produkter.

Startar 2017-04-21

Program:
13.00 AgroÖst 10 år

Välkomna och stämman öppnas
Magnus Börjeson, ordförande AgroÖst

Mjölkmarknad i förändring
Anders Birgersson, Glada Bonden ekonomisk förening
                   
Stämmoförhandlingar
Senaste nytt om Vreta Kluster AB, Agro Sörmland och kluster i Örebro

Väderstad-innovationer och en liten utblick
Crister Stark, Väderstad Holding AB

Startar 2017-04-06
Skira presenterar sitt unika prisindex som bygger på lantbrukarnas egna data. De berättar hur lösningen funkar och hur den adderar värde till lantbrukaren.
Startar 2017-03-16
Välkommen på Bondefika under alla hjärtans dag-veckan på tema "Juridik och romantik"

En företagare är också privatperson. Tydliga juridiska avtal kan underlätta i framtiden om du får ändrade familjeförhållanden, dödsfall i familjen eller ägarkretsen. Vi går igenom testamente, äktenskapsförord, kompanjonavtal och andra viktiga avtal så att du och nära och kära kan vara trygga.

Välkommen till en informationsträff om juridik och romantik. Vi bjuder på fika med bullar från Vedungsbageriet i Maspelösa.

Startar 2017-02-16
Missa inte årets stora Lantbrukarkonferens

Programpunkter:
* Ensilering, proteinkvalitet - betydelse för mjölkproduktionen
* Årets grovfoder - problem och lösningar
* Biotopskydd
* Rationell körning i fält
* Mikronäring - senaste forskningsrön
* Växtskydd - vattenkvalitet
* Kvävegödselmedel och gödslingsstrategier till höstvete
* Sniglars biologi
* Renkavle - utbredning, bekämpning m m
* Att tänka på inför generationsskiftet:
- hur kan man lösa rättvisan?
- hur ser övertagarens ekonomiska förutsättningar ut?

Medverkande från Hushållningssällskapet, Växtskyddscentralen, SLU m.fl.

Startar 2017-02-15
Teori och praktik om hur vi ska hantera stallgödsel utan att skada marken

Stallgödselspridningen sker med allt större ekipage idag. Skadorna av spridningen hotar bördigheten på sikt. För att komma ifrån detta måste vi titta på andra sätt att sprida gödseln. System finns med matarslang som ett fåtal använder idag. I länet finns idag stor kapacitet för att flytta gödsel med trailer. Ett system med container vid fältkant och en lite tunna på fältet kan vara ett alternativ. Pumpning av gödsel. Hur fungerar dessa system? Är det lönsamt? Vi går igenom förutsättningar, kostnader och lönsamhet i jämförelse med konventionell spridningsteknik.

Startar 2017-02-10
Inbjudan till LRF Konsults hästevent
vi ger dig som hästföretagare möjlighet att växa

Att sköta ekonomin skall vara enkelt och smidigt som företagare. Vi på LRF Konsult har verktygen och kunskapen som får dig som hästföretagare att växa efter ditt företags behov i kombination med tryggheten av personlig rådgivning. Vi bjuder in dig som hästföretagare till en kväll med intressanta föreläsare där du kommer att få kunskap och inspiration i hur ditt företag kan växa och utvecklas.

Startar 2017-02-01
Vill du som företagare inom de gröna näringarna göra en företagsscanning och diskutera hur du kan utvecklas inom företagsledning?

Kom och lyssna till lantbruksföretagarna Olof och Magdalena Hermelin och marknadsforskaren Sara Spendrup.

Program

Läs mer och anmäl dig här senast den 20 januari. Välkommen!

Tid: 31 januari
Plats: Vreta Kluster
Arrangörer: Växa Sverige, LRF Konsult, LRF Östergötland, HS, Landshypotek Bank, Handelsbanken, Vreta Kluster

Startar 2017-01-31
Miljönätverket i Linköping håller Miljöprisutdelning Linköping med föredrag om cirkulär ekonomi

Delta på årets miljöprisutdelning i Linköping. Följande pris kommer att delas ut:

- Årets Miljöpris (Tema cirkulär ekonomi). Vinnaren får 5000 kr som ska skänkas vidare till en barn- och ungdomsorganisation.
Sponsorer är Lejonfastigheter och Linköpings kommun.
Kartläggning och nomineringar av företag har utförts av studenter från studentföreningen Navitas (Linköpings universitet) som även deltar för att presentera vinnaren.

Startar 2017-01-25
Den 20 januari kommer HS Östergötland att hålla kurs i den Mobila versionen av Dataväxt.

Eftermiddagen inriktar sig främst till nybörjare för funktionen Mobile. Vi kommer att gå igenom grunderna och senare inrikta oss på användningen genom egna uppgifter. T. ex registrering av uppgifter (arbete, åtgärder, den mobila sprutjournalen mm).

Startar 2017-01-20
Föredrag:

Affärsmodeller i humleproduktion
Ett studentprojekt från SLU som resulterat i en genomlysning av olika affärmodeller för humleodlare och bryggare. Genom att beskriva olika alternativa ägandeformer, ensam odlare, kooperativ, kontraktsodlig osv har man kartlagt vilka risker och möjligheter som respektive form innebär för både odlare och bryggare.

Ölbryggning på örter
På Bioforsk i Norge har man länge arbetet med Humle. Mette Thomsen berättar om deras arbete med humleodling i tunnel samt om deras arbete med ölbryggning med örter som smaksättare.

