Exempel på genomförda evenemang

 

Ostergotlands grona hjarta topp

Välkommen på evenemang den 4 juni där vi informerar kring den aktuella frågan om skogsbränder.

Erfarna aktörer pratar om det proaktiva arbetet för att förhindra att skogsbränder uppstår. Vilka verktyg har vi att tillgå för att minimera risken? Vilka rutiner och arbetssätt används av skogsbrukarna som förebyggande åtgärder?

Experter pratar även om vad som sker när en skogsbrand inträffar. Vem har ansvaret på plats? Vad ska privata aktörer tänka på att göra och inte göra – om man har resurser och vill hjälpa till vid en skogsbrand?

Agenda

14:00 - Välkomna
14:10 - SMHI - Alexandra Birger Röör
- Klimatförändringar, brandrisk, prognoser och verktyg för förebyggande åtgärder.
14:30 - Räddningstjänsten - Daniel Agerhult
- Vad ska jag göra, inte göra vid en brand? Vem har ansvar?
14:50 - Maskinringarna Öst - Magnus Wessén
- Privata aktörer och deras beredskap inför en skogsbrand
15:10 - Holmen - Daniel Stridsman
- Rutiner och förebyggande arbete vid arbete i skogen
15:30 - Paneldiskussion
- Frågestund och diskussion
15:50 - Avslut

När: 4 juni 2019
Tid: 14:00
Plats: Vreta Kluster AB, Klustervägen 11 Vreta Kloster. Se vägbeskrivning här
P
ris: Gratis

Anmäl dig här

Startar 2019-06-04 14:00
Slutar 2019-06-04 16:00

Food Tech 2019 är ett framtidsorienterat samarbete mellan Alfred Nobel Science Park och Di Digital där de mest innovativa Food Tech bolagen, makthavarna och investerarna möts för att sätta ljus på nya digitala lösningar.

I mars samlades vi i Örebro för att diskutera framtiden, utbyta idéer, lyssna på framstående talare och framförallt avnjuta en rafflade pitchtävling mellan de sju hetaste startup bolagen inom Food Tech. Vinnaren vinner en plats i Di Startup Tour och en resa till Hongkong.

Juryn och publiken utsåg tillsammans vinnaren av Food Tech Pitch. Dagen avslutades med mingel och förfriskningar. 

Läs mer här...

Följ oss på twitter på #foodtech2019

Startar 2019-03-18 8:00

Vi har mycket skog i Sverige och i Östergötland, som är en viktig resurs bl.a. i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.Vi har en omfattande skognäring som producerar pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror och är en viktig del av Östergötlands näringsliv och export. För att långsiktigt skapa förutsättningar för utveckling och innovation på dessa områden har denna regionala strategi för skogsnäringen tagits fram.

Startar 2018-08-17

180207 Vreta-Kluster 32
180207 Vreta-Kluster 34
180207 Vreta-Kluster 02
180207 Vreta-Kluster 24
180207 Vreta-Kluster 52
180207 Vreta-Kluster 03

Den 7 februari fyllde vi vår konferenssal med länets livsmedelsproducenter, flera politiker, beslutfattare och företrädare för akademin. Livsmedelsstrategin och svensk mat stod i centrum på Världens viktigaste dag med seminarier inom administration, marknadsföring och sälj samt export. Dagen öppnades av landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson, som båda bidragit till skapandet av Östergötlands livsmedelsstrategi. 

Startar 2018-02-07

Helen bland studenter DSC9514 Glad larare DSC9588

Foto: Per Frankelius

Den 11 januari 2018 arrangerades ett spännande seminarium på Vreta Kluster i den anrika orten Vreta Kloster utanför Linköping. Temat denna gång var mark-nadsföring och speciellt marknadsplaner – med fokus på företag inom den gröna sektorn.

Startar 2018-01-11

 Framtidens lantbruk 02

Det blev en inspirerande halvdag om hur digitaliseringen kan leda till ökad lönsamhet i det gröna näringslivet.

Syftet med dagen var att lyfta fram några av de möjligheter som Internet of Things och digitalisering skapar inom gröna näringar. Stora utmaningar finns bland annat inom produktion och transport, men också i att bygga relation och tillit mellan producent, konsument och samhälle.

Startar 2017-12-07

VK smart farming web-161
DSA 0711
VK smart farming web-196
VK smart farming web-122
VK smart farming web-127
DSA 0733

Kor med sensorer på svansen och ladugårdsgolv i rörelse

Torsdag den 28 september var succéseminariet ”Smart Farming” tillbaka på Vreta Kluster. Dagen bjöd på många smarta lösningar inom IoA (Internet of Agriculture) - för ett effektivare lantbruk och bättre djurhälsa.

Startar 2017-09-28
Frukostmöte - Spaning från World Agri-Tech Innovation Summit i Silicon Valley

Filip Lundin, konsult på Macklean har varit på World Agri-Tech Innovation Summit i San Francisco i Silicon Valley och spanat in vad som är på gång och vad som kan vara intressant för svensk del. På frukostmötet gav han sin bild kring hur Internet of Things (IoT) formar framtidens lantbruk, med exempel från bland annat World Agri-Tech Innovation Summit. Han pratade om vilka marknadspositioner aktörer i olika delar av värdekedjan kan ta, och vad Sverige kan göra för att få utväxling på de möjligheter som finns. Mötet bjöd även på intressanta diskussioner för att hitta inspel och utvecklingsspår för företag, forskare och utvecklare i våra trakter.

pdfLäs Filips presentation här

Startar 2017-06-07
Det här seminariet handlade dels om hur kravlistan på växtförädlingen ser ut för en anpassning till ett förändrat klimat, dels hur svensk växtförädling kan bidra till att svara upp mot denna kravlista med ett ökat engagemang från samhället. Diskussionen om dessa frågor kommer att föras vidare av KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning vid ett seminarium i Stockholm till hösten.
Startar 2017-04-03

VretaKluster femarsdag 170209-38
VretaKluster femarsdag 170209-50
VretaKluster femarsdag 170209-117
VretaKluster femarsdag 170209-36
VretaKluster femarsdag 170209-25
VretaKluster femarsdag 170209-29

I samband med att Vreta Kluster firarde fem år passade vi på att uppmärksamma några av världens viktigaste frågor genom en dag fylld med intressanta seminarier som riktade sig till engagerade aktörer i branschen från både företag, akademi och politik. Det blev många spännande möten och diskussioner och som förhoppningsvis kan bidra till en positiv utveckling i några av världens viktigaste branscher.

Startar 2017-02-09

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.