Jordbruksverket utlyser 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin

Jordbruksverket utlyser 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Medlen i utlysningen ska bidra till samverkan mellan olika berörda aktörer på regional och lokal nivå, inklusive länsövergripande samverkan.

Ansökan är öppen mellan den 3 april och den 3 juni 2018.

Läs mer på http://www.jordbruksverket.se/4.38ad96214d87f04cef40dd6.html

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.