Framtidens lantbruk är digitalt – är du synkad?

 

 Framtidens lantbruk 02

Det blev en inspirerande halvdag om hur digitaliseringen kan leda till ökad lönsamhet i det gröna näringslivet.

Syftet med dagen var att lyfta fram några av de möjligheter som Internet of Things och digitalisering skapar inom gröna näringar. Stora utmaningar finns bland annat inom produktion och transport, men också i att bygga relation och tillit mellan producent, konsument och samhälle.

Målsättning med mötet var att främja nya samarbeten och lyfta fram möjliga projektidéer inom digitalisering i lantbruket. Under början av 2018 kommer vi sedan att anordna ett arbetsmöte vars syfte är att arbeta fram konkreta projektidéer för olika aktörer att jobba vidare med.

Dokumentation

pdfInbjudan

Pressmeddelande

 Schema för dagen:

12:00 Registrering och lunch
13:00 Introduktion (Lantbruksit.se)
13:20 Yodiwo – Kvalitetssäkrade mjölktransporter med IoT
13:40 Agricam – Ökad mjölkproduktion med kamerateknik
14:00 Attentec – Nya affärsmodeller med IoT produktion
14:20 Sensefarm – Sensornätverk för ökad produktion

14:40 Kaffe och minimässa
15:00 Dataväxt – LogMaster, svarta lådan för lantbruksmaskiner
15:20 Luda Farm - The Internet of Farms
15:40 LEAD - Verktyg för framgång
16:00 Summering och nästa steg
16:20 Minimässa och mingel

Detaljer

Startar 2017-12-07

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.