Exempel på genomförda evenemang

 

Vi har mycket skog i Sverige och i Östergötland, som är en viktig resurs bl.a. i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.Vi har en omfattande skognäring som producerar pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror och är en viktig del av Östergötlands näringsliv och export. För att långsiktigt skapa förutsättningar för utveckling och innovation på dessa områden har denna regionala strategi för skogsnäringen tagits fram.

Startar 2018-08-17

180207 Vreta-Kluster 12
180207 Vreta-Kluster 34
180207 Vreta-Kluster 04
180207 Vreta-Kluster 09
180207 Vreta-Kluster 10
180207 Vreta-Kluster 02

Den 7 februari fyllde vi vår konferenssal med länets livsmedelsproducenter, flera politiker, beslutfattare och företrädare för akademin. Livsmedelsstrategin och svensk mat stod i centrum på Världens viktigaste dag med seminarier inom administration, marknadsföring och sälj samt export. Dagen öppnades av landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson, som båda bidragit till skapandet av Östergötlands livsmedelsstrategi. 

Startar 2018-02-07

Helen bland studenter DSC9514 Glad larare DSC9588

Foto: Per Frankelius

Den 11 januari 2018 arrangerades ett spännande seminarium på Vreta Kluster i den anrika orten Vreta Kloster utanför Linköping. Temat denna gång var mark-nadsföring och speciellt marknadsplaner – med fokus på företag inom den gröna sektorn.

Startar 2018-01-11

 Framtidens lantbruk 02

Det blev en inspirerande halvdag om hur digitaliseringen kan leda till ökad lönsamhet i det gröna näringslivet.

Syftet med dagen var att lyfta fram några av de möjligheter som Internet of Things och digitalisering skapar inom gröna näringar. Stora utmaningar finns bland annat inom produktion och transport, men också i att bygga relation och tillit mellan producent, konsument och samhälle.

Startar 2017-12-07

DSA 0782
VK smart farming web-171
VK smart farming web-157
VK smart farming web-185
VK smart farming web-118
VK smart farming web-135

Kor med sensorer på svansen och ladugårdsgolv i rörelse

Torsdag den 28 september var succéseminariet ”Smart Farming” tillbaka på Vreta Kluster. Dagen bjöd på många smarta lösningar inom IoA (Internet of Agriculture) - för ett effektivare lantbruk och bättre djurhälsa.

Startar 2017-09-28
Frukostmöte - Spaning från World Agri-Tech Innovation Summit i Silicon Valley

Filip Lundin, konsult på Macklean har varit på World Agri-Tech Innovation Summit i San Francisco i Silicon Valley och spanat in vad som är på gång och vad som kan vara intressant för svensk del. På frukostmötet gav han sin bild kring hur Internet of Things (IoT) formar framtidens lantbruk, med exempel från bland annat World Agri-Tech Innovation Summit. Han pratade om vilka marknadspositioner aktörer i olika delar av värdekedjan kan ta, och vad Sverige kan göra för att få utväxling på de möjligheter som finns. Mötet bjöd även på intressanta diskussioner för att hitta inspel och utvecklingsspår för företag, forskare och utvecklare i våra trakter.

pdfLäs Filips presentation här

Startar 2017-06-07
Det här seminariet handlade dels om hur kravlistan på växtförädlingen ser ut för en anpassning till ett förändrat klimat, dels hur svensk växtförädling kan bidra till att svara upp mot denna kravlista med ett ökat engagemang från samhället. Diskussionen om dessa frågor kommer att föras vidare av KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning vid ett seminarium i Stockholm till hösten.
Startar 2017-04-03

VretaKluster femarsdag 170209-77
VretaKluster femarsdag 170209-104
VretaKluster femarsdag 170209-50
VretaKluster femarsdag 170209-70
VretaKluster femarsdag 170209-29
VretaKluster femarsdag 170209-52

I samband med att Vreta Kluster firarde fem år passade vi på att uppmärksamma några av världens viktigaste frågor genom en dag fylld med intressanta seminarier som riktade sig till engagerade aktörer i branschen från både företag, akademi och politik. Det blev många spännande möten och diskussioner och som förhoppningsvis kan bidra till en positiv utveckling i några av världens viktigaste branscher.

Startar 2017-02-09

matgapet


Efterfrågan på närproducerad mat med identitet och ursprung ökar hela tiden. Och maten finns där. Men vi har byggt produktionssystem, logistik och handel som premierar storskaliga flöden, starka varumärken och högförädlade produkter till lågt pris. Går det att utveckla kanalerna mellan producenter och konsumenter?

Startar 2016-11-07 9:00
Slutar 2016-11-07 16:00
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

VretaKluster 160929 23
VretaKluster 160929 09
VretaKluster 160929 04
VretaKluster 160929 12
VretaKluster 160929 07
VretaKluster 160929 34

Robotar och förarlöst – redan verklighet inom lantbruket

Torsdag 29 sep, samlades ett hundratal besökare på Vreta Kluster där förarlösa fordon, svarta lådor, robotar och de senaste digitala verktygen presenterades på seminariet ”Smart Farming”.

– Att det gröna näringslivet ligger i teknisk framkant råder ingen tvekan om, säger Helene Oscarsson, verksamhetsledare på Vreta Kluster.

Startar 2016-09-29
Slutar 2016-09-29
Plats
Vreta Kluster
Klustervägen 11
Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.