Växtförädlingens roll i klimatarbetet

Det här seminariet handlade dels om hur kravlistan på växtförädlingen ser ut för en anpassning till ett förändrat klimat, dels hur svensk växtförädling kan bidra till att svara upp mot denna kravlista med ett ökat engagemang från samhället. Diskussionen om dessa frågor kommer att föras vidare av KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning vid ett seminarium i Stockholm till hösten.

Det finns nu en internationell överenskommelse om att vi ska begränsa den pågående förändringen av klimatet till om möjligt +1,5ºC jämfört med innan utsläppen av klimatgaser tog fart. En del av detta är redan intecknat och många bedömare menar att det blir svårt att begränsa temperaturökningen till +2ºC. Temperaturökningen kommer dessutom att bli större på våra nordliga breddgrader, vilket kommer att förändra förutsättningarna för odling på ett antal sätt.

Det finns nu uttalade förhoppningar om att växtförädlingen ska kunna förse svenska odlare med de sorter som behövs för att kunna utnyttja en längre vegetationsperiod, högre temperaturer, ändrat mönster för nederbörden och nya eller förändrade hot från växtskadegörare och -sjukdomar. Samtidigt förväntas förändrade eller nya grödor kunna bidra till en ökad inbindning av kol i marken. Ett annat önskemål är för produkter som innebär mindre klimatpåverkan än fossilbaserade produkter, t ex drivmedel eller plaster.

Presentationer:

pdfVad görs i nordiska grannländer.pdf

pdfLeveranser från svensk vaxtförädling - Lantmännen.pdf

Program:
09.30 Välkomsthälsning, Eva Karin Hempel
09.35 Vreta Kluster / AgroÖst, det mellansvenska perspektivet, Magnus Börjeson
09.45 Politikens beställning på växtförädlingen, Emma Nohrén (mp)
10.00 En lantbrukares förväntningar på växtförädlingen, Albin Gunnarsson, Fornåsa
10.15 Rådgivningens perspektiv, Johan Lagerholm, VäxtRåd
10.30 Forskningsresultat som växtförädlingen kan använda, Göran Bergkvist, SLU
10.45 KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning, Gunilla Berg, SJV
10.55 Bensträckare
11.00 Vad görs i nordiska grannländer, Anders Nilsson, SLU
11.10 Leveranser från svensk växtförädling, nu och framöver, Bo Gertsson, Lantmännen
11.25 Politikens bidrag för att möta förväntningar på växtförädling, Magnus Oscarsson (kd)
11.40 Diskussion och uppsummering


Arrangörer: KSLA, SUF, AgroÖst, Vreta Kluster

Detaljer

Startar 2017-04-03

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.