• Vreta Kluster utvecklar de gröna näringarna
  • BannerArbetslagetV2
  • Banner Handlaostgotamat ToppbannerVK
  • Vreta Kluster flexkontor
  • Vreta Kluster ger extra näring till ditt möte eller konferens
  • Vreta Kluster Temaområden

UPPTÄCK VAD VI KAN ERBJUDA DIG

intro erbjudanden

intro erbjudanden mellan

intro erbjudanden smal

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland.

Naturbeteskött från Östergötland – lokala och globala mervärden på väg ut på den östgötska marknaden

naturbetesbonder 2017 foto Ola Jennersten naturbetesmark hos Sten Dalhog
Naturbetesmark hos Sten Dalhög och Anette Sunnanstad, Monsabola, Ödeshög, Östergötland. Foto: Ola Jennersten

Naturbeteskött från Östergötland är både en blivande produkt och ett projekt som passar väl in i målsättningen för den regionala Livsmedelsstrategin. Föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige tillsammans med LRF Östergötland kommer under tre år att arbeta med marknadskommunikation, innovationer och kompetensutveckling av lamm- och nötköttsproducenter för att kunna lansera ett Östgötskt Naturbeteskött med tydliga mervärden.

Kund och konsument, konkurrenskraft och offentlig upphandling är tre av fyra fokusområden inom den regionala livsmedelsstrategin där naturbetesköttsprojektet kommer att arbeta. Naturbetesköttet ska kunna erbjudas såväl via gårdsförsäljning direkt till konsument som via grossister till butiker och restauranger. En viktig målsättning för projektet är att även de offentliga köken ska kunna servera naturbeteskött från Östergötland.

Projektet Naturbeteskött från Östergötland ska stimulera till ökad produktion av lamm- och nötkött på naturbetesmarker i Östergötland

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas och arealen hävdade (skötta/betade) naturbetesmarker i Östergötland minskar. Efter en ökning under mitten av 2000-talet är vi nu tillbaka på samma nivå som år 2000. Naturbetesmarkerna är den artrikaste naturtypen i Sverige och här finns de allra flesta av kulturmarkernas rödlistade arter. Många fjärilar, kärlväxter och fåglar finns bara här.
Orsaken till minskningen är komplex men det handlar både om tillgången på betesdjur och lantbrukare med intresse för och kunskap om betesproduktion.

Aurorafjaril pa svartkampar OLA 20170604 112051
Aurorafjärilar på svartkämpar. Foto: Ola Jennersten

Sämre lönsamhet för betesuppfödda djur i jämförelse med intensiv stallbaserad uppfödning samt osäkerhet om regler och ersättningsnivåer inom EU:s miljöstödssystem gör det svårt att hitta nya och unga lantbrukare som är villiga att satsa på köttuppfödning på naturbetesmark.
Om produktion av Naturbeteskött från Östergötland blir ett lönsamt ekonomiskt alternativ skapar det en önskan hos lantbrukare att hitta naturbetesmarker för att kunna utveckla och utöka sin produktion i den riktningen. Resultatet blir något så positivt som marknadsbaserad miljövård för hävd av betesmarker.

Innovationer och marknadskunskap
Ekonomin är viktig men även annat påverkar den lantbrukare som funderar på att utveckla eller avveckla sin betesdrift. Det är ofta rent praktiska frågor som transport av djur, vatten – och elförsörjning på bete samt stängselunderhåll som kan ”stjälpa hela lasset”. Svårighet att formulera avtal med markägare och problem med tillsyn av djur som går på bete långt bort eller hot från rovdjur är andra praktiska problem. Här behövs ett innovativt angreppssätt då teknik och management utvecklats och det har kommit nya lösningar på gamla problem.

Projektet drog igång under december 2017 och har än så länge ett 50-tal deltagande lantbrukare. Till dags datum har ett seminarium om innovativa sätt att bedriva betesdrift genomförts samt en föreläsning av Harald Harstad från det norska företaget Nofence som presenterade ett helt nytt sätt att se på betesdrift– utan stängsel!

nofence10955
Harald Harstad från Nofence. Foto: EvaMarie Törnström

Kommande projektaktiviteter under våren handlar om att utbilda köttproducenter i vilka krav som ställs vid gårdsförsäljning av kött, hur man kan nå ut med en lokal relativt småskalig produkt till stora livsmedelskedjor och hur man värnar om den biologiska mångfalden i betesmarkerna utan att för den skull tappa effektivitet och lönsamhet i produktionen.

Vill du veta mer om projketet gå in på vår hemsida Naturbeteskött Östergötland eller kontakta projektledaren Anna Jamieson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pågående projekt

Agtech 2030

Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Marknadslyftet

Marknadslyftet

Intresset för lokalt producerade livsmedel blir bara större och större. Allt fler vill handla lokala råvaror och även veta mer om hur maten produceras. Det här är en möjlighet som östgötska bönder och livsmedelsföretag har stor möjlighet att fånga.

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin ska öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland. Det arbetet pågår på många olika håll och i många former. Här hittar du nyheter om vårt arbete och även en hel del inspiration, i våra nyhetsbrev. Du kan läsa mer om strategin via länkarna i vänsterspalten.

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.


VISA alla projekt

Facebook

Omvärldsbevakning

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2