Försöksodling
Hushållningssällskapet har drivit sortförsök i ett år och ger en återblick med reflexioner och kommentarer.

Startar 2017-01-18
Kurs i växtodlingsprogramet Dataväxt

Den 13 januari kommer HS Östergötland att hålla kurs i växtodlingsprogrammet Dataväxt. Dagen inriktar sig främst till nybörjare på programmet men även till dig som har programmet men inte kommit igång med DataVäxt. Vi kommer att gå igenom grunderna av växtodlingsprogrammet och kartprogrammet och sedan kommer ni lära er att jobba i programmet genom egna uppgifter.

Startar 2017-01-13

Välkommen på årets sista Bondefika med LRF Konsult på tema:
Kommer framtidens redovisning skötas lika digitalt som dagens bankärenden?

Vi ör övertygade om att utvecklingen går åt det hållet. Ni är välkomna att lyssna på våra verktyg för framtidens redovisning och rådgivning vilket underlättar småföretagens vardag.


Förra året började vi med Bondefika på Vreta Kluster som blev succé. Så nu kör vi igång med en ny säsong. Varannan vecka under vintersäsongen bjuder en klusteraktör på kaffe, kanelbulle och kort föredrag där du även kan passa på att träffa lantbrukarkollegor och andra i branschen.

Tid: Onsdag 14 december.
Fika serveras från kl. 14.45-15.10, föredrag kl. 15.10-15.30
Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster.

Bullarna kommer från Vedugnsbageriet i Maspelösa. För att vi ska veta hur många bullar vi ska beställa,
anmäl dig här senast 12/12.

 

Startar 2016-12-14

 

Max Jamieson, energirådgivare på LRF Konsult har på uppdrag av Vreta Kluster varit på EuroTier 2016 och tillsammans med ett antal producenter spanat in vad som är på gång inom fjäderfäbranschen. På frukostmötet kommer han ta upp det från mässan som de uppfattade som mest intressant, med fokus på ny teknik, djurhälsa och djurvälfärd samt lite om hur produktionsförutsättningarna ser ut runt om i världen. Även Anders Wiktander, äggproducent från Linköping kommer vara med och berätta om sina iakttagelser.

Varmt välkommen!

Startar 2016-12-09
Välkommen på Bondefika!

Förra året började vi med Bondefika på Vreta Kluster som blev succé. Så nu kör vi igång med en ny säsong. Varannan torsdag under vintersäsongen bjuder en klusteraktör på kaffe, kanelbulle och kort föredrag där du även kan passa på att träffa lantbrukarkollegor och andra i branschen.

Veckans företag som håller i fikat är:
Hushållningssällskapet Östergötland på tema
”Fastighets- och familjerätt i lantbruket” med Katarina Wiklund, ny VD för Hushållningssällskapet!

Startar 2016-12-08
Kort genomgång av Karin Gundberg -Uppströmsansvarig på Biototal på hur man minskar sin miljöpåverkan i samhället

Datum: 1 december 2016
Plats: Vreta Kluster, Perspektivet
Tid: Fika från 08:00, nätverksträff mellan 08:30 -  09:30
Anmälan: Senast den 24 november till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Ring eller maila mig gärna om ni har några frågor eller om ni vet några fler som vi ska lägga till på listan.

Startar 2016-12-01 8:00
Välkommen på Bondefika!

Förra året började vi med Bondefika på Vreta Kluster som blev succé. Så nu kör vi igång med en ny säsong. Varannan torsdag under vintersäsongen bjuder en klusteraktör på kaffe, kanelbulle och kort föredrag där du även kan passa på att träffa lantbrukarkollegor och andra i branschen.

Veckans företag som håller i fikat är:
LRF, lantbrukarnas riksförbund
-Vad gör LRF?
-Kom och se LRF och SLAs nya filmer som lockar unga att välja yrken inom det gröna näringslivet. Ta gärna med ungdomar!

Startar 2016-12-01

Rådgivare, lärare, företagens personal m.fl. som är verksamma i Södermanland, Östergötland och Örebro län hälsas välkomna till årets Växtodlings- och växtskyddskonferens på Vreta Kluster. Programmet har utarbetats av ÖSFs försökskommitté i samarbete med Växtskyddscentralen. Vår förhoppning är att konferensen skall förmedla aktuella resultat från regionala försök, samt annan kunskap från olika undersökningar som kan vara till nytta för utbildning, rådgivning och som säljstöd under kommande växtodlingssäsong.

Inbjudan_OSF-konferensen_2016_inkl_program.pdf

Startar 2016-11-30 9:00
Slutar 2016-12-02 15:45
Priserna går upp och ner – men utgifterna kan du styra!

Du som driver lantbruk har mycket att spara på energieffektivisering. Det går ofta att sänka energikostnaden med 10-20 procent utan några större investeringar. Solel är en annan intressant möjlighet för att ta kontrollen över energin. Välkomna, vi bjuder på fika!

Tid: 24 november klockan 9.00-11.00
Plats: Sal Loftet på Vreta Kluster, Vreta Kloster

Ur programmet:

  • Konkret exempel från arbetet med energieffektivisering från ett lantbruksföretag.
  • Kunskap om energikartläggningsstödet som Energimyndigheten erbjuder.
  • Information om energitillsyn.
  • Hur funkar det med solel?
Startar 2016-11-24 9:00
Slutar 2016-11-24 11:00

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.