Smart Farming - Innovationer för effektiv djurhållning

DSA 0644
VK smart farming web-130
VK smart farming web-122
VK smart farming web-135
VK smart farming web-171
VK smart farming web-157
VK smart farming web-118
VK smart farming web-185
DSA 0610
DSA 0711
VK smart farming web-187
VK smart farming web-116
DSA 0782
VK smart farming web-109
VK smart farming web-161
DSA 0733
VK smart farming web-196
VK smart farming web-127
VK smart farming web-168
DSA 0722

Kor med sensorer på svansen och ladugårdsgolv i rörelse

Torsdag den 28 september var succéseminariet ”Smart Farming” tillbaka på Vreta Kluster. Dagen bjöd på många smarta lösningar inom IoA (Internet of Agriculture) - för ett effektivare lantbruk och bättre djurhälsa. 

Smart Farming genomförs för fjärde året i rad på Vreta Kluster. Denna gång på temat stallar och djurhållning. Katja Lindvall och Peg Söderberg på Movingfloor berättade om produkten som speglar namnet - rörligt golv för bättre djurhälsa. En annan spännande produkt som fler än 15 000 gårdar använder världen över är Moocall - en sensor som fästs på kons svans och som övervakar sammandragningar och svansrörelser och signalerar till djurskötaren inför kalvning.

PROGRAM - INNOVATIONER FÖR EFFEKTIV DJURHÅLLNING

08.30 – 09.00 Kaffe & Macka

09.00 – 9.15 Välkommen, Helene Oscarsson, Vreta Kluster

9.15 - 10.00 Innovationsmöjligheter för de gröna näringarna – inspiration från tillverkningsindustrin - Sten Grahn, Swerea

10.15 - 11.30 Företagsexempel smarta lösningar
- Kontinuerlig uppföljning med Herd Navigator och hullbedömningskamera
Per Edstam, DeLaval
- Kofångare och kalvvåg - innovationer för säker djurhantering
Leif Andersson, Sojdung Farming Innovation
- Låt djuren väga sig själv - följ tillväxten i stall och på bete 
Henrik Österlund, Hencol 
- Bättre djurhälsa och lönsamhet med värmekamerateknik
Ellinor Eineren, AgriCam

11.30 - 12.00 Gruppdiskussion - vilka utmaningar återstår att lösa, och vilka av dessa kan vi gå vidare med härifrån? - Tomas Johansson, RISE

12.00 – 12.45 Lunch och minmässa

12.45 – 13.30 Forskningsfronten för förbättrad djurhälsa i stallarna - Christer Bergsten, SLU

13.30 - 14.30 Företagsexempel smarta lösningar
- Rörliga golv förbättrar djurhälsan - Katja Lindvall, Peg Söderberg, Movingfloor
- Moocall kalvningssensor underlättar djurtillsynen - Julia Bäckström, GGI Sweden
- Sensor- och robotteknik för djurhälsa och arbetsmiljö - Rickard Olsson, Lely
-
Tvättrobot - för en attraktiv arbetsplats - Jan Sandberg, Envirologic

14.30 - 15.00 Gruppdiskussion - vilka utmaningar återstår att lösa, och vilka av dessa kan vi gå vidare med härifrån? - Tomas Johansson, RISE

15.00 Fika och avslutningsmingel

Dokumentation från dagen

Media

SVT Öst - "Ny teknik i framtidens lantbruk" 2/10
P4 - "Uppkopplade kor börjar bli verklighet" 28/9
Vetandes värld - "Koll på korna i digital ladugård" 26/9

pdfATL Abonnemang nya betalmodellen 170710.pdf

 

Presentationer

pdf1 Vreta Kluster.pdf

pdf2 Swerea.pdf

pdf3 DeLaval.pdf

pdf4 Sojdungs.pdf

pdf5 Hencol.pdf

pdf6 Agricam.pdf

pdf7 RISE.pdf

pdf8 Djurmiljö.pdf

pdf9 Moving Floor.pdf

pdf10 Moocal.pdf

pdf11 Lely.pdf

pdf12 Envirologic.pdf

 

 

footer

Seminariet Smart Farming arrangeras inom ramen för Växtzon som är ett samverkansprojekt mellan Vreta Kluster och åtta andra företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige. Växtzon syftar till att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna så att fler innovativa företag i Östra Mellansverige ska kunna växa. Projektet finansieras av EU:s strukturfond genom Tillväxtverket.

Detaljer

Startar 2017-09-28

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.